Show simple item record

The proportion of people to provide prehospital emergency care
dc.contributor.advisorEislerová, Iva
dc.creatorŠpačková, Barbora
dc.date.accessioned2017-05-08T17:57:58Z
dc.date.available2017-05-08T17:57:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50546
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou poskytování přednemocniční neodkladné péče. Konkrétně jsem se zaměřila na žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich učitele. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí žáků základních škol a teoretické znalosti i praktické dovednosti jejich učitelů v oblasti první pomoci. Dále má práce zmapovat, kde obě skupiny své znalosti získaly. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je členěna na jednotlivé kapitoly, které se zabývají nejprve vymezením pojmu první pomoc, jejím rozdělením a popisem jednotlivých záchranných složek. Další kapitoly jsou poté věnovány obecným zákonitostem poskytování první pomoci. Následuje stručná charakteristika jednotlivých stavů vyžadujících první pomoc se zaměřením na nejčastější úrazy dětí školního věku a jejich ošetření. Toto téma rozšiřuji o zástavu dýchání a krevního oběhu. Zmiňuji též intoxikaci alkoholem a drogami u této věkové skupiny. Empirická část seznamuje s metodikou a organizací výzkumného šetření, které jsem prováděla kvantitativní metodou formou dotazníkového šetření ve spojení s praktickými nácviky základní neodkladné resuscitace s učiteli. Dále nabízí vyhodnocení získaných dat a na závěr vyhodnocení stanovených cílů.cs_CZ
dc.description.abstractBachelor thesis drala with providing pre-hospital emergency care. Specifically, I focused on the pupils of the 8th and 9th grades of primary schools and their teachers. Purpose of my thesis was to investigate the level theoretical knowledge of primary school pupils and theoretical knowledge and practical skills their teachers in first aid. Further work is to map where both groups obtained their knowledge. The work is divided into two parts. The theoretical part is dividend into individua chapters that deal with first definition of the term first aid, itsdistribution and description of emergency services. Other chapters are then devoted to the general regularities providing first aid. The following is a brief description of each condition requiring first aid, focusing on the most common injuries of children of school age and their treatment. I mention also the intoxication by alcohol and drugs in this age group. The empirical section introduces the methodology and organization of research, I conducted a quantitative method in the form of a questionnaire survey in conjunction with practical drills of basic life support with the teachers. This theme extends to respiratory arrest and blood circulation. It also offers an evaluation of the data and finally an evaluation of the objectives.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectprvní pomoccs_CZ
dc.subjectincidence úrazovostics_CZ
dc.subjectúrazy dětícs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectdrogycs_CZ
dc.subjectfirs aiden_US
dc.subjectincidence of injuriesen_US
dc.subjectinjuries of childrenen_US
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjectdrugsen_US
dc.titlePodíl občanů na poskytování přednemocniční neodkladné péčecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-02-01
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId84502
dc.title.translatedThe proportion of people to provide prehospital emergency careen_US
dc.contributor.refereePekara, Jaroslav
dc.identifier.aleph001429044
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá problematikou poskytování přednemocniční neodkladné péče. Konkrétně jsem se zaměřila na žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich učitele. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí žáků základních škol a teoretické znalosti i praktické dovednosti jejich učitelů v oblasti první pomoci. Dále má práce zmapovat, kde obě skupiny své znalosti získaly. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je členěna na jednotlivé kapitoly, které se zabývají nejprve vymezením pojmu první pomoc, jejím rozdělením a popisem jednotlivých záchranných složek. Další kapitoly jsou poté věnovány obecným zákonitostem poskytování první pomoci. Následuje stručná charakteristika jednotlivých stavů vyžadujících první pomoc se zaměřením na nejčastější úrazy dětí školního věku a jejich ošetření. Toto téma rozšiřuji o zástavu dýchání a krevního oběhu. Zmiňuji též intoxikaci alkoholem a drogami u této věkové skupiny. Empirická část seznamuje s metodikou a organizací výzkumného šetření, které jsem prováděla kvantitativní metodou formou dotazníkového šetření ve spojení s praktickými nácviky základní neodkladné resuscitace s učiteli. Dále nabízí vyhodnocení získaných dat a na závěr vyhodnocení stanovených cílů.cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis drala with providing pre-hospital emergency care. Specifically, I focused on the pupils of the 8th and 9th grades of primary schools and their teachers. Purpose of my thesis was to investigate the level theoretical knowledge of primary school pupils and theoretical knowledge and practical skills their teachers in first aid. Further work is to map where both groups obtained their knowledge. The work is divided into two parts. The theoretical part is dividend into individua chapters that deal with first definition of the term first aid, itsdistribution and description of emergency services. Other chapters are then devoted to the general regularities providing first aid. The following is a brief description of each condition requiring first aid, focusing on the most common injuries of children of school age and their treatment. I mention also the intoxication by alcohol and drugs in this age group. The empirical section introduces the methodology and organization of research, I conducted a quantitative method in the form of a questionnaire survey in conjunction with practical drills of basic life support with the teachers. This theme extends to respiratory arrest and blood circulation. It also offers an evaluation of the data and finally an evaluation of the objectives.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV