Show simple item record

Developing pronunciation through musical activities in French lessons
dc.contributor.advisorKlinka, Tomáš
dc.creatorPrucek, Jan
dc.date.accessioned2017-05-15T18:34:12Z
dc.date.available2017-05-15T18:34:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52858
dc.description.abstractAnotační list Název diplomové práce: Didaktické využití hudebních aktivit ve výuce francouzské výslovnosti Klíčová slova: komunikativní přístup, fonetika, fonologie, výslovnost, prozodie, aktivita, hudba, rytmus, rytmizace, melodie, tempo, intonace, přízvuk, píseň, rap, gesta, mimika, výraz Abstrakt: Tato práce se zabývá výukou fonetiky francouzštiny. Uvažuje nad postavením fonetiky v komunikativně orientovaném vyučování a dochází ke skutečnosti, že výuka fonetiky a fonologie není prioritou komunikativního přístupu. Práce dokazuje důležitost takového vyučování a hledá proto cesty, jak by se dala výuka výslovnosti či určitých jejích komponent zatraktivnit. Na základě dokázaného vztahu hudby a řeči coby jevů auditivní povahy, je rozvíjena myšlenka o vzájemně se prolínajících prvcích těchto dvou oblastí. Cílem práce je prozkoumat, jak by se dal rytmus, melodie, tempo, frázování aj. využít ve výuce francouzské výslovnosti především v rovině suprasegmentální. Práce nabízí základní inventář cvičení, která těží z této charakteristiky a která byla ověřena v praxi, a v závěrečné analýze shrnuje jejich efektivitu v cizojazyčném vyučování.cs_CZ
dc.description.abstractTitle of the thesis: Developing pronunciation through musical activities in French lessons Keywords: communicative approach, phonetics, phonology, pronunciation, prosody, activity, music, rhythm, rhythmisation, melody, tempo, intonation, accent, song, rap, facial expressions Abstract: This thesis deals with the teaching of French phonetics, considers the status of phonetics in communicatively oriented teaching, and comes to the fact that the teaching of phonetics and phonology is not a priority in the communicative approach. The work demonstrates the importance of such teaching, and therefore explores how the teaching of pronunciation or some of its components could be made more attractive. Based on the proven relationship of music and language, both as auditory phenomena, this thesis approaches the interwoven elements of these two areas. The aim is to explore how the musical elements, such as: rhythm, melody, tempo, phrasing, etc., could be used in the teaching of French pronunciation - especially at the suprasegmental level. The work offers a basic inventory of exercises which benefit from this characteristic and which has been verified in practice, and in the final analysis summarises their effectiveness in foreign language teaching.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectkomunikativní přístupcs_CZ
dc.subjectfonetikacs_CZ
dc.subjectfonologiecs_CZ
dc.subjectvýslovnostcs_CZ
dc.subjectprozodiecs_CZ
dc.subjectaktivitacs_CZ
dc.subjecthudbacs_CZ
dc.subjectrytmuscs_CZ
dc.subjectrytmizacecs_CZ
dc.subjectmelodiecs_CZ
dc.subjecttempocs_CZ
dc.subjectintonacecs_CZ
dc.subjectpřízvukcs_CZ
dc.subjectpíseňcs_CZ
dc.subjectrapcs_CZ
dc.subjectgestacs_CZ
dc.subjectmimikacs_CZ
dc.subjectvýrazcs_CZ
dc.subjectcommunicative approachen_US
dc.subjectphoneticsen_US
dc.subjectphonologyen_US
dc.subjectpronunciationen_US
dc.subjectprosodyen_US
dc.subjectactivityen_US
dc.subjectmusicen_US
dc.subjectrhythmen_US
dc.subjectrhythmisationen_US
dc.subjectmelodyen_US
dc.subjecttempoen_US
dc.subjectintonationen_US
dc.subjectaccenten_US
dc.subjectsongen_US
dc.subjectrapen_US
dc.subjectfacial expressionsen_US
dc.titleDidaktické využití hudebních aktivit ve výuce francouzské výslovnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-18
dc.description.departmentKatedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId136679
dc.title.translatedDeveloping pronunciation through musical activities in French lessonsen_US
dc.contributor.refereeJančík, Jiří
dc.identifier.aleph001606818
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Frenchen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Frenchen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAnotační list Název diplomové práce: Didaktické využití hudebních aktivit ve výuce francouzské výslovnosti Klíčová slova: komunikativní přístup, fonetika, fonologie, výslovnost, prozodie, aktivita, hudba, rytmus, rytmizace, melodie, tempo, intonace, přízvuk, píseň, rap, gesta, mimika, výraz Abstrakt: Tato práce se zabývá výukou fonetiky francouzštiny. Uvažuje nad postavením fonetiky v komunikativně orientovaném vyučování a dochází ke skutečnosti, že výuka fonetiky a fonologie není prioritou komunikativního přístupu. Práce dokazuje důležitost takového vyučování a hledá proto cesty, jak by se dala výuka výslovnosti či určitých jejích komponent zatraktivnit. Na základě dokázaného vztahu hudby a řeči coby jevů auditivní povahy, je rozvíjena myšlenka o vzájemně se prolínajících prvcích těchto dvou oblastí. Cílem práce je prozkoumat, jak by se dal rytmus, melodie, tempo, frázování aj. využít ve výuce francouzské výslovnosti především v rovině suprasegmentální. Práce nabízí základní inventář cvičení, která těží z této charakteristiky a která byla ověřena v praxi, a v závěrečné analýze shrnuje jejich efektivitu v cizojazyčném vyučování.cs_CZ
uk.abstract.enTitle of the thesis: Developing pronunciation through musical activities in French lessons Keywords: communicative approach, phonetics, phonology, pronunciation, prosody, activity, music, rhythm, rhythmisation, melody, tempo, intonation, accent, song, rap, facial expressions Abstract: This thesis deals with the teaching of French phonetics, considers the status of phonetics in communicatively oriented teaching, and comes to the fact that the teaching of phonetics and phonology is not a priority in the communicative approach. The work demonstrates the importance of such teaching, and therefore explores how the teaching of pronunciation or some of its components could be made more attractive. Based on the proven relationship of music and language, both as auditory phenomena, this thesis approaches the interwoven elements of these two areas. The aim is to explore how the musical elements, such as: rhythm, melody, tempo, phrasing, etc., could be used in the teaching of French pronunciation - especially at the suprasegmental level. The work offers a basic inventory of exercises which benefit from this characteristic and which has been verified in practice, and in the final analysis summarises their effectiveness in foreign language teaching.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV