Show simple item record

Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic.
Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorMikuš, Michal
dc.date.accessioned2017-05-31T17:52:35Z
dc.date.available2017-05-31T17:52:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51447
dc.description.abstract1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy...cs_CZ
dc.description.abstractAdequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic. Master's Thesis Michal Mikuš Summary. This thesis makes survey on a punishing adequacy of traffic offences committed under influence of alcohol and the other addictive substances. The theoretical basis, that knowledge is necessary prerequisite for reviewing punishing adequacy, like theories of punishment, purpose of punishment and a principle of adequacy, are in the theoretical part of the thesis. In the special part of the thesis is comparison of valid and effective law in the Czech and Slovak Republic. The practical part of the thesis is composed of an analysis of decisions delivered by the County Traffic Inspectorate Banská Bystrica, County Traffic Inspectorate Bratislava I., Banská Bystrica County Court, Bratislava I. County Court, City Hall of Zlín, City Hall of Prague, Zlín County Court and the Prague 2 Circuit Court. The analysis is composed not only of punishment adequacy review, but also of the all substantive and procedural deficiencies, that occurred in the decisions of particular state's body. At the end is provided comparison of analysis outcomes, which stemmed from decisions of national...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPrimeranosťcs_CZ
dc.subjectTrestcs_CZ
dc.subjectSankciacs_CZ
dc.subjectTrestaniecs_CZ
dc.subjectAlkoholcs_CZ
dc.subjectDrogycs_CZ
dc.subjectNávykové látkycs_CZ
dc.subjectTrestný čincs_CZ
dc.subjectPriestupokcs_CZ
dc.subjectSprávny deliktcs_CZ
dc.subjectDopravný deliktcs_CZ
dc.subjectJazda pod vplyvom alkoholucs_CZ
dc.subjectJazda pod vplyvom návykových látokcs_CZ
dc.subjectJazda pod vplyvom drogcs_CZ
dc.subjectDychový analyzátorcs_CZ
dc.subjectAdequacyen_US
dc.subjectPunishmenten_US
dc.subjectSanctionen_US
dc.subjectPunishingen_US
dc.subjectAlcoholen_US
dc.subjectDrugsen_US
dc.subjectAddictive substantivesen_US
dc.subjectCriminal offenceen_US
dc.subjectTorten_US
dc.subjectAdministrative offenceen_US
dc.subjectTraffic offenceen_US
dc.subjectDriving under influence of Alcoholen_US
dc.subjectDriving under influence of Addictive substantivesen_US
dc.subjectDriving under influence of Drugsen_US
dc.subjectBreathalyzeren_US
dc.titlePrimeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike.sk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-19
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId173864
dc.title.translatedAdequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic.en_US
dc.title.translatedPřiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.cs_CZ
dc.contributor.refereeHořák, Jaromír
dc.identifier.aleph002135910
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy...cs_CZ
uk.abstract.enAdequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic. Master's Thesis Michal Mikuš Summary. This thesis makes survey on a punishing adequacy of traffic offences committed under influence of alcohol and the other addictive substances. The theoretical basis, that knowledge is necessary prerequisite for reviewing punishing adequacy, like theories of punishment, purpose of punishment and a principle of adequacy, are in the theoretical part of the thesis. In the special part of the thesis is comparison of valid and effective law in the Czech and Slovak Republic. The practical part of the thesis is composed of an analysis of decisions delivered by the County Traffic Inspectorate Banská Bystrica, County Traffic Inspectorate Bratislava I., Banská Bystrica County Court, Bratislava I. County Court, City Hall of Zlín, City Hall of Prague, Zlín County Court and the Prague 2 Circuit Court. The analysis is composed not only of punishment adequacy review, but also of the all substantive and procedural deficiencies, that occurred in the decisions of particular state's body. At the end is provided comparison of analysis outcomes, which stemmed from decisions of national...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV