Show simple item record

Extreme abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakes
Extrémní abiotické podmínky jako determinanty struktury fytoplanktonu vysokohorských jezer
dc.contributor.advisorNedbalová, Linda
dc.creatorMihál, Martin
dc.date.accessioned2017-05-15T16:52:02Z
dc.date.available2017-05-15T16:52:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52443
dc.description.abstractNa svete existuje množstvo oblastí s extrémnymi prírodnými podmienkami. Jednými z nich sú vysokohorské jazerá, lokalizované nad hornou hranicou lesa. Bakalárska práca predstavuje hlavné abiotické podmienky, ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier. Ten sa musí vyrovnať s významnými zmenami vo svetelných podmienkach, s vysokou intenzitou slnečného žiarenia počas obdobia otvorenej vodnej hladiny a výraznou redukciou žiarenia snehovou a ľadovou pokrývkou. Práca taktiež pojednáva o vplyve teploty, ktorá súvisí s dĺžkou trvania ľadovej a snehovej pokrývky a stratifikáciou jazier. Rozoberá tiež miestne faktory, ako sú topografické tienenie, morfológia jazier a charakter povodia, ktoré ovplyvňujú chemické a fyzikálne vlastnosti jazera. Práca spomína aj vplyv atmosférickej depozície a ďalších faktorov na koncentráciu živín vo vodnom stĺpci. Okrem toho pojednáva o adaptáciách fytoplanktónu na podmienky prostredia, medzi ktoré patri tvorba hlbokého maxima chlorofylu, biosyntéza ochranných látok a potravná stratégia (mixotrofia). Z bakalárskej práce je vidno, že existuje veľké množstvo špecifických abiotických faktorov, ktoré ovplyvňujú fytoplanktón vysokohorských jazier, pričom tieto faktory navzájom interagujú. Výsledkom je charakteristické druhové zloženie s prevahou bičíkovcov....cs_CZ
dc.description.abstractThere are many areas with extreme environmental conditions in the world. One of them are high mountain lakes which are located above treeline. Bachelor thesis presents the main abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakes. It has to cope with significant changes in light conditions and high intensity of sunlight during ice-free periods and with an important diminution of radiation by snow and ice cover. The thesis also discusses the influence of temperature, which is related to the duration of the ice and snow cover and a stratification of lakes. It characterizes local factors, such as topographic shading, morphology of lakes and character of basins, which affect chemical and physical properties of lakes. The thesis also mentions the impact of atmospheric deposition and other factors on nutrient concentrations in the water column. In addition, it discusses the adaptations of phytoplankton to environmental conditions, which include development of deep chlorophyll maximum, biosynthesis of protective compounds and nutrition strategy (mixotrophy). The thesis shows that there are many specific abiotic factors, which influence phytoplankton in high mountain lakes and all these factors interact. This results in a characteristic species composition with prevalence of...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvysokohorské jazerács_CZ
dc.subjectfytoplanktóncs_CZ
dc.subjectľad a snehcs_CZ
dc.subjectteplotacs_CZ
dc.subjectživinycs_CZ
dc.subjectmixotrofiacs_CZ
dc.subjectUVR a PARcs_CZ
dc.subjecthigh mountain lakesen_US
dc.subjectphytoplanktonen_US
dc.subjectice and snowen_US
dc.subjecttemperatureen_US
dc.subjectnutrientsen_US
dc.subjectmixotrophyen_US
dc.subjectUVR and PARen_US
dc.titleExtrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jaziersk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-06
dc.description.departmentDepartment of Ecologyen_US
dc.description.departmentKatedra ekologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId121145
dc.title.translatedExtreme abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakesen_US
dc.title.translatedExtrémní abiotické podmínky jako determinanty struktury fytoplanktonu vysokohorských jezercs_CZ
dc.contributor.refereeHořická, Zuzana
dc.identifier.aleph001601378
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Ecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNa svete existuje množstvo oblastí s extrémnymi prírodnými podmienkami. Jednými z nich sú vysokohorské jazerá, lokalizované nad hornou hranicou lesa. Bakalárska práca predstavuje hlavné abiotické podmienky, ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier. Ten sa musí vyrovnať s významnými zmenami vo svetelných podmienkach, s vysokou intenzitou slnečného žiarenia počas obdobia otvorenej vodnej hladiny a výraznou redukciou žiarenia snehovou a ľadovou pokrývkou. Práca taktiež pojednáva o vplyve teploty, ktorá súvisí s dĺžkou trvania ľadovej a snehovej pokrývky a stratifikáciou jazier. Rozoberá tiež miestne faktory, ako sú topografické tienenie, morfológia jazier a charakter povodia, ktoré ovplyvňujú chemické a fyzikálne vlastnosti jazera. Práca spomína aj vplyv atmosférickej depozície a ďalších faktorov na koncentráciu živín vo vodnom stĺpci. Okrem toho pojednáva o adaptáciách fytoplanktónu na podmienky prostredia, medzi ktoré patri tvorba hlbokého maxima chlorofylu, biosyntéza ochranných látok a potravná stratégia (mixotrofia). Z bakalárskej práce je vidno, že existuje veľké množstvo špecifických abiotických faktorov, ktoré ovplyvňujú fytoplanktón vysokohorských jazier, pričom tieto faktory navzájom interagujú. Výsledkom je charakteristické druhové zloženie s prevahou bičíkovcov....cs_CZ
uk.abstract.enThere are many areas with extreme environmental conditions in the world. One of them are high mountain lakes which are located above treeline. Bachelor thesis presents the main abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakes. It has to cope with significant changes in light conditions and high intensity of sunlight during ice-free periods and with an important diminution of radiation by snow and ice cover. The thesis also discusses the influence of temperature, which is related to the duration of the ice and snow cover and a stratification of lakes. It characterizes local factors, such as topographic shading, morphology of lakes and character of basins, which affect chemical and physical properties of lakes. The thesis also mentions the impact of atmospheric deposition and other factors on nutrient concentrations in the water column. In addition, it discusses the adaptations of phytoplankton to environmental conditions, which include development of deep chlorophyll maximum, biosynthesis of protective compounds and nutrition strategy (mixotrophy). The thesis shows that there are many specific abiotic factors, which influence phytoplankton in high mountain lakes and all these factors interact. This results in a characteristic species composition with prevalence of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016013780106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV