Show simple item record

Expression of candidate genes for prostate cancer
dc.contributor.advisorMareš, Jaroslav
dc.creatorKrupicová, Daniela
dc.date.accessioned2017-05-16T01:51:40Z
dc.date.available2017-05-16T01:51:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54354
dc.description.abstract3 Abstrakt Karcinom prostaty je jedním z hlavních medicínských problémů mužské populace v České republice i v celosvětovém měřítku. V České republice je druhým nejčastějším typem nádoru, na který umírají muži, a jeho incidence výrazně stoupá s věkem. Prostatické buňky mají v porovnání s ostatními tkáněmi lidského těla unikátní schopnost akumulovat zinek ve vysokých koncentracích. Ta je nutná pro správnou fyziologickou funkci prostaty. U nádorových prostatických buněk byla zjištěna ztráta této akumulační schopnosti, což se zdá být podmínkou kancerogeneze u prostatických buněk. V této práci byla analyzována exprese čtyř genů podílejících se na udržování homeostaze zinku v prostatických buňkách. Geny ZIP1 a ZIP7 kódují zinkové transportéry, geny MT1-F a MT2 metalothioneiny. Bylo shromážděno celkem 90 bioptických vzorků prostaty od pacientů s karcinomem nebo s benigní hyperplázií prostaty. Z těchto vzorků byla izolována mRNA, pomocí RT-PCR byla získána cDNA, která byla která detekována elektroforózou a výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Kromě několika závislostí mezi expresí genů a klinickými údaji pacientů byla především nalezena rozdílná míra exprese genů MT1-F a ZIP1 ve vzorcích pacientů s hyperplázií a pacientů s karcinomem. Tyto geny tak mohou v prostatických buňkách mít roli tumor supresorových genů....cs_CZ
dc.description.abstract4 Abstract Prostate cancer is one of the major medical problems within the male population in the Czech Republic and in the world. It is on second place among cancer illnesses with respect to mortality in czech male population. Its incidence strongly increases with age. Prostate cells have a unique ability to accumulate zinc in high concentrations compared to other tissues of human body. It is necessary for the proper physiological function of the prostate. There was detected loss of this accumulation ability in prostate cancer cells, which seems to be a condition to carcinogenesis in prostate cells. In this thesis was investigated the expression of four genes involved in the maintenance of homeostasis of zinc in prostate cells. Genes ZIP1 and ZIP7 encode zinc transporters, genes MT1-F and MT2 encode metallothioneins. There was collected 90 biopsy specimens from patients with prostate cancer or with benign prostatic hyperplasia. mRNA was isolated from these samples, cDNA was obtained by RT-PCR. This cDNA was detected by gel electrophoresis and the results were statistically evaluated. Several correlations was found between gene expression and the clinical data of patients. The most important result, there was found lower levels of expression of genes MT1- F and ZIP1 in samples of patients with cancer...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkarcinom prostatycs_CZ
dc.subjectmetalothionein 1Fcs_CZ
dc.subjectmetalothionein 2cs_CZ
dc.subjectZIP1cs_CZ
dc.subjectZIP7cs_CZ
dc.subjectizolace mRNAcs_CZ
dc.subjectexprese genucs_CZ
dc.subjectbenigní prostatická hyperpláziecs_CZ
dc.subjectsemikvantitativní RT-PCRcs_CZ
dc.subjectprostate carcinomaen_US
dc.subjectmetallothionein 1Fen_US
dc.subjectmetallothionein 2en_US
dc.subjectZIP1en_US
dc.subjectZIP7en_US
dc.subjectmRNA isolationen_US
dc.subjectgene expressionen_US
dc.subjectbenign prostatic hyperplasiaen_US
dc.subjectsemiquantitative RT-PCRen_US
dc.titleExprese kandidátních genů karcinomu prostatycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-17
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118475
dc.title.translatedExpression of candidate genes for prostate canceren_US
dc.contributor.refereeHolá, Dana
dc.identifier.aleph001625735
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
thesis.degree.disciplineGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs3 Abstrakt Karcinom prostaty je jedním z hlavních medicínských problémů mužské populace v České republice i v celosvětovém měřítku. V České republice je druhým nejčastějším typem nádoru, na který umírají muži, a jeho incidence výrazně stoupá s věkem. Prostatické buňky mají v porovnání s ostatními tkáněmi lidského těla unikátní schopnost akumulovat zinek ve vysokých koncentracích. Ta je nutná pro správnou fyziologickou funkci prostaty. U nádorových prostatických buněk byla zjištěna ztráta této akumulační schopnosti, což se zdá být podmínkou kancerogeneze u prostatických buněk. V této práci byla analyzována exprese čtyř genů podílejících se na udržování homeostaze zinku v prostatických buňkách. Geny ZIP1 a ZIP7 kódují zinkové transportéry, geny MT1-F a MT2 metalothioneiny. Bylo shromážděno celkem 90 bioptických vzorků prostaty od pacientů s karcinomem nebo s benigní hyperplázií prostaty. Z těchto vzorků byla izolována mRNA, pomocí RT-PCR byla získána cDNA, která byla která detekována elektroforózou a výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Kromě několika závislostí mezi expresí genů a klinickými údaji pacientů byla především nalezena rozdílná míra exprese genů MT1-F a ZIP1 ve vzorcích pacientů s hyperplázií a pacientů s karcinomem. Tyto geny tak mohou v prostatických buňkách mít roli tumor supresorových genů....cs_CZ
uk.abstract.en4 Abstract Prostate cancer is one of the major medical problems within the male population in the Czech Republic and in the world. It is on second place among cancer illnesses with respect to mortality in czech male population. Its incidence strongly increases with age. Prostate cells have a unique ability to accumulate zinc in high concentrations compared to other tissues of human body. It is necessary for the proper physiological function of the prostate. There was detected loss of this accumulation ability in prostate cancer cells, which seems to be a condition to carcinogenesis in prostate cells. In this thesis was investigated the expression of four genes involved in the maintenance of homeostasis of zinc in prostate cells. Genes ZIP1 and ZIP7 encode zinc transporters, genes MT1-F and MT2 encode metallothioneins. There was collected 90 biopsy specimens from patients with prostate cancer or with benign prostatic hyperplasia. mRNA was isolated from these samples, cDNA was obtained by RT-PCR. This cDNA was detected by gel electrophoresis and the results were statistically evaluated. Several correlations was found between gene expression and the clinical data of patients. The most important result, there was found lower levels of expression of genes MT1- F and ZIP1 in samples of patients with cancer...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016257350106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV