Show simple item record

Current Modern Didactic Means used in Management of schools and Education
dc.contributor.advisorSvoboda, Petr
dc.creatorLadrová, Iva
dc.date.accessioned2017-05-15T21:35:47Z
dc.date.available2017-05-15T21:35:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53462
dc.description.abstractTéma významu moderních didaktických prostředků v současných podmínkách pedagogické praxe je považováno za aktuální a často zařazované do odborných diskuzí. Závěrečná práce se zabývá otázkou, zda využívání moderních technologií může zefektivnit práci pedagogů včetně managementu školy a současně se stát jedním z kritérií zvyšování úrovně vzdělávání a rozvoje organizace. Diplomová práce přináší pohled na schopnost vedení školy i ostatních aktérů vzdělávání akceptovat, ale i vyvolávat změny a inovace ve vzdělávání. Dotýká se též problematiky ve smyslu otevření se školy a poskytování celoživotního vzdělávání místní komunitě. Práce se pokouší nalézt vzájemný vztah mezi efektivním využívání moderních technologií, možnostmi spolupráce a vlivu na výsledky práce. Závěrečná diplomová práce se zabývá využíváním ICT napříč různými druhy škol. Výzkumné šetření mělo též ověřit vliv didaktických prostředků na kvalitu a výsledky vzdělávání podle druhu škol, především těch, které se zúčastnily projektu Ústeckého kraje s názvem Komunitní škola (základních, středních, speciálních) včetně zpětné vazby. Výsledkem práce je sumarizace, interpretace a kompletace získaných údajů.cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of the importance of modern didactic tools in the current conditions of pedagogical practice is considered as contemporary and often discussed. The thesis deals with the question whether the application of modern technology can streamline the work of teachers, including school management and also whether it can become one of the criteria for raising the level of education and organization development. The thesis gives an insight into the ability of school management and other education participants to accept, but also induce changes and innovations in education. It also concerns the issue of schools' open-minded thinking and providing lifelong learning to local community. The thesis attempts to find a mutual relationship between effective application of modern technology, collaboration and the impact on results of entire work. The thesis deals with the use of ICT across different types of schools. The survey should also verify the impact of didactic tools on the quality and results of education by type of school, especially those who participated in the project of Ústi nad Labem Region called Community School (elementary, secondary, special), including feedback. The output of the thesis is summarization, interpretation and completion of the data obtained.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectInformačně komunikační technologiecs_CZ
dc.subjectdidaktická technologiecs_CZ
dc.subjectinformační gramotnostcs_CZ
dc.subjectperiferiecs_CZ
dc.subjectpočítačové sítěcs_CZ
dc.subjectvirtuální třídacs_CZ
dc.subjecte-mailcs_CZ
dc.subjecte-learningcs_CZ
dc.subjectm-learningcs_CZ
dc.subjectvzdělávací politikacs_CZ
dc.subjectkomunitní školacs_CZ
dc.subjectInformation and Communication Technologyen_US
dc.subjectDidactic Technologyen_US
dc.subjectInformation Literacyen_US
dc.subjectPeripheralsen_US
dc.subjectComputer Networksen_US
dc.subjectVirtual Classroomen_US
dc.subjectE-mailen_US
dc.subjectE-learningen_US
dc.subjectM-learningen_US
dc.subjectEducation Policyen_US
dc.subjectCommunity Schoolen_US
dc.titleModerní didaktické prostředky současnosti v řízení škol a vzdělávánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-18
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId133202
dc.title.translatedCurrent Modern Didactic Means used in Management of schools and Educationen_US
dc.contributor.refereeTrojan, Václav
dc.identifier.aleph001601058
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTéma významu moderních didaktických prostředků v současných podmínkách pedagogické praxe je považováno za aktuální a často zařazované do odborných diskuzí. Závěrečná práce se zabývá otázkou, zda využívání moderních technologií může zefektivnit práci pedagogů včetně managementu školy a současně se stát jedním z kritérií zvyšování úrovně vzdělávání a rozvoje organizace. Diplomová práce přináší pohled na schopnost vedení školy i ostatních aktérů vzdělávání akceptovat, ale i vyvolávat změny a inovace ve vzdělávání. Dotýká se též problematiky ve smyslu otevření se školy a poskytování celoživotního vzdělávání místní komunitě. Práce se pokouší nalézt vzájemný vztah mezi efektivním využívání moderních technologií, možnostmi spolupráce a vlivu na výsledky práce. Závěrečná diplomová práce se zabývá využíváním ICT napříč různými druhy škol. Výzkumné šetření mělo též ověřit vliv didaktických prostředků na kvalitu a výsledky vzdělávání podle druhu škol, především těch, které se zúčastnily projektu Ústeckého kraje s názvem Komunitní škola (základních, středních, speciálních) včetně zpětné vazby. Výsledkem práce je sumarizace, interpretace a kompletace získaných údajů.cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of the importance of modern didactic tools in the current conditions of pedagogical practice is considered as contemporary and often discussed. The thesis deals with the question whether the application of modern technology can streamline the work of teachers, including school management and also whether it can become one of the criteria for raising the level of education and organization development. The thesis gives an insight into the ability of school management and other education participants to accept, but also induce changes and innovations in education. It also concerns the issue of schools' open-minded thinking and providing lifelong learning to local community. The thesis attempts to find a mutual relationship between effective application of modern technology, collaboration and the impact on results of entire work. The thesis deals with the use of ICT across different types of schools. The survey should also verify the impact of didactic tools on the quality and results of education by type of school, especially those who participated in the project of Ústi nad Labem Region called Community School (elementary, secondary, special), including feedback. The output of the thesis is summarization, interpretation and completion of the data obtained.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV