Show simple item record

Úvod do didaktiky angličtiny
dc.contributor.advisorMothejzíková, Jarmila
dc.creatorGráf, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-15T19:59:55Z
dc.date.available2017-05-15T19:59:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53194
dc.description.abstractRigorózní práce poskytuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia kurzu Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). Tento pøípravný kurz didaktiky slouží jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele angliètiny na støedních školách, kterým poskytuje teoretické obeznámení s obecnými principy uèení, jazykové akvizice a uèení se cizím jazykùm. Práce pøedstavuje osnovy kurzu - v jednotlivých kapitolách popisuje teoretická východiska pro jednotlivé semináøe. Zpracovávanými tématy jsou teorie uèení a jejich aplikace na výuku jazykù, jazyková identita, teorie a popis osvojování mateøského a cizího jazyka, promìnné ve výuce (vìk, pohlaví, nadání, inteligence, motivace, afektivní filtr, uèební styly, typy inteligencí, pøedstavy o uèení se jazykùm, mozek a pamì pøi nabývání jazyka, metody výuky cizích jazykù, mezijazyk, jazykové chyby, úrovnì pokroèilosti, komunikaèní a studijní strategie, výchova k autonomii, teorie dobrého žáka a dobrého uèitele jazykù. Souèástí rigorózní práce je pøíloha obsahující výkladové listy pro jednotlivé semináøe (handouty) a studentský dotazník k vyhodnocení kvality vedení semináøe.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis presents a theoretical framework for a portfolio for the course Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). This preparatory course in didactics serves as an introduction to the subject for future teachers of English in secondary schools, whom it should equip with a basic level of understanding of the general principles of learning, language acquisition and language learning. The work presents a course syllabus, and in its individual chapters it describes the theoretical background for each seminar. The themes introduced in the course are: theories of learning and their application to language teaching, language identity, theory and description of first and second language acquisition, learner variables (age, gender,aptitude, intelligence, motivation, affective filter, learning styles, multiple intelligences, learner beliefs, the role of brain and memory in language acquisition, methods of teaching foreign languages, interlanguage, linguistic errors, levels of proficiency, communication and learning strategies, learner autonomy, the theory of a good language learner and teacher. The thesis includes an appendix containing handouts for each seminar and a student evaluation form for the assessment of the quality of the seminar.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectjazyková akvizicecs_CZ
dc.subjectdidaktikacs_CZ
dc.subjectlingvodidaktikacs_CZ
dc.subjectSLAen_US
dc.subjectsecond language acquisitionen_US
dc.subjectTEFLen_US
dc.titleIntroduction to ELT Methodologyen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-11-07
dc.description.departmentDepartment of the English Language and ELT Methodologyen_US
dc.description.departmentÚstav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId120548
dc.title.translatedÚvod do didaktiky angličtinycs_CZ
dc.contributor.refereeKlégr, Aleš
dc.identifier.aleph001577874
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish and American Studiesen_US
thesis.degree.disciplineAnglistika - amerikanistikacs_CZ
thesis.degree.programAnglistika - amerikanistikacs_CZ
thesis.degree.programEnglish and American Studiesen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of the English Language and ELT Methodologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglistika - amerikanistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish and American Studiesen_US
uk.degree-program.csAnglistika - amerikanistikacs_CZ
uk.degree-program.enEnglish and American Studiesen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce poskytuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia kurzu Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). Tento pøípravný kurz didaktiky slouží jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele angliètiny na støedních školách, kterým poskytuje teoretické obeznámení s obecnými principy uèení, jazykové akvizice a uèení se cizím jazykùm. Práce pøedstavuje osnovy kurzu - v jednotlivých kapitolách popisuje teoretická východiska pro jednotlivé semináøe. Zpracovávanými tématy jsou teorie uèení a jejich aplikace na výuku jazykù, jazyková identita, teorie a popis osvojování mateøského a cizího jazyka, promìnné ve výuce (vìk, pohlaví, nadání, inteligence, motivace, afektivní filtr, uèební styly, typy inteligencí, pøedstavy o uèení se jazykùm, mozek a pamì pøi nabývání jazyka, metody výuky cizích jazykù, mezijazyk, jazykové chyby, úrovnì pokroèilosti, komunikaèní a studijní strategie, výchova k autonomii, teorie dobrého žáka a dobrého uèitele jazykù. Souèástí rigorózní práce je pøíloha obsahující výkladové listy pro jednotlivé semináøe (handouty) a studentský dotazník k vyhodnocení kvality vedení semináøe.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis presents a theoretical framework for a portfolio for the course Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). This preparatory course in didactics serves as an introduction to the subject for future teachers of English in secondary schools, whom it should equip with a basic level of understanding of the general principles of learning, language acquisition and language learning. The work presents a course syllabus, and in its individual chapters it describes the theoretical background for each seminar. The themes introduced in the course are: theories of learning and their application to language teaching, language identity, theory and description of first and second language acquisition, learner variables (age, gender,aptitude, intelligence, motivation, affective filter, learning styles, multiple intelligences, learner beliefs, the role of brain and memory in language acquisition, methods of teaching foreign languages, interlanguage, linguistic errors, levels of proficiency, communication and learning strategies, learner autonomy, the theory of a good language learner and teacher. The thesis includes an appendix containing handouts for each seminar and a student evaluation form for the assessment of the quality of the seminar.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
dc.identifier.lisID990015778740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV