Show simple item record

Flexible forms of working hours
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorKnapp, Viktor
dc.date.accessioned2017-05-31T17:53:38Z
dc.date.available2017-05-31T17:53:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51434
dc.description.abstract- Flexibilní formy pracovní doby Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen v souvislosti s pracovním trhem. Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách pracovní doby, které představují jeden z prostředků, jak větší flexibility pracovního práva a potažmo i flexibilního trhu práce dosahovat. Rozšíření možností jak si přizpůsobovat úpravu pracovní doby podle potřeb subjektů pracovněprávních vztahů přispívá k efektivnějšímu využívání práce zaměstnanců, poskytuje nové možnosti uplatnění některých rizikových skupin zaměstnanců na trhu práce a usnadňuje zaměstnancům dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tyto faktory pak rovněž pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti. Diplomová práce je rozčleněna na čtyři kapitoly, které se dále dělí na podkapitoly. V úvodní kapitole jsou rozebrány vybrané právní principy s ohledem na téma diplomové práce. Důraz je kladen hlavně na subsidiární vztah občanského a pracovního práva a zásadu "co není zakázáno, je dovoleno", která je pro flexibilní formy pracovní doby klíčová. Následuje přehled vybraných základních zásad pracovněprávních vztahů a představení pojmu flexijistoty. Druhá kapitola staví základy a nezbytný kontext pro následující kapitoly vymezením pojmu pracovní doby a její právní úpravy, a to jak úpravy...cs_CZ
dc.description.abstract- Flexible forms of working hours Flexibility is hotly debated term in the recent years and not only in a relation to labour market. This diploma thesis deals with flexible forms of working hours, which represents one of the means to achieve greater flexibility of labour law as well as flexible labour market. Increased options in adjusting working hours based on the needs of the subjects of labour-law relations contributes to more efficient use of employees work, provides new possibilities for some risk groups of employees on the labour market and helps employees in achieving work- life balance. These factors also have positive influence on unemployment rate. The thesis is divided into four chapters, which are further divided into subchapters. The first chapter introduces selected legal principles with the regards to the subject of the thesis. Main focus is on subsidiary relation between civil and labour law and "what is not forbidden, is allowed" principle, which is crucial for flexible forms of working hours, followed by an overview of selected basic principles of labour-law relations and introduction of flexicurity concept. The second chapter builds a foundation and much needed context for subsequent chapters by defining working hours and it's legal regulation on national as well as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectflexibilitacs_CZ
dc.subjectflexijistotacs_CZ
dc.subjectpracovní dobacs_CZ
dc.subjectflexibilityen_US
dc.subjectflexicurityen_US
dc.subjectworking hoursen_US
dc.titleFlexibilní formy pracovní dobycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-18
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129766
dc.title.translatedFlexible forms of working hoursen_US
dc.contributor.refereeLang, Roman
dc.identifier.aleph002135747
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs- Flexibilní formy pracovní doby Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen v souvislosti s pracovním trhem. Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách pracovní doby, které představují jeden z prostředků, jak větší flexibility pracovního práva a potažmo i flexibilního trhu práce dosahovat. Rozšíření možností jak si přizpůsobovat úpravu pracovní doby podle potřeb subjektů pracovněprávních vztahů přispívá k efektivnějšímu využívání práce zaměstnanců, poskytuje nové možnosti uplatnění některých rizikových skupin zaměstnanců na trhu práce a usnadňuje zaměstnancům dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tyto faktory pak rovněž pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti. Diplomová práce je rozčleněna na čtyři kapitoly, které se dále dělí na podkapitoly. V úvodní kapitole jsou rozebrány vybrané právní principy s ohledem na téma diplomové práce. Důraz je kladen hlavně na subsidiární vztah občanského a pracovního práva a zásadu "co není zakázáno, je dovoleno", která je pro flexibilní formy pracovní doby klíčová. Následuje přehled vybraných základních zásad pracovněprávních vztahů a představení pojmu flexijistoty. Druhá kapitola staví základy a nezbytný kontext pro následující kapitoly vymezením pojmu pracovní doby a její právní úpravy, a to jak úpravy...cs_CZ
uk.abstract.en- Flexible forms of working hours Flexibility is hotly debated term in the recent years and not only in a relation to labour market. This diploma thesis deals with flexible forms of working hours, which represents one of the means to achieve greater flexibility of labour law as well as flexible labour market. Increased options in adjusting working hours based on the needs of the subjects of labour-law relations contributes to more efficient use of employees work, provides new possibilities for some risk groups of employees on the labour market and helps employees in achieving work- life balance. These factors also have positive influence on unemployment rate. The thesis is divided into four chapters, which are further divided into subchapters. The first chapter introduces selected legal principles with the regards to the subject of the thesis. Main focus is on subsidiary relation between civil and labour law and "what is not forbidden, is allowed" principle, which is crucial for flexible forms of working hours, followed by an overview of selected basic principles of labour-law relations and introduction of flexicurity concept. The second chapter builds a foundation and much needed context for subsequent chapters by defining working hours and it's legal regulation on national as well as...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990021357470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV