Show simple item record

Lifestyle and relationships in the subculture of ballet
dc.contributor.advisorBuriánek, Jiří
dc.creatorErben, Jakub
dc.date.accessioned2017-05-15T14:18:58Z
dc.date.available2017-05-15T14:18:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51950
dc.description.abstractTato práce se zabývá životním stylem a vztahy mezi profesionálními baletními tanečníky. Předešlé studie, které se na tuto skupinu zaměřovaly, nepostihovaly její životní styl jako komplexní jev, cílem je proto doplnit existující poznání právě v tomto ohledu. Vzhledem k dosavadnímu výzkumnému pokrytí problému využívá práce explorativního přístupu, který se v konceptuální rovině opírá o pojmy životní styl a subkultura a metodologicky o kvalitativní přístup. Zejména pojmové východisko v podobě subkultury do značné míry určuje orientaci, postup a strukturu práce. Figuruje jako nástroj, který umožňuje organizovat pohled na profesionální baletní tanečníky. Po vymezení pojmů vztahujících se k baletu a představení základní faktografie umožňující nahlédnout do historických a institucionálních podmínek, v nichž čeští baletní tanečníci působí, následuje popis logiky studia baletní subkultury v této práci, včetně základního představení pojmů subkultura a životní styl, a objasnění využité metodologie. Výsledky vlastního kvalitativního výzkumu profesionálních baletních tanečníků, které tvoří jádro práce, jsou pak prezentovány v další části. Mezi baletními tanečníky byly sledovány rozmanité aspekty jejich života a životního stylu. Jako významná dimenze životního stylu, která v sobě ukrývá řadu specifik této...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the lifestyle and relationships among professional ballet dancers. Previous studies that have focused on this group, have not focused on the lifestyle as a complex phenomenon, the goal is therefore to supplement existing knowledge in this matter. Given the recent research coverage problem, the thesis uses explorative approach to the conceptual level based on the concepts of lifestyle and subculture and it uses methodologically a qualitative approach. In particular, the conceptual basis in the form of subculture largely determines the orientation, the process and the structure of the paper. It figures as a tool that allows us to organize a view of professional ballet dancers. After defining the concepts related to ballet and introducing the factual account of events enabling to look into the historical and institutional context in which Czech ballet dancers act, followed by a description logic of its study in this paper, including basic concepts of introducing subculture and lifestyle, and clarification of the used methodology. The results of qualitative research among professional ballet dancers that form the core of the paper, are then presented in the next section. Among ballet dancers there were then monitored various aspects of their lives and lifestyles. As an important...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectbaletcs_CZ
dc.subjectsubkulturacs_CZ
dc.subjectživotní stylcs_CZ
dc.subjectvztahycs_CZ
dc.subjectballeten_US
dc.subjectsubcultureen_US
dc.subjectlifestyleen_US
dc.subjectrelationshipsen_US
dc.titleŽivotní styl a vztahy v subkultuře baletního uměnícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-09
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId139739
dc.title.translatedLifestyle and relationships in the subculture of balleten_US
dc.contributor.refereeSládek, Jan
dc.identifier.aleph001623076
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociology with Economicsen_US
thesis.degree.disciplineSociologicko-ekonomická studiacs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologicko-ekonomická studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enSociology with Economicsen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá životním stylem a vztahy mezi profesionálními baletními tanečníky. Předešlé studie, které se na tuto skupinu zaměřovaly, nepostihovaly její životní styl jako komplexní jev, cílem je proto doplnit existující poznání právě v tomto ohledu. Vzhledem k dosavadnímu výzkumnému pokrytí problému využívá práce explorativního přístupu, který se v konceptuální rovině opírá o pojmy životní styl a subkultura a metodologicky o kvalitativní přístup. Zejména pojmové východisko v podobě subkultury do značné míry určuje orientaci, postup a strukturu práce. Figuruje jako nástroj, který umožňuje organizovat pohled na profesionální baletní tanečníky. Po vymezení pojmů vztahujících se k baletu a představení základní faktografie umožňující nahlédnout do historických a institucionálních podmínek, v nichž čeští baletní tanečníci působí, následuje popis logiky studia baletní subkultury v této práci, včetně základního představení pojmů subkultura a životní styl, a objasnění využité metodologie. Výsledky vlastního kvalitativního výzkumu profesionálních baletních tanečníků, které tvoří jádro práce, jsou pak prezentovány v další části. Mezi baletními tanečníky byly sledovány rozmanité aspekty jejich života a životního stylu. Jako významná dimenze životního stylu, která v sobě ukrývá řadu specifik této...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the lifestyle and relationships among professional ballet dancers. Previous studies that have focused on this group, have not focused on the lifestyle as a complex phenomenon, the goal is therefore to supplement existing knowledge in this matter. Given the recent research coverage problem, the thesis uses explorative approach to the conceptual level based on the concepts of lifestyle and subculture and it uses methodologically a qualitative approach. In particular, the conceptual basis in the form of subculture largely determines the orientation, the process and the structure of the paper. It figures as a tool that allows us to organize a view of professional ballet dancers. After defining the concepts related to ballet and introducing the factual account of events enabling to look into the historical and institutional context in which Czech ballet dancers act, followed by a description logic of its study in this paper, including basic concepts of introducing subculture and lifestyle, and clarification of the used methodology. The results of qualitative research among professional ballet dancers that form the core of the paper, are then presented in the next section. Among ballet dancers there were then monitored various aspects of their lives and lifestyles. As an important...en_US
uk.file-availabilityP
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016230760106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV