Show simple item record

Family and school as the agents of socialization reproducing gender stereotypes in connection with gender segregation at the labour market
dc.contributor.advisorKubišová, Zuzana
dc.creatorHokeová, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-15T21:29:49Z
dc.date.available2017-05-15T21:29:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53443
dc.description.abstractV diplomové práci si klademe otázku, zda instituce rodiny a školy jako významných socializačních činitelů reprodukují genderové stereotypy spojující ženy s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost a muže s rolí živitele rodiny a s orientací na oblast technického zaměření. Zabýváme se tím, zda rodina a škola reprodukují tyto stereotypy v souvislosti s pojetím kariéry a ve vztahu k horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Reprodukci genderového stereotypu ženy pečovatelky o rodinu a o domácnost a stereotypu muže živitele rodiny a stereotypu spojujícího spíše muže než ženy s orientací na oblast technického zaměření propojujeme s teorií genderového schématu Sandry Bem a konceptem habitu Pierra Bourdieuho. V diplomové práci se soustřeďujeme na českou společnost, a to především v období let 2001 až 2011. Za účelem zodpovězení otázky vycházíme z literatury, kvantitativních a kvalitativních výzkumů zabývajících se námi sledovanou problematikou, ze statistik Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro informace ve vzdělávání a z vybraných údajů mezinárodních longitudinálních výzkumů International Social Survey Programme (ISSP) a European Values Study (EVS). První kapitola diplomové práce se zabývá vymezením pojmů...cs_CZ
dc.description.abstractIn the diploma thesis we ask the question whether the important agents of socialization family and school reproduce gender stereotypes which associate women with the role of a carer about family and household and men with the role of a breadwinner and with the orientation to the field of technology. We focus on whether family and school reproduce these stereotypes in connection with the definition of a career and in relation to horizontal and vertical segregation at the labour market. The reproduction of gender stereotypes viewing women as carer about family and household and men as breadwinners and the reproduction of gender stereotype connecting rather men than women with technical orientation are conjoined with gender scheme theory of Sandra Bem and with Pierre Bourdieu's concept of habitus. The diploma thesis aims at the Czech society, mainly in the period from 2001 to 2011. To answer the question we ask in the diploma thesis we draw on literature, on quantitative and qualitative research dealing with the themes we are concerned with, on statistics of Czech Statistical Office, Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Labour and Social Affairs, Institute for Information on Education, and on selected data from international longitudinal research International Social Survey Programme...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectškolacs_CZ
dc.subjectgendercs_CZ
dc.subjectstereotypcs_CZ
dc.subjectgenderové stereotypycs_CZ
dc.subjectsocizalizacecs_CZ
dc.subjecttrh prácecs_CZ
dc.subjectgenderová segregacecs_CZ
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectschoolen_US
dc.subjectgenderen_US
dc.subjectstereotypeen_US
dc.subjectgender stereotypesen_US
dc.subjectsocializationen_US
dc.subjectlabour marketen_US
dc.subjectgender segregationen_US
dc.titleRodina a škola jako socializační činitelé reprodukující genderové stereotypy v souvislosti s genderovou segregací na trhu prácecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-10
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117872
dc.title.translatedFamily and school as the agents of socialization reproducing gender stereotypes in connection with gender segregation at the labour marketen_US
dc.contributor.refereeHavlík, Radomír
dc.identifier.aleph001595342
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV diplomové práci si klademe otázku, zda instituce rodiny a školy jako významných socializačních činitelů reprodukují genderové stereotypy spojující ženy s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost a muže s rolí živitele rodiny a s orientací na oblast technického zaměření. Zabýváme se tím, zda rodina a škola reprodukují tyto stereotypy v souvislosti s pojetím kariéry a ve vztahu k horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Reprodukci genderového stereotypu ženy pečovatelky o rodinu a o domácnost a stereotypu muže živitele rodiny a stereotypu spojujícího spíše muže než ženy s orientací na oblast technického zaměření propojujeme s teorií genderového schématu Sandry Bem a konceptem habitu Pierra Bourdieuho. V diplomové práci se soustřeďujeme na českou společnost, a to především v období let 2001 až 2011. Za účelem zodpovězení otázky vycházíme z literatury, kvantitativních a kvalitativních výzkumů zabývajících se námi sledovanou problematikou, ze statistik Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro informace ve vzdělávání a z vybraných údajů mezinárodních longitudinálních výzkumů International Social Survey Programme (ISSP) a European Values Study (EVS). První kapitola diplomové práce se zabývá vymezením pojmů...cs_CZ
uk.abstract.enIn the diploma thesis we ask the question whether the important agents of socialization family and school reproduce gender stereotypes which associate women with the role of a carer about family and household and men with the role of a breadwinner and with the orientation to the field of technology. We focus on whether family and school reproduce these stereotypes in connection with the definition of a career and in relation to horizontal and vertical segregation at the labour market. The reproduction of gender stereotypes viewing women as carer about family and household and men as breadwinners and the reproduction of gender stereotype connecting rather men than women with technical orientation are conjoined with gender scheme theory of Sandra Bem and with Pierre Bourdieu's concept of habitus. The diploma thesis aims at the Czech society, mainly in the period from 2001 to 2011. To answer the question we ask in the diploma thesis we draw on literature, on quantitative and qualitative research dealing with the themes we are concerned with, on statistics of Czech Statistical Office, Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Labour and Social Affairs, Institute for Information on Education, and on selected data from international longitudinal research International Social Survey Programme...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV