Show simple item record

Companies in private international law
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorFlutka, David
dc.date.accessioned2017-05-15T23:06:52Z
dc.date.available2017-05-15T23:06:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53760
dc.description.abstractSPOLEČNOSTI V MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM - RESUMÉ Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s úpravou společností v mezinárodním právu soukromém, především pak s úpravou osobního statutu společnosti. Jedná se o tematiku ovládanou především sporem mezi principem sídla a principem inkorporačním. Ten se promítá do úpravy společností v mezinárodním právu soukromém jak na úrovni národního práva, tak práva evropského. Zároveň je s ním spjata problematika soutěže právních řádů, o níž práce také pojednává. S přihlédnutím ke globalizujícímu se světu, v němž úspora nákladů hraje čím dál větší roli, jde o téma vysoce aktuální. Zároveň je podáván výklad jak úpravy současné, tak úpravy nové, která bude účinná od 1. ledna 2014. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola jako úvodní představuje téma a vytyčuje cíle práce. Ve druhé kapitole jsou vyloženy základní pojmy, s nimiž se bude pracovat, tedy pojem mezinárodního práva soukromého a společnosti. Třetí kapitola popisuje problematiku osobního statutu společnosti. Podává vymezení osobního statutu oproti státní příslušnosti společnosti, vysvětluje pojem uznání společnosti a poté popisuje jednotlivé teorie jeho určování, tj. teorii inkorporační, teorii sídla a některé méně používané teorie. Ve čtvrté kapitole autor obrací pozornost k české úpravě...cs_CZ
dc.description.abstractCOMPANIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW - ABSTRACT The aim of this thesis is to familiarize the reader with the regulation of companies in private international law, with special regards to status of the company. The topic is mainly overtaken by the conflict between the incorporation principle and real seat principle. This conflict is reflected in the legal regulation of companies in private international law on both national law level and European law level. It is also connected to the question of competition between legal systems, which the thesis also deals with. Considering the globalizing world we live in and in which the perpetual need to reduce costs plays more and more important role, the topic is highly current. The thesis is divided into 7 chapters. The introductory chapter introduces the topic and points out the objectives of the thesis. The second chapter explains the basic concepts it is going to work with, namely the concept of a company and private international law (conflict of laws). The following chapter discusses the question of status of the company. It explains the definition of status of the company and afterwards describes the individual theories of determining it, i.e. incorporation theory, real seat theory and a few other rarely used theories. In the fourth chapter, the author pays...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSpolečnostics_CZ
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs_CZ
dc.subjectinkorporační principcs_CZ
dc.subjectprincip sídlacs_CZ
dc.subjectCompaniesen_US
dc.subjectprivate international lawen_US
dc.subjectconflict of lawsen_US
dc.subjectincorporation principleen_US
dc.subjectreal seat principleen_US
dc.titleSpolečnosti v mezinárodním právu soukromémcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-15
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId127827
dc.title.translatedCompanies in private international lawen_US
dc.contributor.refereeDobiáš, Petr
dc.identifier.aleph001676023
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSPOLEČNOSTI V MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM - RESUMÉ Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s úpravou společností v mezinárodním právu soukromém, především pak s úpravou osobního statutu společnosti. Jedná se o tematiku ovládanou především sporem mezi principem sídla a principem inkorporačním. Ten se promítá do úpravy společností v mezinárodním právu soukromém jak na úrovni národního práva, tak práva evropského. Zároveň je s ním spjata problematika soutěže právních řádů, o níž práce také pojednává. S přihlédnutím ke globalizujícímu se světu, v němž úspora nákladů hraje čím dál větší roli, jde o téma vysoce aktuální. Zároveň je podáván výklad jak úpravy současné, tak úpravy nové, která bude účinná od 1. ledna 2014. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola jako úvodní představuje téma a vytyčuje cíle práce. Ve druhé kapitole jsou vyloženy základní pojmy, s nimiž se bude pracovat, tedy pojem mezinárodního práva soukromého a společnosti. Třetí kapitola popisuje problematiku osobního statutu společnosti. Podává vymezení osobního statutu oproti státní příslušnosti společnosti, vysvětluje pojem uznání společnosti a poté popisuje jednotlivé teorie jeho určování, tj. teorii inkorporační, teorii sídla a některé méně používané teorie. Ve čtvrté kapitole autor obrací pozornost k české úpravě...cs_CZ
uk.abstract.enCOMPANIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW - ABSTRACT The aim of this thesis is to familiarize the reader with the regulation of companies in private international law, with special regards to status of the company. The topic is mainly overtaken by the conflict between the incorporation principle and real seat principle. This conflict is reflected in the legal regulation of companies in private international law on both national law level and European law level. It is also connected to the question of competition between legal systems, which the thesis also deals with. Considering the globalizing world we live in and in which the perpetual need to reduce costs plays more and more important role, the topic is highly current. The thesis is divided into 7 chapters. The introductory chapter introduces the topic and points out the objectives of the thesis. The second chapter explains the basic concepts it is going to work with, namely the concept of a company and private international law (conflict of laws). The following chapter discusses the question of status of the company. It explains the definition of status of the company and afterwards describes the individual theories of determining it, i.e. incorporation theory, real seat theory and a few other rarely used theories. In the fourth chapter, the author pays...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV