Show simple item record

Animal protection in criminal law
dc.contributor.advisorHořák, Jaromír
dc.creatorKrupková, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-15T21:13:06Z
dc.date.available2017-05-15T21:13:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53406
dc.description.abstractČeský abstrakt Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že to je téma aktuální, jak díky situaci ve společnosti, tak i díky novému občanskému zákoníku, který mění právní postavení zvířete. Cílem mé práce je analyzovat právní postavení zvířete v českém právním řádu, konkrétně v trestním právu. Zamýšlela jsem se nad tím, jestli je aktuální právní úprava vyhovující, nad případnými problémy a jejich řešením. Práce je členěna do devíti částí. Kapitola první je věnována právnímu postavení zvířete v českém právním řádu. Je členěna do čtyř podkapitol, jejichž cílem je objasnit pojem zvíře, jeho právní postavení, nástroje ochrany a poslední podkapitola objasňuje postavení zvířete podle nového občanského zákoníku. Druhá kapitola je zaměřena na veřejnoprávní ochranu zvířat obecně. Ve 4 podkapitolách shrnuji právní postavené zvířete ve veřejném právu, ústavní úpravu a úpravu v právu správním a trestním. Třetí kapitola je věnována zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Čtyři podkapitoly se zabývají účelem tohoto zákona, vysvětlením základních pojmů, vymezením správních deliktů a orgánů ochrany zvířat. Kapitola čtvrtá je nazvána "Trestněprávní ochrana zvířat". Má šest podkapitol, v nichž se zamýšlím nad příčinami vzniku nového trestního zákoníku, nad jeho cíli, zásadami a systematikou. Podrobněji se pak věnuji...cs_CZ
dc.description.abstractEnglish abstract I chose theme of my Master's degree thesis because it's actual because of the situation in society and new Civil Code, which changes legal status of animal. The purpose of my thesis is to analyze legal status of animal in Czech law, particularly in criminal law. I want to think about it, if is actual legislation sufficient, about problems and propose possible solutions. The thesis is composed of nine chapters. Chapter one is devoted to animal legal status in Czech law. It is divided into four subchapters, which are deal with explanation of the concept of animal, its legal status, its protection instruments and in the last subchapter is deal with animal legal status by the new Civil Code. Chapter two is focuses on public animal protection in general. In Four subchapters I summarize animal legal status in public law, constitutional framework, legislation in administrative and criminal law. Chapter three is devoted to Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty. Four subchapters are deal with purpose of this Act, definition basic concepts, administrative delicts and authorities of animal protection. Chapter four is called Criminal law protection of animals. This chapter has six subchapters, and in these I am thinking of causes of "new" Criminal Code, its purposes, its...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestní právocs_CZ
dc.subjectochrana zvířatcs_CZ
dc.subjecttýránícs_CZ
dc.subjectcriminal lawen_US
dc.subjectanimal protectionen_US
dc.subjectcrueltyen_US
dc.titleOchrana zvířete v trestním právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-09
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117843
dc.title.translatedAnimal protection in criminal lawen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001634954
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csČeský abstrakt Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že to je téma aktuální, jak díky situaci ve společnosti, tak i díky novému občanskému zákoníku, který mění právní postavení zvířete. Cílem mé práce je analyzovat právní postavení zvířete v českém právním řádu, konkrétně v trestním právu. Zamýšlela jsem se nad tím, jestli je aktuální právní úprava vyhovující, nad případnými problémy a jejich řešením. Práce je členěna do devíti částí. Kapitola první je věnována právnímu postavení zvířete v českém právním řádu. Je členěna do čtyř podkapitol, jejichž cílem je objasnit pojem zvíře, jeho právní postavení, nástroje ochrany a poslední podkapitola objasňuje postavení zvířete podle nového občanského zákoníku. Druhá kapitola je zaměřena na veřejnoprávní ochranu zvířat obecně. Ve 4 podkapitolách shrnuji právní postavené zvířete ve veřejném právu, ústavní úpravu a úpravu v právu správním a trestním. Třetí kapitola je věnována zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Čtyři podkapitoly se zabývají účelem tohoto zákona, vysvětlením základních pojmů, vymezením správních deliktů a orgánů ochrany zvířat. Kapitola čtvrtá je nazvána "Trestněprávní ochrana zvířat". Má šest podkapitol, v nichž se zamýšlím nad příčinami vzniku nového trestního zákoníku, nad jeho cíli, zásadami a systematikou. Podrobněji se pak věnuji...cs_CZ
uk.abstract.enEnglish abstract I chose theme of my Master's degree thesis because it's actual because of the situation in society and new Civil Code, which changes legal status of animal. The purpose of my thesis is to analyze legal status of animal in Czech law, particularly in criminal law. I want to think about it, if is actual legislation sufficient, about problems and propose possible solutions. The thesis is composed of nine chapters. Chapter one is devoted to animal legal status in Czech law. It is divided into four subchapters, which are deal with explanation of the concept of animal, its legal status, its protection instruments and in the last subchapter is deal with animal legal status by the new Civil Code. Chapter two is focuses on public animal protection in general. In Four subchapters I summarize animal legal status in public law, constitutional framework, legislation in administrative and criminal law. Chapter three is devoted to Act No 246/1992 Coll., on the protection of animals against cruelty. Four subchapters are deal with purpose of this Act, definition basic concepts, administrative delicts and authorities of animal protection. Chapter four is called Criminal law protection of animals. This chapter has six subchapters, and in these I am thinking of causes of "new" Criminal Code, its purposes, its...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV