Show simple item record

The role of ARP2/3 complex in plant cells
dc.contributor.advisorSchwarzerová, Kateřina
dc.creatorSchiebertová, Petra
dc.date.accessioned2021-03-25T23:55:43Z
dc.date.available2021-03-25T23:55:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54369
dc.description.abstract1 Abstrakt ARP2/3 proteinový komplex je komplex sedmi proteinů (ARP2, ARP3 a ARC1- ARPC5) s poměrně konzervovanou strukturou. ARP2/3 komplex rozvětvuje a nukleuje nová aktinová vlákna. Tato diplomová práce je zaměřena na studium role a důležitosti jednotlivých podjednotek komplexu ARP2/3 u rostlin. Jedním ze zásadních cílů práce je zjistit, zda komplex ARP2/3 může zachovávat alespoň částečně svou funkci, pokud jedna či více podjednotek není k dispozici. Dále zda jednotlivé podjednotky nehrají další, rostlinně-specifické role a zda jsou si podjednotky navzájem funkčně rovnocenné. Hlavním způsobem dosažení výše zmíněných cílů je získání a analýza single mutantů a vícečetných mutantů rostlin Arabidopsis thaliana v genech pro podjednotky ARP2/3 komplexu. Po porovnání fenotypů několika mutantních linií je zřejmé, že všechny podjednotky si funkčně rovnocenné nejsou. Nejsilnější fenotypový projev má většinou ztráta ARPC5 podjednotky. Naopak ztráta ARPC3 a ARPC2b podjednotky má pouze slabé fenotypové projevy. Protože některé fenotypy, jako např. fenotyp zkroucených trichomů, byl detekován jen v některých mutantních liniích, zatímco např. fenotyp rychlejší gravitropické reakce kořenů či fragmentace vakuolárního systému byl detekovatelný u všech analyzovaných mutantů, lze usoudit, že různé podjednotky se uplatňují v...cs_CZ
dc.description.abstract2 Abstract ARP2/3 protein complex is formed from seven proteins (ARP2, ARP3 and ARC1- ARPC5) with a relatively conserved structure. ARP2/3 complex branches and nucleates new actin filaments. This thesis focuses on the study of the role and importance of the individual subunits of the complex ARP2/3 in plants. One of the principal aims of this work is to determine whether complex ARP2/3 may at least partially maintain its role when one or more of the subunits are not available. Furthermore if the individual subunits play another, plant-specific role and if the subunits are functionally equivalent in the complex. The main way how to achieve this objective is the analysis of multiple mutants of Arabidopsis thaliana in subunits of ARP2/3 complex. After comparing several phenotypes of mutant lines it is obvious that all the subunits are functionally equivalent. A loss of ARPC5 subunit usually manifests the strongest phenotypic expression. On the contrary, loss ARPC3 and ARPC2b subunits have weak phenotypic manifestations. Because some phenotypes, such as phenotype distorted trichomes was detected only in some mutant lines, whereas the phenotype of faster roots gravitropic response or vacuolar system fragmentation that was detected in all analyzed mutants suggests, that different subunits play varying roles...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectARP2en_US
dc.subject3en_US
dc.subjectactinen_US
dc.subjectplant cellen_US
dc.subjectARP2cs_CZ
dc.subject3cs_CZ
dc.subjectaktincs_CZ
dc.subjectrostlinná buňkacs_CZ
dc.titleRole komplexu ARP2/3 v rostlinné buňcecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-17
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId117049
dc.title.translatedThe role of ARP2/3 complex in plant cellsen_US
dc.contributor.refereeMartinec, Jan
dc.identifier.aleph001625744
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePlant Anatomy and Physiologyen_US
thesis.degree.disciplineAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
uk.degree-discipline.enPlant Anatomy and Physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Abstrakt ARP2/3 proteinový komplex je komplex sedmi proteinů (ARP2, ARP3 a ARC1- ARPC5) s poměrně konzervovanou strukturou. ARP2/3 komplex rozvětvuje a nukleuje nová aktinová vlákna. Tato diplomová práce je zaměřena na studium role a důležitosti jednotlivých podjednotek komplexu ARP2/3 u rostlin. Jedním ze zásadních cílů práce je zjistit, zda komplex ARP2/3 může zachovávat alespoň částečně svou funkci, pokud jedna či více podjednotek není k dispozici. Dále zda jednotlivé podjednotky nehrají další, rostlinně-specifické role a zda jsou si podjednotky navzájem funkčně rovnocenné. Hlavním způsobem dosažení výše zmíněných cílů je získání a analýza single mutantů a vícečetných mutantů rostlin Arabidopsis thaliana v genech pro podjednotky ARP2/3 komplexu. Po porovnání fenotypů několika mutantních linií je zřejmé, že všechny podjednotky si funkčně rovnocenné nejsou. Nejsilnější fenotypový projev má většinou ztráta ARPC5 podjednotky. Naopak ztráta ARPC3 a ARPC2b podjednotky má pouze slabé fenotypové projevy. Protože některé fenotypy, jako např. fenotyp zkroucených trichomů, byl detekován jen v některých mutantních liniích, zatímco např. fenotyp rychlejší gravitropické reakce kořenů či fragmentace vakuolárního systému byl detekovatelný u všech analyzovaných mutantů, lze usoudit, že různé podjednotky se uplatňují v...cs_CZ
uk.abstract.en2 Abstract ARP2/3 protein complex is formed from seven proteins (ARP2, ARP3 and ARC1- ARPC5) with a relatively conserved structure. ARP2/3 complex branches and nucleates new actin filaments. This thesis focuses on the study of the role and importance of the individual subunits of the complex ARP2/3 in plants. One of the principal aims of this work is to determine whether complex ARP2/3 may at least partially maintain its role when one or more of the subunits are not available. Furthermore if the individual subunits play another, plant-specific role and if the subunits are functionally equivalent in the complex. The main way how to achieve this objective is the analysis of multiple mutants of Arabidopsis thaliana in subunits of ARP2/3 complex. After comparing several phenotypes of mutant lines it is obvious that all the subunits are functionally equivalent. A loss of ARPC5 subunit usually manifests the strongest phenotypic expression. On the contrary, loss ARPC3 and ARPC2b subunits have weak phenotypic manifestations. Because some phenotypes, such as phenotype distorted trichomes was detected only in some mutant lines, whereas the phenotype of faster roots gravitropic response or vacuolar system fragmentation that was detected in all analyzed mutants suggests, that different subunits play varying roles...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantFischer, Lukáš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990016257440106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV