Show simple item record

Mimetic phenomenons in the nature
dc.contributor.advisorHanel, Lubomír
dc.creatorLibnarová, Helena
dc.date.accessioned2017-05-08T18:00:35Z
dc.date.available2017-05-08T18:00:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50558
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce vychází z obecných souvislostí v evolučním vývoji a zabývá se úlohou mimetických jevů v přírodě. Vlastní zpracování tématu vychází ze zaměření absolvovaného vysokoškolského oboru, čemuž je podřízen obsah a třídění. Je brán zřetel na eventuální didaktické využití jako podkladů pro studenty, kteří se zabývají studiem biologie. Úvodní část práce stručně shrnuje dějiny pozorování mimetických jevů. Jsou zde uvedeny stěžejní osobnosti zabývající se pozorováním těchto jevů, i jejich odlišné pohledy na tuto problematiku. Dále pak jsou zde předloženy stěžejní body v postupně se prohlubujícím poznávání mimetických jevů, od druhové jedinečnosti organismů, vymezení terminologie až po vznik teorií popisujících přizpůsobení organismů dlouhodobým změnám prostředí. Nejobsáhlejší část práce obsahuje základní vysvětlení předmětné terminologie, dále pak výčet konkrétních příkladů mimetických jevů pozorovaných u zvířat i rostlin, který je schématicky tříděn podle vnějších mimetických znakových charakteristik. Tento výčet je doplněn obrazovou dokumentací. V závěru práce jsou uvedeny typické příklady mimetických jevů, které je možno pozorovat v naší přírodě, a to konkrétně například při školních exkurzích. Práce by se tak mohla stát eventuální pomůckou rozšiřující výuku biologie.cs_CZ
dc.description.abstract(Mimetic phenomenons in the nature) The presented thesis is based on general relations within the evolutionary development and is concentrated on the mimetic phenomena in nature. The compilation itself emits from the focus on the finished university's field of study to which is subordinated the content and classification. Regarding for the eventual didactic use as handouts for student who engage in biology studies. The introductory part of the work briefly reports on the history of the mimetic phenomena observations. Here are also inducted the main personages engaged in observing those phenomenons. Further on are presented the cardinal points in gradually improving knowledge of mimetic phenomenons starting at the generic uniqueness of organisms, definition of the terminology until the rise of theories describing the adaptation of organisms to long-term environmental changes. The most extensive part of the work contains the basic explanation of the respective terminology, followed by a list of concrete examples of the mimetic phenomena observed on animals and plants that is schematically classified according to the external mimetic features' characteristics. The picture documentation is attached to the mentioned list. The closing part of the work contains the typical examples of the mimetic...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmimetismus rostlin a živočichůcs_CZ
dc.subjectmimicry in plants and animalsen_US
dc.titleMimetické jevy v příroděcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-23
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95756
dc.title.translatedMimetic phenomenons in the natureen_US
dc.contributor.refereeAndreska, Jan
dc.identifier.aleph001426751
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
thesis.degree.disciplineBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředložená bakalářská práce vychází z obecných souvislostí v evolučním vývoji a zabývá se úlohou mimetických jevů v přírodě. Vlastní zpracování tématu vychází ze zaměření absolvovaného vysokoškolského oboru, čemuž je podřízen obsah a třídění. Je brán zřetel na eventuální didaktické využití jako podkladů pro studenty, kteří se zabývají studiem biologie. Úvodní část práce stručně shrnuje dějiny pozorování mimetických jevů. Jsou zde uvedeny stěžejní osobnosti zabývající se pozorováním těchto jevů, i jejich odlišné pohledy na tuto problematiku. Dále pak jsou zde předloženy stěžejní body v postupně se prohlubujícím poznávání mimetických jevů, od druhové jedinečnosti organismů, vymezení terminologie až po vznik teorií popisujících přizpůsobení organismů dlouhodobým změnám prostředí. Nejobsáhlejší část práce obsahuje základní vysvětlení předmětné terminologie, dále pak výčet konkrétních příkladů mimetických jevů pozorovaných u zvířat i rostlin, který je schématicky tříděn podle vnějších mimetických znakových charakteristik. Tento výčet je doplněn obrazovou dokumentací. V závěru práce jsou uvedeny typické příklady mimetických jevů, které je možno pozorovat v naší přírodě, a to konkrétně například při školních exkurzích. Práce by se tak mohla stát eventuální pomůckou rozšiřující výuku biologie.cs_CZ
uk.abstract.en(Mimetic phenomenons in the nature) The presented thesis is based on general relations within the evolutionary development and is concentrated on the mimetic phenomena in nature. The compilation itself emits from the focus on the finished university's field of study to which is subordinated the content and classification. Regarding for the eventual didactic use as handouts for student who engage in biology studies. The introductory part of the work briefly reports on the history of the mimetic phenomena observations. Here are also inducted the main personages engaged in observing those phenomenons. Further on are presented the cardinal points in gradually improving knowledge of mimetic phenomenons starting at the generic uniqueness of organisms, definition of the terminology until the rise of theories describing the adaptation of organisms to long-term environmental changes. The most extensive part of the work contains the basic explanation of the respective terminology, followed by a list of concrete examples of the mimetic phenomena observed on animals and plants that is schematically classified according to the external mimetic features' characteristics. The picture documentation is attached to the mentioned list. The closing part of the work contains the typical examples of the mimetic...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV