Show simple item record

Local and National Identity in Historical Monographs on Bohemian, Moravian and Galician Towns (1860-1900)
dc.contributor.advisorKlusáková, Luďa
dc.creatorIra, Jaroslav
dc.date.accessioned2018-10-29T21:58:40Z
dc.date.available2018-10-29T21:58:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53261
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá historickými monografiemi měst, které byly publikovány v letech 1860-1900 v českém, německém a polském jazyce, a vztahovaly se k městům v Čechách, na Moravě a v Haliči. Ve srovnávací perspektivě se zaměřuje na sociální rozměr těchto knih, a to z hlediska lokální a národní identity. Vychází z předpokladu, že lokální městské dějepisy formovaly především lokální identitu, zároveň však vytváří hypotézu, že nacionalizace společnosti v 19. století měla zásadní vliv na lokální městské dějepisectví. První kapitola ukazuje, že městská dějepisectví v jednotlivých regionálně-jazykových prostředích se vyvíjela nerovnoměrně, přičemž jednou z příčin byl odlišný význam měst a městské minulosti v národním myšlení. Následující kapitola rozebírá městské monografie jako knihy. Ptá se, kdo psal městské dějepisy, s jakými záměry a pro jaké čtenářstvo. Ukazuje, že knihy zastávaly dvojí úlohu: sloužily místním účelům a zároveň byly začleněny do národního programu. Zbylé dvě kapitoly se zabývají rozborem historických reprezentací. Čtvrtá kapitola srovnává dějepisy z hlediska periodizace městské minulosti. Potvrzuje, že národní historický rámec se výrazně prosadil do psaní o městských dějinách. Kapitola pátá zkoumá historické texty z perspektivy tématu rozkvětu a úpadku. Zabývá se otázkou, jakou...cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with urban historical monographs that were published in 1860-1900 in Czech, German, and Polish language, and covered towns in Bohemia, Moravia, and Galicia. Adopting a broadly comparative perspective, the study focuses on the social dimension of the books through the lens of local and national identities. It presupposes that the urban histories essentially created local identities but at the same time makes a hypothesis that nationalization of society in the 19th century had significant impact on local urban history. The first chapter shows that the urban historiography in each of the regional-language spheres developed unevenly. One of the reasons was the different significance of towns and urban past in national thoughts. The following chapter analyses urban monographs as books. It poses questions about who wrote urban histories, with what intentions, and for what readership. It reveals that the books had essentially two roles: they served local purposes and at the same time they were integrated in the national programme The two remaining chapters deal with the analysis of historical representations. The fourth chapter compares urban histories with regard to periodization of urban past. It confirms that the national historical frame significantly influenced the ways...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectTownsen_US
dc.subjecthistoryen_US
dc.subjectlocalen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectnationalen_US
dc.subjectBohemiaen_US
dc.subjectMoraviaen_US
dc.subjectGaliciaen_US
dc.subjectMěstacs_CZ
dc.subjectdějinycs_CZ
dc.subjectlokálnícs_CZ
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectnárodnícs_CZ
dc.subjectČechycs_CZ
dc.subjectMoravacs_CZ
dc.subjectHaličcs_CZ
dc.titleLokální a národní identita v historických monografiích českých, moravských a haličských měst (1860 - 1900)cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-06
dc.description.departmentInstitute of General Historyen_US
dc.description.departmentÚstav světových dějincs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId101561
dc.title.translatedLocal and National Identity in Historical Monographs on Bohemian, Moravian and Galician Towns (1860-1900)en_US
dc.contributor.refereeŠtaif, Jiří
dc.contributor.refereeŘezník, Miloš
dc.identifier.aleph001594645
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory/General Historyen_US
thesis.degree.disciplineHistorie/obecné dějinycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorie/obecné dějinycs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory/General Historyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDizertační práce se zabývá historickými monografiemi měst, které byly publikovány v letech 1860-1900 v českém, německém a polském jazyce, a vztahovaly se k městům v Čechách, na Moravě a v Haliči. Ve srovnávací perspektivě se zaměřuje na sociální rozměr těchto knih, a to z hlediska lokální a národní identity. Vychází z předpokladu, že lokální městské dějepisy formovaly především lokální identitu, zároveň však vytváří hypotézu, že nacionalizace společnosti v 19. století měla zásadní vliv na lokální městské dějepisectví. První kapitola ukazuje, že městská dějepisectví v jednotlivých regionálně-jazykových prostředích se vyvíjela nerovnoměrně, přičemž jednou z příčin byl odlišný význam měst a městské minulosti v národním myšlení. Následující kapitola rozebírá městské monografie jako knihy. Ptá se, kdo psal městské dějepisy, s jakými záměry a pro jaké čtenářstvo. Ukazuje, že knihy zastávaly dvojí úlohu: sloužily místním účelům a zároveň byly začleněny do národního programu. Zbylé dvě kapitoly se zabývají rozborem historických reprezentací. Čtvrtá kapitola srovnává dějepisy z hlediska periodizace městské minulosti. Potvrzuje, že národní historický rámec se výrazně prosadil do psaní o městských dějinách. Kapitola pátá zkoumá historické texty z perspektivy tématu rozkvětu a úpadku. Zabývá se otázkou, jakou...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation thesis deals with urban historical monographs that were published in 1860-1900 in Czech, German, and Polish language, and covered towns in Bohemia, Moravia, and Galicia. Adopting a broadly comparative perspective, the study focuses on the social dimension of the books through the lens of local and national identities. It presupposes that the urban histories essentially created local identities but at the same time makes a hypothesis that nationalization of society in the 19th century had significant impact on local urban history. The first chapter shows that the urban historiography in each of the regional-language spheres developed unevenly. One of the reasons was the different significance of towns and urban past in national thoughts. The following chapter analyses urban monographs as books. It poses questions about who wrote urban histories, with what intentions, and for what readership. It reveals that the books had essentially two roles: they served local purposes and at the same time they were integrated in the national programme The two remaining chapters deal with the analysis of historical representations. The fourth chapter compares urban histories with regard to periodization of urban past. It confirms that the national historical frame significantly influenced the ways...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějincs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV