Show simple item record

Large-Surface Carbon Film Electrode - A Novel Sensor for Voltammetric Determination of Electrochemically Oxidizable Organic Compounds
dc.contributor.advisorVyskočil, Vlastimil
dc.creatorŠmejkalová, Hana
dc.date.accessioned2017-05-15T18:31:53Z
dc.date.available2017-05-15T18:31:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52847
dc.description.abstractdiplomové práce V této práci bylo studováno elektrochemické chování 4-nitrofenolu (4-NP) na nově připravené velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě (ls-CFE) pomocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) s cílem vyvinout citlivé analytické metody pro jeho stanovení. Voltametrické chování 4-NP bylo sledováno v anodické oblasti potenciálů v závislosti na pH prostředí (realizováno užitím Brittonova-Robinsonova pufru). Jako optimální pH pro stanovení 4-NP bylo vybráno pH 3,0 (pro techniku DCV) a pH 7,0 (pro techniku DPV). Při anodické oxidaci 4-NP na ls-CFE při koncentraci analytu 1·10-4 mol/l docházelo k pasivaci elektrodového povrchu, proto bylo přistoupeno k měřením jednotlivých sérií záznamů vždy na novém uhlíkovém filmu. Na vzorku 4-NP o koncentraci 1·10-4 mol/l byla testována opakovatelnost nanášení filmů, která nabývala hodnoty 3,7 % pro DCV a 3,6 % pro DPV. Kalibrační závislosti 4-NP byly proměřeny za zvolených optimálních podmínek v koncentračním rozmezí 1·10-6 až 1·10-4 mol/l s dosaženými mezemi stanovitelnosti (LQ) 1,5·10-6 mol/l (pro DCV na ls-CFE) a 4,6·10-7 mol/l (pro DPV na ls-CFE). Aplikovatelnost nově vyvinutých metod stanovení 4-NP byla ověřena na modelových vzorcích pitné a říční vody a byly získány řádově stejné LQ jako ve vzorcích deionizované vody. Dále...cs_CZ
dc.description.abstractof the Diploma Thesis In this Diploma Thesis, the electrochemical behavior of 4-nitrophenol (4-NP) was studied at a newly prepared large-surface carbon film electrode (ls-CFE) using techniques of DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) with the aim to develop sensitive analytical methods for its determination. Voltammetric behavior of 4-NP was investigated in the region of anodic potentials, in dependence on the pH of the medium used (realized using Britton-Robinson buffer). The optimum pH values for the determination of 4-NP were chosen as follows: pH 3.0 (for DCV) and pH 7.0 (for DPV). During anodic oxidation of 4-NP on the ls-CFE at the concentration of the analyte of 1·10-4 mol/l, the passivation of the electrode surface occurred. Thus, it was decided to record series of measurements always at a new carbon film. Using the sample of 4-NP (at the concentration of 1·10-4 mol/l), the repeatability of the application of individual carbon films was tested, with obtained RSD values of 3.7% and 3.6% for DCV and DPV, respectively. Under optimum conditions, the calibration dependences of 4-NP were measured in the concentration range from 1·10-6 to 1·10-4 mol/l, with the limits of quantification (LQs) of 1.5·10-6 mol/l (for DCV at the ls-CFE) and 4.6·10-7 mol/l (for DPV at the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvelkoplošná uhlíková filmová elektrodacs_CZ
dc.subject4-nitrofenolcs_CZ
dc.subjectDC voltametriecs_CZ
dc.subjectdiferenční pulzní voltametriecs_CZ
dc.subjectcyklická voltametriecs_CZ
dc.subjectextrakce tuhou fázícs_CZ
dc.subjectpitná a říční vodacs_CZ
dc.subjectLarge-Surface Carbon Film Electrodeen_US
dc.subject4-Nitrophenolen_US
dc.subjectDC Voltammetryen_US
dc.subjectDifferential Pulse Voltammetryen_US
dc.subjectCyclic Voltammetryen_US
dc.subjectSolid Phase Extractionen_US
dc.subjectDrinking and River Wateren_US
dc.titleVelkoplošná uhlíková filmová elektroda - nový senzor pro voltametrické stanovení elektrochemicky oxidovatelných organických sloučenincs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-05-28
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId114392
dc.title.translatedLarge-Surface Carbon Film Electrode - A Novel Sensor for Voltammetric Determination of Electrochemically Oxidizable Organic Compoundsen_US
dc.contributor.refereeDejmková, Hana
dc.identifier.aleph001604512
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAnalytical Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineAnalytická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAnalytical Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csdiplomové práce V této práci bylo studováno elektrochemické chování 4-nitrofenolu (4-NP) na nově připravené velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě (ls-CFE) pomocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) s cílem vyvinout citlivé analytické metody pro jeho stanovení. Voltametrické chování 4-NP bylo sledováno v anodické oblasti potenciálů v závislosti na pH prostředí (realizováno užitím Brittonova-Robinsonova pufru). Jako optimální pH pro stanovení 4-NP bylo vybráno pH 3,0 (pro techniku DCV) a pH 7,0 (pro techniku DPV). Při anodické oxidaci 4-NP na ls-CFE při koncentraci analytu 1·10-4 mol/l docházelo k pasivaci elektrodového povrchu, proto bylo přistoupeno k měřením jednotlivých sérií záznamů vždy na novém uhlíkovém filmu. Na vzorku 4-NP o koncentraci 1·10-4 mol/l byla testována opakovatelnost nanášení filmů, která nabývala hodnoty 3,7 % pro DCV a 3,6 % pro DPV. Kalibrační závislosti 4-NP byly proměřeny za zvolených optimálních podmínek v koncentračním rozmezí 1·10-6 až 1·10-4 mol/l s dosaženými mezemi stanovitelnosti (LQ) 1,5·10-6 mol/l (pro DCV na ls-CFE) a 4,6·10-7 mol/l (pro DPV na ls-CFE). Aplikovatelnost nově vyvinutých metod stanovení 4-NP byla ověřena na modelových vzorcích pitné a říční vody a byly získány řádově stejné LQ jako ve vzorcích deionizované vody. Dále...cs_CZ
uk.abstract.enof the Diploma Thesis In this Diploma Thesis, the electrochemical behavior of 4-nitrophenol (4-NP) was studied at a newly prepared large-surface carbon film electrode (ls-CFE) using techniques of DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) with the aim to develop sensitive analytical methods for its determination. Voltammetric behavior of 4-NP was investigated in the region of anodic potentials, in dependence on the pH of the medium used (realized using Britton-Robinson buffer). The optimum pH values for the determination of 4-NP were chosen as follows: pH 3.0 (for DCV) and pH 7.0 (for DPV). During anodic oxidation of 4-NP on the ls-CFE at the concentration of the analyte of 1·10-4 mol/l, the passivation of the electrode surface occurred. Thus, it was decided to record series of measurements always at a new carbon film. Using the sample of 4-NP (at the concentration of 1·10-4 mol/l), the repeatability of the application of individual carbon films was tested, with obtained RSD values of 3.7% and 3.6% for DCV and DPV, respectively. Under optimum conditions, the calibration dependences of 4-NP were measured in the concentration range from 1·10-6 to 1·10-4 mol/l, with the limits of quantification (LQs) of 1.5·10-6 mol/l (for DCV at the ls-CFE) and 4.6·10-7 mol/l (for DPV at the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016045120106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV