Show simple item record

Community law against unfair competition
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorHlavatá, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-15T18:33:23Z
dc.date.available2017-05-15T18:33:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52854
dc.description.abstractEvropské právo proti nekalé soutěži Resumé Tato diplomová práce se zabývá evropským (unijním) právem proti nekalé soutěži, resp. úpravou dvou, pro evropské právo proti nekalé soutěži nejvýznamnějších, směrnic Evropské unie, Směrnicí o klamavé a srovnávací reklamě a Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Cílem této práce je podat ucelený a srozumitelný přehled úpravy těchto dvou směrnic, analyzovat vybranou judikaturu Soudního dvora Evropské unie s těmito směrnicemi související a stručně nastínit výkladové problémy, které byly v souvislosti s transpozicí směrnic do českého právního řádu identifikovány odbornou literaturou. Práce je obsahově členěna do pěti hlavních kapitol. Po úvodu následuje kapitola stručně vymezující základní pojmy, kterými jsou hospodářská soutěž, právo hospodářské soutěže, právo proti nekalé soutěži a nekalá soutěž. Druhá kapitola pojednává o vývoji evropského práva proti nekalé soutěži do současnosti. Třetí kapitola podává přehled úpravy Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, popisuje skutkové podstaty klamavé a nepřípustné srovnávací reklamy. Čtvrtá kapitola pak obsahuje přehled úpravy Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Popisuje skutkovou podstatu generální klauzule nekalých obchodních praktik a dvou tzv. malých generálních klauzulí, klamavých a agresivních obchodních...cs_CZ
dc.description.abstractEuropean Law Against Unfair Competition Resumé This diploma thesis deals with the European (EU) law against unfair competition, or more specifically with the legal regulation of two directives of European Union, which are the ones for the european law against unfair competition most significant, Misleading and Comparative Advertising Directive and Unfair Commercial Practices Directive. The purpose of this thesis is to provide comprehensive and understandable overview of the legal regulation of both above mentioned directives, to analyze selected judicature of the Court of Justice of the European Union related to these directives, to briefly outline interpretation problems arising from the transposition of both directives to the Czech legal order, which were identified by professional literature. The content of this diploma thesis is divided into 5 main chapters. After the Introduction follows the chapter briefly defining the main notions, economic competition, competition law, the law against unfair competition and unfair competition. The second chapter deals with the development of the European Law against unfair competition till the present day. The third chapter provides overview of the legal regulation of Misleading and Comparative Advertising Directive, describes factual basis of the misleading...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNekalá soutěž Nekalé obchodní praktiky Klamavá reklama Srovnávací reklamacs_CZ
dc.subjectUnfair competition Unfair commercial practices Misleading advertising Comparative advertisingen_US
dc.titleKomunitární právo proti nekalé soutěžics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-09
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId115775
dc.title.translatedCommunity law against unfair competitionen_US
dc.contributor.refereeČech, Petr
dc.identifier.aleph001625530
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csEvropské právo proti nekalé soutěži Resumé Tato diplomová práce se zabývá evropským (unijním) právem proti nekalé soutěži, resp. úpravou dvou, pro evropské právo proti nekalé soutěži nejvýznamnějších, směrnic Evropské unie, Směrnicí o klamavé a srovnávací reklamě a Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Cílem této práce je podat ucelený a srozumitelný přehled úpravy těchto dvou směrnic, analyzovat vybranou judikaturu Soudního dvora Evropské unie s těmito směrnicemi související a stručně nastínit výkladové problémy, které byly v souvislosti s transpozicí směrnic do českého právního řádu identifikovány odbornou literaturou. Práce je obsahově členěna do pěti hlavních kapitol. Po úvodu následuje kapitola stručně vymezující základní pojmy, kterými jsou hospodářská soutěž, právo hospodářské soutěže, právo proti nekalé soutěži a nekalá soutěž. Druhá kapitola pojednává o vývoji evropského práva proti nekalé soutěži do současnosti. Třetí kapitola podává přehled úpravy Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, popisuje skutkové podstaty klamavé a nepřípustné srovnávací reklamy. Čtvrtá kapitola pak obsahuje přehled úpravy Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Popisuje skutkovou podstatu generální klauzule nekalých obchodních praktik a dvou tzv. malých generálních klauzulí, klamavých a agresivních obchodních...cs_CZ
uk.abstract.enEuropean Law Against Unfair Competition Resumé This diploma thesis deals with the European (EU) law against unfair competition, or more specifically with the legal regulation of two directives of European Union, which are the ones for the european law against unfair competition most significant, Misleading and Comparative Advertising Directive and Unfair Commercial Practices Directive. The purpose of this thesis is to provide comprehensive and understandable overview of the legal regulation of both above mentioned directives, to analyze selected judicature of the Court of Justice of the European Union related to these directives, to briefly outline interpretation problems arising from the transposition of both directives to the Czech legal order, which were identified by professional literature. The content of this diploma thesis is divided into 5 main chapters. After the Introduction follows the chapter briefly defining the main notions, economic competition, competition law, the law against unfair competition and unfair competition. The second chapter deals with the development of the European Law against unfair competition till the present day. The third chapter provides overview of the legal regulation of Misleading and Comparative Advertising Directive, describes factual basis of the misleading...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV