Show simple item record

Identification of cadavers and skeleton findings
Identifikace mrtvol a kostrových nálezů
dc.contributor.advisorKonrád, Zdeněk
dc.creatorMiko, Michal
dc.date.accessioned2017-05-15T15:51:33Z
dc.date.available2017-05-15T15:51:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52254
dc.description.abstractResumé "Identifikácia" je akt deklarácie identity. Identite sa (obzvlášť v súčasnej globalizovanej spoločnosti) právom venuje pozornosť nielen v bežnej sociálnej interakcii, ale je zakotvená aj právne. Jej určenie je dôležité aj pri smutnej udalosti pri poslednej identifikácii osoby - pri identifikácii mŕtveho. Práca si stanovuje za cieľ v prehľadnej a zrozumiteľnej forme ponúknuť predstavenie mimoriadne zaujímavej a inšpiratívnej témy identifikácie mŕtvych ľudských tiel a využívať pri tom multidisciplnárny prístup s fokusovaním na kriminalistickú prax. Poskytuje komplexný prehľad všetkých komponentov identifikácie mŕtvoly, prevádza procesom jej identifikácie od jej nálezu, cez pitvu, až po niektoré expertízne postupy pre zistenie jej identity. Na dosiahnutie tohto cieľa je využitá metóda literárneho prehľadu s použitím knižných i časopiseckých, tuzemských i zahraničných zdrojov, s následnou syntézou získaných vedomostí a informácií s ich kritickou evaluáciou. Zrozumiteľnosť však práca nevymieňa za povrchnosť a preto niektoré témy vhodné na detailnejší rozbor (analýza DNA, tanatológia, postup pri náleze mŕtvoly v teréne) rozvíja v šírke a hĺbke potrebnej na involvovanie aj nezainteresovaného bádateľa, poskytujúc mu tak komplexný pohľad na danú problematiku. Záujemca o tému sa môže oboznámiť s procesom...cs_CZ
dc.description.abstractIdentification of cadavers and skeletal findings Abstract "Identification" is an act of declaration of identity. The identity (particularly in today's globalized society) deservedly draws attention not only in a normal social interaction, but is also enshrined legally. Its purpose is also important in the sad events of last identification of a person - the identification of the dead. Thesis sets as a goal in a clear and comprehensible form to offer a presentment to an extremely interesting and inspiring topic of identification of the dead human body, using multidisciplinary approach with focus to criminological practice. It provides a comprehensive overview of all the components of identifying corpses, demonstrates the process of identifying, from the finding of the dead body, through autopsy, up to some practice expertise to determine its identity. To achieve this, the method of literature review using books and journals, both domestic and foreign, with subsequent synthesis of acquired knowledge and information with their critical evaluations is used. Clarity, however, is not exchanged for cursoriness and perfunctoriness in the work and therefore some topics suitable for detailed analysis (analysis of DNA, thanatology, the procedure of finding dead bodies in the terrain) are evolved in such a degree to...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsmrťcs_CZ
dc.subjectmŕtvolacs_CZ
dc.subjectkostrový ostatokcs_CZ
dc.subjectkriminalistikacs_CZ
dc.subjectidentifikáciacs_CZ
dc.subjectdeathen_US
dc.subjectcorpse (cadaver)en_US
dc.subjectskeletal remainsen_US
dc.subjectcriminalisticsen_US
dc.subjectidentificationen_US
dc.titleIdentifikace mrtvol a kostrových nálezůsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-21
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118171
dc.title.translatedIdentification of cadavers and skeleton findingsen_US
dc.title.translatedIdentifikace mrtvol a kostrových nálezůcs_CZ
dc.contributor.refereeMusil, Jan
dc.identifier.aleph001603076
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé "Identifikácia" je akt deklarácie identity. Identite sa (obzvlášť v súčasnej globalizovanej spoločnosti) právom venuje pozornosť nielen v bežnej sociálnej interakcii, ale je zakotvená aj právne. Jej určenie je dôležité aj pri smutnej udalosti pri poslednej identifikácii osoby - pri identifikácii mŕtveho. Práca si stanovuje za cieľ v prehľadnej a zrozumiteľnej forme ponúknuť predstavenie mimoriadne zaujímavej a inšpiratívnej témy identifikácie mŕtvych ľudských tiel a využívať pri tom multidisciplnárny prístup s fokusovaním na kriminalistickú prax. Poskytuje komplexný prehľad všetkých komponentov identifikácie mŕtvoly, prevádza procesom jej identifikácie od jej nálezu, cez pitvu, až po niektoré expertízne postupy pre zistenie jej identity. Na dosiahnutie tohto cieľa je využitá metóda literárneho prehľadu s použitím knižných i časopiseckých, tuzemských i zahraničných zdrojov, s následnou syntézou získaných vedomostí a informácií s ich kritickou evaluáciou. Zrozumiteľnosť však práca nevymieňa za povrchnosť a preto niektoré témy vhodné na detailnejší rozbor (analýza DNA, tanatológia, postup pri náleze mŕtvoly v teréne) rozvíja v šírke a hĺbke potrebnej na involvovanie aj nezainteresovaného bádateľa, poskytujúc mu tak komplexný pohľad na danú problematiku. Záujemca o tému sa môže oboznámiť s procesom...cs_CZ
uk.abstract.enIdentification of cadavers and skeletal findings Abstract "Identification" is an act of declaration of identity. The identity (particularly in today's globalized society) deservedly draws attention not only in a normal social interaction, but is also enshrined legally. Its purpose is also important in the sad events of last identification of a person - the identification of the dead. Thesis sets as a goal in a clear and comprehensible form to offer a presentment to an extremely interesting and inspiring topic of identification of the dead human body, using multidisciplinary approach with focus to criminological practice. It provides a comprehensive overview of all the components of identifying corpses, demonstrates the process of identifying, from the finding of the dead body, through autopsy, up to some practice expertise to determine its identity. To achieve this, the method of literature review using books and journals, both domestic and foreign, with subsequent synthesis of acquired knowledge and information with their critical evaluations is used. Clarity, however, is not exchanged for cursoriness and perfunctoriness in the work and therefore some topics suitable for detailed analysis (analysis of DNA, thanatology, the procedure of finding dead bodies in the terrain) are evolved in such a degree to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV