Show simple item record

Oxidation of benzo(a)pyrene by cytochrome P450 1A1 expressed in prokaryotic and eukaryotic systems
dc.contributor.advisorStiborová, Marie
dc.creatorKroftová, Natálie
dc.date.accessioned2017-05-15T17:47:07Z
dc.date.available2017-05-15T17:47:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52659
dc.description.abstractBenzo[a]pyren (BaP) je významným lidským kancerogenem. Je metabolizován řadou enzymových systémů jako jsou cytochromy P450 (CYP) a epoxidhydrolasa. Cílem předkládané diplomové práce bylo studium metabolismu BaP in vitro jaterním mikrosomálním systémem potkanů premedikovaných induktory cytochromů P450 a dále lidským cytochromem P450 1A1 (CYP1A1) exprimovaným v eukaryotickém a prokaryotickém systému. Eukaryotický expresní systém byl tvořen mikrosomy izolovanými z hmyzích buněk, zatímco prokaryotický expresní systém tvořily "zlomky" membrán E. coli. V rámci rekombinantního lidského CYP1A1 byl zkoumán vliv cytochromu b5, NADPH:cytochrom P450 reduktasy (CPR) a epoxidhydrolasy na oxidaci BaP. Izolace a purifikace králičí jaterní CPR byla dalším cílem této práce. Metabolity vzniklé oxidací BaP byly separovány metodou HPLC. Výsledky získané v diplomové práci demonstrují, že jaterní mikrosomální systémy potkanů premedikovaných induktory CYP podrodiny 1A (Sudanem I), podrodiny 2B (fenobarbitalem) a podrodiny 3A (PCN) vykazují vyšší efektivitu oxidovat BaP než mikrosomy kontrolních potkanů. BaP je oxidován lidským CYP1A1 exprimovaným v eukaryotickém systému na šest metabolitů (BaP-9,10-dihydrodiol, metabolit BaP s dosud neurčenou strukturou, BaP-7,8-dihydrodiol, BaP-1,6-dion, BaP-3,6-dion a BaP-3-ol), zatímco...cs_CZ
dc.description.abstractBenzo[a]pyrene (BaP) is a human carcinogen, which is metabolized by a variety of enzyms such as cytochrome P450 (CYP) and epoxide hydrolase. The aim of this work was to study BaP metabolism in vitro by the hepatic microsomal system of rats treated with CYP inducers and by human cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) expressed in eukaryotic and prokaryotic systems. An eukaryotic expression system consisted of microsomes isolated from insect cells, whereas a prokaryotic expression system was formed by the membrane fragments of E. coli. In the case of recombinant human CYP1A1, we investigated the influence of cytochrome b5, NADPH:cytochrome P450 reductase (CPR) and epoxide hydrolase in BaP oxidation. Isolation and purification of rabbit hepatic CPR was another aim of this work. BaP metabolites were separated by HPLC. The results found in this work demostrate the fact that hepatic microsomal systems of rats treated with an inducer of CYP1A (Sudan I), an inducer of CYP2B (phenobarbital) and an inducer of CYP3A (PCN) exhibit higher efficiency of BaP oxidation than microsomes of control rats. BaP is oxidized by human CYP1A1 expressed in the eukaryotic system to six metabolites (BaP-9,10-dihydrodiol, BaP metabolite with unknown structure, BaP-7,8-dihydrodiol, BaP-1,6-dion, BaP-3,6-dion, BaP-3-ol), whereas by human...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbenzo[a]pyrencs_CZ
dc.subjectmetabolismuscs_CZ
dc.subjectcytochrom P450cs_CZ
dc.subjectprokaryotický a eukaryotický expresní systémcs_CZ
dc.subjectcytochrom b5cs_CZ
dc.subjectNADPH:cytochrom P450 reduktasacs_CZ
dc.subjectepoxidhydrolasacs_CZ
dc.subjectHPLCcs_CZ
dc.subjectbenzo[a]pyreneen_US
dc.subjectmetabolismen_US
dc.subjectcytochrome P450en_US
dc.subjectprokaryotic and eukaryotic expression systemsen_US
dc.subjectcytochrome b5en_US
dc.subjectNADPH:cytochrome P450 reductaseen_US
dc.subjectepoxid hydrolaseen_US
dc.subjectHPLCen_US
dc.titleOxidace benzo(a)pyrenu cytochromem P450 1A1 exprimovaným v prokaryotickém a eukaryotickém systémucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-03
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId116219
dc.title.translatedOxidation of benzo(a)pyrene by cytochrome P450 1A1 expressed in prokaryotic and eukaryotic systemsen_US
dc.contributor.refereeKubíčková, Božena
dc.identifier.aleph001604008
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineChemie životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programChemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra biochemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Biochemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csChemie životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBenzo[a]pyren (BaP) je významným lidským kancerogenem. Je metabolizován řadou enzymových systémů jako jsou cytochromy P450 (CYP) a epoxidhydrolasa. Cílem předkládané diplomové práce bylo studium metabolismu BaP in vitro jaterním mikrosomálním systémem potkanů premedikovaných induktory cytochromů P450 a dále lidským cytochromem P450 1A1 (CYP1A1) exprimovaným v eukaryotickém a prokaryotickém systému. Eukaryotický expresní systém byl tvořen mikrosomy izolovanými z hmyzích buněk, zatímco prokaryotický expresní systém tvořily "zlomky" membrán E. coli. V rámci rekombinantního lidského CYP1A1 byl zkoumán vliv cytochromu b5, NADPH:cytochrom P450 reduktasy (CPR) a epoxidhydrolasy na oxidaci BaP. Izolace a purifikace králičí jaterní CPR byla dalším cílem této práce. Metabolity vzniklé oxidací BaP byly separovány metodou HPLC. Výsledky získané v diplomové práci demonstrují, že jaterní mikrosomální systémy potkanů premedikovaných induktory CYP podrodiny 1A (Sudanem I), podrodiny 2B (fenobarbitalem) a podrodiny 3A (PCN) vykazují vyšší efektivitu oxidovat BaP než mikrosomy kontrolních potkanů. BaP je oxidován lidským CYP1A1 exprimovaným v eukaryotickém systému na šest metabolitů (BaP-9,10-dihydrodiol, metabolit BaP s dosud neurčenou strukturou, BaP-7,8-dihydrodiol, BaP-1,6-dion, BaP-3,6-dion a BaP-3-ol), zatímco...cs_CZ
uk.abstract.enBenzo[a]pyrene (BaP) is a human carcinogen, which is metabolized by a variety of enzyms such as cytochrome P450 (CYP) and epoxide hydrolase. The aim of this work was to study BaP metabolism in vitro by the hepatic microsomal system of rats treated with CYP inducers and by human cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) expressed in eukaryotic and prokaryotic systems. An eukaryotic expression system consisted of microsomes isolated from insect cells, whereas a prokaryotic expression system was formed by the membrane fragments of E. coli. In the case of recombinant human CYP1A1, we investigated the influence of cytochrome b5, NADPH:cytochrome P450 reductase (CPR) and epoxide hydrolase in BaP oxidation. Isolation and purification of rabbit hepatic CPR was another aim of this work. BaP metabolites were separated by HPLC. The results found in this work demostrate the fact that hepatic microsomal systems of rats treated with an inducer of CYP1A (Sudan I), an inducer of CYP2B (phenobarbital) and an inducer of CYP3A (PCN) exhibit higher efficiency of BaP oxidation than microsomes of control rats. BaP is oxidized by human CYP1A1 expressed in the eukaryotic system to six metabolites (BaP-9,10-dihydrodiol, BaP metabolite with unknown structure, BaP-7,8-dihydrodiol, BaP-1,6-dion, BaP-3,6-dion, BaP-3-ol), whereas by human...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016040080106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV