Show simple item record

The issues of juvenile criminal justice
dc.contributor.advisorHořák, Jaromír
dc.creatorHájek, Filip
dc.date.accessioned2017-06-01T17:44:43Z
dc.date.available2017-06-01T17:44:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51438
dc.description.abstractVe své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí...cs_CZ
dc.description.abstractIn my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young perpetrators or children. The main legal regulation in this area is the law no. 218/2003, about the judiciary in cases of the young, that contains the arrangement of the material and the procedural law. In connection to the criminal law and the penal code it is a lex specialis. In the first chapter I speak about the theoretical fundation of the law arrangement, and so about the conception of the restorative judiciary. The main idea of this conception is to favor the educational action before repression. The aim is the relationship reconsiliation between the perpetrator and the victim, the awareness of one's deeds and subsequent continuance in one's life in conformity with legal order. The theme of the second chapter is the terminology of the judiciary law in cases of the young. A different terminology was implemented in order to reduce the stigmatization of the young perpetrators, due the interest of their proper development. The third chapter represents a brief retrospect to the history of law arrangement in the area of criminality of the young. In particular, it speaks about the judiciary law among the young...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectRestorativní justice Trestní soudnictví nad mládeží Mládežcs_CZ
dc.subjectRestorative justice Juvenile criminal justice Youthen_US
dc.titleProblémy trestního soudnictví nad mládežícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-19
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171123
dc.title.translatedThe issues of juvenile criminal justiceen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph002135901
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVe své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí...cs_CZ
uk.abstract.enIn my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young perpetrators or children. The main legal regulation in this area is the law no. 218/2003, about the judiciary in cases of the young, that contains the arrangement of the material and the procedural law. In connection to the criminal law and the penal code it is a lex specialis. In the first chapter I speak about the theoretical fundation of the law arrangement, and so about the conception of the restorative judiciary. The main idea of this conception is to favor the educational action before repression. The aim is the relationship reconsiliation between the perpetrator and the victim, the awareness of one's deeds and subsequent continuance in one's life in conformity with legal order. The theme of the second chapter is the terminology of the judiciary law in cases of the young. A different terminology was implemented in order to reduce the stigmatization of the young perpetrators, due the interest of their proper development. The third chapter represents a brief retrospect to the history of law arrangement in the area of criminality of the young. In particular, it speaks about the judiciary law among the young...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021359010106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV