Show simple item record

Learning Czech language in the 1 - 3 grade of elementary schools for hearing impaired - description of current situation and potentiality of innovation
dc.contributor.advisorHudáková, Andrea
dc.creatorFuková, Veronika
dc.date.accessioned2017-05-15T13:12:12Z
dc.date.available2017-05-15T13:12:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51697
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou výuky v předmětu český jazyk v 1. - 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené. Celá práce je zasazena do teoretického rámce, který vymezuje specifičnost vzdělávání žáků se sluchovou vadou a také cíle, kterých mají žáci se sluchovou vadou v základním vzdělávání a především ve vzdělávání jazykovém dosáhnout. Zvláštní pozornost je věnována problematice prvopočátečního čtení a psaní - způsobům nabývání čtenářské gramotnosti u žáků se sluchovou vadou. Představeny jsou metody výuky prvopočátečního čtení a psaní a zamýšlím se nad vhodností jejich užití ve výuce žáků se sluchovou vadou. Nastíněn je průběh výuky v předmětu český jazyk na základních školách pro sluchově postižené v minulosti (rok 1948 - 1990), podrobně rozebrány jsou také tehdy užívané výukové materiály. Současný stav výuky v předmětu český jazyk je popsán na základě výzkumné sondy realizované ve školním roce 2011/2012 ve čtyřech vybraných základních školách pro sluchově postižené v ČR. Výsledky pozorování jsou vztaženy ke stanoveným hypotézám a z toho vyvozeny závěry. Součástí práce jsou i podrobné záznamy průběhu vyučování na vybraných školách. Závěrečná část práce je věnována krátkému zamyšlení nad možnostmi inovace ve výuce českého jazyka u žáků se sluchovou vadou. Zvlášť v souvislosti...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on problems of teaching in school subject Czech Language in 1 - 3 grade of elementary schools for hearing impaired. The whole issue is put into the theoretical framework, which delimit specify of hearing impaired pupils education and the goals which this pupils should achieve in elementary education and primarily in language education too. Special attention is paid to problems of teaching reading and writing - ways to acquiring reading literacy in hearing impaired pupils. Presented are methods of teaching reading and writing and I am thinking about their applicability in hearing impaired pupils education. Is given an idea of teaching in school subject Czech Language in Elementary schools for hearing impaired in history (1948 - 1990), in detail I analyze teaching materials used in that time. Current situation of teaching in school subject Czech Language is describe on the grounds of research probe realized in school year 2011/2012 on four selected elementary schools for hearing impaired in the Czech Republic. Results of observation are related to stated hypothesis and from them are deduced conclusions. Part of thesis is detailed notations of during the teaching in the selected schools. Closing part is focused on brief reflection of possibilities to make use of innovation in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlingvodidaktikacs_CZ
dc.subjectčeština jako mateřský jazykcs_CZ
dc.subjectčeština jako cizí jazykcs_CZ
dc.subjectčeský znakový jazykcs_CZ
dc.subjectprvopočáteční čtení a psanícs_CZ
dc.subjectžák se sluchovým postiženímcs_CZ
dc.subjectprelingválně neslyšící žákcs_CZ
dc.subjectLinguistic Didacticen_US
dc.subjectCzech as a Mother Languageen_US
dc.subjectCzech as a Foreign Languageen_US
dc.subjectCzech Sign languageen_US
dc.subjectReading and Writing Educationen_US
dc.subjectHearing Impaired Pupilen_US
dc.subjectProfoundly Deaf Pupilen_US
dc.titleVýuka českého jazyka v 1. - 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené - popis současného stavu a možnosti inovacecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-13
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId109382
dc.title.translatedLearning Czech language in the 1 - 3 grade of elementary schools for hearing impaired - description of current situation and potentiality of innovationen_US
dc.contributor.refereePetráňová, Romana
dc.identifier.aleph001626565
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDeaf Studiesen_US
thesis.degree.disciplineČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
thesis.degree.programČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
thesis.degree.programDeaf Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
uk.degree-discipline.enDeaf Studiesen_US
uk.degree-program.csČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
uk.degree-program.enDeaf Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou výuky v předmětu český jazyk v 1. - 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené. Celá práce je zasazena do teoretického rámce, který vymezuje specifičnost vzdělávání žáků se sluchovou vadou a také cíle, kterých mají žáci se sluchovou vadou v základním vzdělávání a především ve vzdělávání jazykovém dosáhnout. Zvláštní pozornost je věnována problematice prvopočátečního čtení a psaní - způsobům nabývání čtenářské gramotnosti u žáků se sluchovou vadou. Představeny jsou metody výuky prvopočátečního čtení a psaní a zamýšlím se nad vhodností jejich užití ve výuce žáků se sluchovou vadou. Nastíněn je průběh výuky v předmětu český jazyk na základních školách pro sluchově postižené v minulosti (rok 1948 - 1990), podrobně rozebrány jsou také tehdy užívané výukové materiály. Současný stav výuky v předmětu český jazyk je popsán na základě výzkumné sondy realizované ve školním roce 2011/2012 ve čtyřech vybraných základních školách pro sluchově postižené v ČR. Výsledky pozorování jsou vztaženy ke stanoveným hypotézám a z toho vyvozeny závěry. Součástí práce jsou i podrobné záznamy průběhu vyučování na vybraných školách. Závěrečná část práce je věnována krátkému zamyšlení nad možnostmi inovace ve výuce českého jazyka u žáků se sluchovou vadou. Zvlášť v souvislosti...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on problems of teaching in school subject Czech Language in 1 - 3 grade of elementary schools for hearing impaired. The whole issue is put into the theoretical framework, which delimit specify of hearing impaired pupils education and the goals which this pupils should achieve in elementary education and primarily in language education too. Special attention is paid to problems of teaching reading and writing - ways to acquiring reading literacy in hearing impaired pupils. Presented are methods of teaching reading and writing and I am thinking about their applicability in hearing impaired pupils education. Is given an idea of teaching in school subject Czech Language in Elementary schools for hearing impaired in history (1948 - 1990), in detail I analyze teaching materials used in that time. Current situation of teaching in school subject Czech Language is describe on the grounds of research probe realized in school year 2011/2012 on four selected elementary schools for hearing impaired in the Czech Republic. Results of observation are related to stated hypothesis and from them are deduced conclusions. Part of thesis is detailed notations of during the teaching in the selected schools. Closing part is focused on brief reflection of possibilities to make use of innovation in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.identifier.lisID990016265650106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV