Show simple item record

Influence of climate force forest management on hydrological regime of headwater streams
dc.contributor.advisorStuchlík, Evžen
dc.creatorPícha, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-05-15T14:03:07Z
dc.date.available2017-05-15T14:03:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51885
dc.description.abstractHydrologické funkce povodí jsou důležitou součástí ekosystémů. Existují tři přístupy, které se věnují problematice hydrologických funkcí povodí. Tyto tři přístupy jsou v práci shrnuty, jsou zde ukázány jejich výhody, nevýhody a výsledky některých studií. Hydrologické funkce povodí, zvláště pak odtokový proces, jsou výrazně ovlivňovány lesy rostoucími v povodí, především pak jejich druhovou skladbou, stářím a typem půdy, na které je les umístěn. V práci jsou shrnuty poznatky o tom jak, který druh stromu, hlavně pak buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), ovlivňuje odtok, infiltraci vody do půdy a intercepci. V další části je pak shrnut vliv lesů na povodně, který není tak velký, jak je obecně očekáváno. Na konci práce je pak uveden přehled některých studií, zabývající se hydrologickou bilancí a odtokovými procesy, které byly prováděny v pramenné oblasti řeky Litavky a nástin dalšího možného výzkumu v této oblasti. Klíčová slova: odtok, povodí, les, infiltrace, hydrologické modelování, párová povodícs_CZ
dc.description.abstractHydrological functions of catchment area are an important part of the ecosystem. There are three approaches that deal with the issue of catchment hydrological functions. These three approaches are summarized in the work, there are shown the advantages, disadvantages and results of some studies. Hydrological functions of catchment area, especially the runoff process, significantly affect forests growing in the catchment, especially their species composition, age and type of soil. The paper summarizes insights about how that tree species, especially beech (Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) affects runoff, water infiltration into the soil and interception. The next section is then summary the influence of forests on floods, which is not so large as is generally expected. At the end of the work is an overview of some studies dealing with the hydrological balance and runoff processes were carried out in the headwaters of the river Litavka and outline possible further research in this area. Key words: runoff, catchment, forest, infiltration, hydrological modelling, pair catchmentsen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectodtokcs_CZ
dc.subjectpovodícs_CZ
dc.subjectlescs_CZ
dc.subjectinfiltracecs_CZ
dc.subjecthydrologické modelovánícs_CZ
dc.subjectpárová povodícs_CZ
dc.subjectrunoffen_US
dc.subjectcatchmenten_US
dc.subjectforesten_US
dc.subjectinfiltrationen_US
dc.subjecthydrological modellingen_US
dc.subjectpair catchmentsen_US
dc.titleVliv klimaticky podmíněných změn hospodaření v lesích na hydrologický režim pramenných tokůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-02
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId133369
dc.title.translatedInfluence of climate force forest management on hydrological regime of headwater streamsen_US
dc.contributor.refereeKřeček, Josef
dc.identifier.aleph001625981
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHydrologické funkce povodí jsou důležitou součástí ekosystémů. Existují tři přístupy, které se věnují problematice hydrologických funkcí povodí. Tyto tři přístupy jsou v práci shrnuty, jsou zde ukázány jejich výhody, nevýhody a výsledky některých studií. Hydrologické funkce povodí, zvláště pak odtokový proces, jsou výrazně ovlivňovány lesy rostoucími v povodí, především pak jejich druhovou skladbou, stářím a typem půdy, na které je les umístěn. V práci jsou shrnuty poznatky o tom jak, který druh stromu, hlavně pak buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), ovlivňuje odtok, infiltraci vody do půdy a intercepci. V další části je pak shrnut vliv lesů na povodně, který není tak velký, jak je obecně očekáváno. Na konci práce je pak uveden přehled některých studií, zabývající se hydrologickou bilancí a odtokovými procesy, které byly prováděny v pramenné oblasti řeky Litavky a nástin dalšího možného výzkumu v této oblasti. Klíčová slova: odtok, povodí, les, infiltrace, hydrologické modelování, párová povodícs_CZ
uk.abstract.enHydrological functions of catchment area are an important part of the ecosystem. There are three approaches that deal with the issue of catchment hydrological functions. These three approaches are summarized in the work, there are shown the advantages, disadvantages and results of some studies. Hydrological functions of catchment area, especially the runoff process, significantly affect forests growing in the catchment, especially their species composition, age and type of soil. The paper summarizes insights about how that tree species, especially beech (Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) affects runoff, water infiltration into the soil and interception. The next section is then summary the influence of forests on floods, which is not so large as is generally expected. At the end of the work is an overview of some studies dealing with the hydrological balance and runoff processes were carried out in the headwaters of the river Litavka and outline possible further research in this area. Key words: runoff, catchment, forest, infiltration, hydrological modelling, pair catchmentsen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV