Show simple item record

Periodic Water Bodies and Their Biota.
dc.contributor.advisorŘíhová, Dagmar
dc.creatorBušová, Tereza
dc.date.accessioned2017-05-15T16:06:49Z
dc.date.available2017-05-15T16:06:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52301
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na popis a biotu drobných periodických tůní - telm, které vznikají po vydatných jarních deštích, záplavách, tání sněhu či vlivem zvýšení hladiny spodní vody. Tvoří se na zelených, nezelených a spadlých částech rostlin (v tom případě se nazývají fytotelmy), na stromech (dendrotelmy), v puklinách skal (litotelmy) či v různých prohlubních, k jejichž vytvoření přispěl člověk - ve sklenicích, pneumatikách, vázách na hřbitovech apod. Práce podrobněji pojednává zejména o dendrotelmách a fytotelmách, se kterými je možné se setkávat nejčastěji, a to především v tropických oblastech. Popsán je jejich vznik i živočichové, kteří v těchto drobných biotopech žijí. Byl také zpracován taxonomický přehled hlavní zaznamenané fauny pro lepší orientaci čtenáře. Nejčastějšími taxony, které se v periodických tůních objevují, jsou zástupci čeledí komárovitých (Culicidae), pakomárovitých (Chironomidae) a pakomárcovitých (Ceratopogonidae). Často se zde také vyskytují larvy dalšího dvoukřídlého hmyzu či larvy brouků z čeledi mokřadníkovitých (Helodidae). Živočichové, kteří v tůních žijí, jsou přizpůsobeni periodicitě a vysychání tůní různými zvýhodněními. Jejich přehled je v práci také zařazen. Zmíněny jsou i negativní aspekty telm, jelikož tyto biotopy umožňují líhnutí některých druhů komárů (např. Aedes...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on a description of small periodic water bodies and their biota. These telms are formed as a result of heavy spring rains, floods, melting snow or the ground water level rising. They are formed on green parts, non-green parts or fallen parts of a plant (in that case they are called phytotelmes), in water-filled tree-holes (dendrotelmes), in fissures of rocks (lithotelms) or in various cavities, artificially created by human - in empty jars, water- filled tires, flower-holding vases in cemeteries etc. The thesis deals mainly with dendrotelmes and phytotelmes which are the most frequent, especially in tropics. It provides the information about their formation and animals that lives in these small habitats. Also, a taxonomical review of the main reported fauna was added for better orientation of the reader. The most common taxa which occur in temporary pools are families of mosquitoes (Culicidae), chironomids (Chironomidae) and ceratopogonids (Ceratopogonidae). There are also present other Dipteran larvae or larvae of scirtid beetles from the family Helodidae. Some of the animals living in the pools used different evolution strategies to be well adapted to deal with periodicity and drying out of the water bodies. Their overview is also included in this thesis. Furthermore,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectperiodické tůněcs_CZ
dc.subjectbezobratlí živočichovécs_CZ
dc.subjectfytotelmacs_CZ
dc.subjectdendrotelmacs_CZ
dc.subjectAedescs_CZ
dc.subjectAnophelescs_CZ
dc.subjectkomárovitícs_CZ
dc.subjectpakomárcovitícs_CZ
dc.subjectpakomárovitícs_CZ
dc.subjectdvoukřídlícs_CZ
dc.subjectláčkycs_CZ
dc.subjectbambuscs_CZ
dc.subjectbromeliovitécs_CZ
dc.subjectmaláriecs_CZ
dc.subjectperiodic water-bodiesen_US
dc.subjectinvertebratesen_US
dc.subjectphytotelmaen_US
dc.subjectdendrotelmaen_US
dc.subjectmosquitoen_US
dc.subjectculicidsen_US
dc.subjectAedesen_US
dc.subjectAnophelesen_US
dc.subjectchironomidsen_US
dc.subjectceratopogonidsen_US
dc.subjectDipteraen_US
dc.subjectpitcher-plantsen_US
dc.subjectbambooen_US
dc.subjectbromeliadsen_US
dc.subjectmalariaen_US
dc.titlePeriodické tůně a jejich biota.cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-17
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId121691
dc.title.translatedPeriodic Water Bodies and Their Biota.en_US
dc.contributor.refereeŠkodová, Jana
dc.identifier.aleph001600637
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - History Oriented at Educationen_US
thesis.degree.disciplineBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - History Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zaměřuje na popis a biotu drobných periodických tůní - telm, které vznikají po vydatných jarních deštích, záplavách, tání sněhu či vlivem zvýšení hladiny spodní vody. Tvoří se na zelených, nezelených a spadlých částech rostlin (v tom případě se nazývají fytotelmy), na stromech (dendrotelmy), v puklinách skal (litotelmy) či v různých prohlubních, k jejichž vytvoření přispěl člověk - ve sklenicích, pneumatikách, vázách na hřbitovech apod. Práce podrobněji pojednává zejména o dendrotelmách a fytotelmách, se kterými je možné se setkávat nejčastěji, a to především v tropických oblastech. Popsán je jejich vznik i živočichové, kteří v těchto drobných biotopech žijí. Byl také zpracován taxonomický přehled hlavní zaznamenané fauny pro lepší orientaci čtenáře. Nejčastějšími taxony, které se v periodických tůních objevují, jsou zástupci čeledí komárovitých (Culicidae), pakomárovitých (Chironomidae) a pakomárcovitých (Ceratopogonidae). Často se zde také vyskytují larvy dalšího dvoukřídlého hmyzu či larvy brouků z čeledi mokřadníkovitých (Helodidae). Živočichové, kteří v tůních žijí, jsou přizpůsobeni periodicitě a vysychání tůní různými zvýhodněními. Jejich přehled je v práci také zařazen. Zmíněny jsou i negativní aspekty telm, jelikož tyto biotopy umožňují líhnutí některých druhů komárů (např. Aedes...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on a description of small periodic water bodies and their biota. These telms are formed as a result of heavy spring rains, floods, melting snow or the ground water level rising. They are formed on green parts, non-green parts or fallen parts of a plant (in that case they are called phytotelmes), in water-filled tree-holes (dendrotelmes), in fissures of rocks (lithotelms) or in various cavities, artificially created by human - in empty jars, water- filled tires, flower-holding vases in cemeteries etc. The thesis deals mainly with dendrotelmes and phytotelmes which are the most frequent, especially in tropics. It provides the information about their formation and animals that lives in these small habitats. Also, a taxonomical review of the main reported fauna was added for better orientation of the reader. The most common taxa which occur in temporary pools are families of mosquitoes (Culicidae), chironomids (Chironomidae) and ceratopogonids (Ceratopogonidae). There are also present other Dipteran larvae or larvae of scirtid beetles from the family Helodidae. Some of the animals living in the pools used different evolution strategies to be well adapted to deal with periodicity and drying out of the water bodies. Their overview is also included in this thesis. Furthermore,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV