Show simple item record

Morphology of palate in patients with hemifacial microsomia
Morfologie patra u pacientů s hemifaciální mikrozómií
dc.contributor.advisorVelemínská, Jana
dc.creatorNádaská, Sandra
dc.date.accessioned2017-05-15T13:47:54Z
dc.date.available2017-05-15T13:47:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51827
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá štúdiom morfológie a variability tvaru podnebia pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou. Je to vrodená porucha tváre, ktorá sa prejavuje hypopláziou a asymetriou tvárových štruktúr. Zasahuje do oblasti splanchnokránia, kde sa prejavuje najmä hypopláziou mandibuly a tvárovou asymetriou, ďalšími postihnutými časťami môžu byť uši alebo orbity. Na hodnotenie morfológie podnebia boli použité virtuálne dentálne modely horného alveolárneho oblúka a podnebia pacientov s HFM v priemernom veku 27,2 roka (v rozmedzí 20,8 - 41,5 roka) a kontrolného súboru priemerného veku 13,2 roka (v rozmedzí 13,0 - 13,9 roka). Všetci jedinci, zo súboru pacientov aj kontrolného súboru, sú mužského pohlavia a českej národnosti. Modely boli hodnotené pomocou metód geometrickej morfometrie (DCA, PCA, analýza asymetrie) a mnohorozmernej štatistiky (Hotellingov test, test homogenity). Tvar podnebia pacientov s HFM sa od podnebia kontrol signifikantne odlišuje. Podnebie pacientov s HFM bolo v porovnaní s podnebím kontrolného súboru užšie a kratšie v anteriornej oblasti, a zároveň širšie v posteriornej laterálnej časti, najmä na jeho ľavej strane. Pri hodnotení asymetrie podnebí sme zistili, že podnebie pacientov s HFM vykazovalo najväčšiu asymetriu v oblastiach zadnej polovice podnebia, naopak, najväčšiu symetriu...cs_CZ
dc.description.abstractThesis deals with studying of morphology and variability of palatal shape in patients with hemifacial microsomia. It is congenital facial disorder, manifests in hypoplasia and asymmetry of facial structures. It interfere with part of splanchnocranium,especially manifests at hypoplasia of mandible and facial asymmetry, ears or orbits can be another affects part of the face. For notice morphology of palate was use virtual dental models of superior alveolar arch and palate of patients with HFM. Mean age of patients with HFM was 27,2 years (in range 20,8 - 41,5 years), mean age of control's file was 13,2 years (in range 13,0 - 13,9 years). Every subjects, also from patient's file and from control's file are mens with Czech's nationality. Models were evaluate by methods of geometrics morphometry (DCA, PCA, analysis asymmetry) and multidimensional statistic (Hotteling test, test of homogenity). Palatal shape of patients with HFM and controls is significantly different. Palate of patients with HFM was narrower and shorter in anterior part while wider in posterior lateral part, especially at the left side relative to control's file. We found out by evaluation asymmetry that palate of patients with HFM had the biggest asymmetry at back side of palate, by contrast, the biggest symmetry was at vertical middle line of...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjecthemifaciálna mikrozómiacs_CZ
dc.subjectvariabilita tvaru podnebiacs_CZ
dc.subjectasymetria podnebiacs_CZ
dc.subjectgeometrická morfometriacs_CZ
dc.subjectDCAcs_CZ
dc.subjectPCAcs_CZ
dc.subjecthemifacial microsomiaen_US
dc.subjectvaribility of palatal shapeen_US
dc.subjectasymmetry of palateen_US
dc.subjectgeometric morphometryen_US
dc.subjectDCAen_US
dc.subjectPCAen_US
dc.titleMorfológia podnebia u pacientov s hemifaciálnou mikrozómiousk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-11
dc.description.departmentDepartment of Anthropology and Human Geneticsen_US
dc.description.departmentKatedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118035
dc.title.translatedMorphology of palate in patients with hemifacial microsomiaen_US
dc.title.translatedMorfologie patra u pacientů s hemifaciální mikrozómiícs_CZ
dc.contributor.refereeKoťová, Magdalena
dc.identifier.aleph001625969
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAnthropology and Human Geneticsen_US
thesis.degree.disciplineAntropologie a genetika člověkacs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAntropologie a genetika člověkacs_CZ
uk.degree-discipline.enAnthropology and Human Geneticsen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práca sa zaoberá štúdiom morfológie a variability tvaru podnebia pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou. Je to vrodená porucha tváre, ktorá sa prejavuje hypopláziou a asymetriou tvárových štruktúr. Zasahuje do oblasti splanchnokránia, kde sa prejavuje najmä hypopláziou mandibuly a tvárovou asymetriou, ďalšími postihnutými časťami môžu byť uši alebo orbity. Na hodnotenie morfológie podnebia boli použité virtuálne dentálne modely horného alveolárneho oblúka a podnebia pacientov s HFM v priemernom veku 27,2 roka (v rozmedzí 20,8 - 41,5 roka) a kontrolného súboru priemerného veku 13,2 roka (v rozmedzí 13,0 - 13,9 roka). Všetci jedinci, zo súboru pacientov aj kontrolného súboru, sú mužského pohlavia a českej národnosti. Modely boli hodnotené pomocou metód geometrickej morfometrie (DCA, PCA, analýza asymetrie) a mnohorozmernej štatistiky (Hotellingov test, test homogenity). Tvar podnebia pacientov s HFM sa od podnebia kontrol signifikantne odlišuje. Podnebie pacientov s HFM bolo v porovnaní s podnebím kontrolného súboru užšie a kratšie v anteriornej oblasti, a zároveň širšie v posteriornej laterálnej časti, najmä na jeho ľavej strane. Pri hodnotení asymetrie podnebí sme zistili, že podnebie pacientov s HFM vykazovalo najväčšiu asymetriu v oblastiach zadnej polovice podnebia, naopak, najväčšiu symetriu...cs_CZ
uk.abstract.enThesis deals with studying of morphology and variability of palatal shape in patients with hemifacial microsomia. It is congenital facial disorder, manifests in hypoplasia and asymmetry of facial structures. It interfere with part of splanchnocranium,especially manifests at hypoplasia of mandible and facial asymmetry, ears or orbits can be another affects part of the face. For notice morphology of palate was use virtual dental models of superior alveolar arch and palate of patients with HFM. Mean age of patients with HFM was 27,2 years (in range 20,8 - 41,5 years), mean age of control's file was 13,2 years (in range 13,0 - 13,9 years). Every subjects, also from patient's file and from control's file are mens with Czech's nationality. Models were evaluate by methods of geometrics morphometry (DCA, PCA, analysis asymmetry) and multidimensional statistic (Hotteling test, test of homogenity). Palatal shape of patients with HFM and controls is significantly different. Palate of patients with HFM was narrower and shorter in anterior part while wider in posterior lateral part, especially at the left side relative to control's file. We found out by evaluation asymmetry that palate of patients with HFM had the biggest asymmetry at back side of palate, by contrast, the biggest symmetry was at vertical middle line of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV