Show simple item record

The sign language current education at elementary schools for hearing impared
dc.contributor.advisorČervinková Houšková, Kateřina
dc.creatorKarolová, Soňa
dc.date.accessioned2017-05-08T15:53:58Z
dc.date.available2017-05-08T15:53:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50073
dc.description.abstractHlavním tématem bakalá ské práce je sou asné postavení p edm tu eský znakový jazyk (dále jen ZJ) ve výuce nesly ících d tí na základních kolách pro sluchov posti ené. V jednotlivých kapitolách popisuji celý realiza ní proces výuky, tedy v e, co s výukou eského znakového jazyka souvisí: ukotvení ZJ v kurikulárních dokumentech, didaktické materiály pro výuku ZJ, testování znalostí ák v ZJ, hodnocení znalostí ák v ZJ, osobnost a vzd lání pedagoga ZJ aj. Dále se sna ím popsat a vysv tlit sou asné problémy a otázky, které se vzná í nad výukou eského znakového jazyka na kolách pro sluchov posti ené. P i psaní jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale nav tívila jsem také dv koly pro sluchov posti ené ve Vala ském Mezi í í a v Praze Radlicích, které mi umo nily nahlédnout do praktické výuky eského znakového jazyka. Poznatky z t chto náhled jsem zde také zapracovala. Práce p iná í informace o tom, jaké problémy souvisejí s výukou eského znakového jazyka. Z mého et ení vyplynulo, e u itelé eského znakového jazyka se nej ast ji potýkají s nedostatkem didaktických materiál pro p edm t eský znakový jazyk a dále s nejasnostmi ve vymezení p edm tu jako takového a jeho postavením ve výuce. V ím, e tato práce m e být p ínosem nejen pro u itele základních kol pro sluchov posti ené, kte í se potýkají s podobnými...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the current situation of Czech sign language (CSL) acquisition at elementary schools for hearing impaired children. At first, the process of teaching CSL is explained, including sign language in the context of teaching curricula, existing didactic materials, testing children's knowledge in CSL, assessment in CSL and required personality traits and education of CSL teachers. This part is followed by description and explanation of ongoing problems and frequent questions connected with teaching CSL at schools for hearing impaired children. The results that can be found in my work are based on relevant specialized literature and visits two schools for hearing impaired in Vala ské Mezi í í and Praha Radlice where I had an oportunity to observe Czech sign language classes. Consequently, I discussed the situation with the Czech sign language teachers. A concrete result of this work is a conclusion that the most serious problem of CSL education is the lack of CSL didactic materials and vague position of the subject in school curriculum.I believe that my thesis will contribute to better mapping of the whole situation of Czech sign language teaching and its acquisition. Moreover, the work can serve as a source of information for Czech sign language teachers as well as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectpředmět český znakový jazykcs_CZ
dc.subjectvzdělávání neslyšícíchcs_CZ
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectškolní vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectrealizační proces výuky českého znakového jazykacs_CZ
dc.subjectzákladní škola pro sluchově postiženécs_CZ
dc.subjectosobnost pedagoga ČZJcs_CZ
dc.subjectsubject Czech sign languageen_US
dc.subjecteducation of hearing impaireden_US
dc.subjectFramework education programmeen_US
dc.subjectSchool education programmeen_US
dc.subjectimplementation of CSL educationen_US
dc.subjectelementary school for hearing impaireden_US
dc.subjectpersonality of CSL teacheren_US
dc.subjecteducation of CSL teacheren_US
dc.titleSoučasné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SPcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-12
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId56540
dc.title.translatedThe sign language current education at elementary schools for hearing impareden_US
dc.contributor.refereeHudáková, Andrea
dc.identifier.aleph001389739
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDeaf Studiesen_US
thesis.degree.disciplineČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
thesis.degree.programDeaf Studiesen_US
thesis.degree.programČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
uk.degree-discipline.enDeaf Studiesen_US
uk.degree-program.csČeština v komunikaci neslyšícíchcs_CZ
uk.degree-program.enDeaf Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHlavním tématem bakalá ské práce je sou asné postavení p edm tu eský znakový jazyk (dále jen ZJ) ve výuce nesly ících d tí na základních kolách pro sluchov posti ené. V jednotlivých kapitolách popisuji celý realiza ní proces výuky, tedy v e, co s výukou eského znakového jazyka souvisí: ukotvení ZJ v kurikulárních dokumentech, didaktické materiály pro výuku ZJ, testování znalostí ák v ZJ, hodnocení znalostí ák v ZJ, osobnost a vzd lání pedagoga ZJ aj. Dále se sna ím popsat a vysv tlit sou asné problémy a otázky, které se vzná í nad výukou eského znakového jazyka na kolách pro sluchov posti ené. P i psaní jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale nav tívila jsem také dv koly pro sluchov posti ené ve Vala ském Mezi í í a v Praze Radlicích, které mi umo nily nahlédnout do praktické výuky eského znakového jazyka. Poznatky z t chto náhled jsem zde také zapracovala. Práce p iná í informace o tom, jaké problémy souvisejí s výukou eského znakového jazyka. Z mého et ení vyplynulo, e u itelé eského znakového jazyka se nej ast ji potýkají s nedostatkem didaktických materiál pro p edm t eský znakový jazyk a dále s nejasnostmi ve vymezení p edm tu jako takového a jeho postavením ve výuce. V ím, e tato práce m e být p ínosem nejen pro u itele základních kol pro sluchov posti ené, kte í se potýkají s podobnými...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with the current situation of Czech sign language (CSL) acquisition at elementary schools for hearing impaired children. At first, the process of teaching CSL is explained, including sign language in the context of teaching curricula, existing didactic materials, testing children's knowledge in CSL, assessment in CSL and required personality traits and education of CSL teachers. This part is followed by description and explanation of ongoing problems and frequent questions connected with teaching CSL at schools for hearing impaired children. The results that can be found in my work are based on relevant specialized literature and visits two schools for hearing impaired in Vala ské Mezi í í and Praha Radlice where I had an oportunity to observe Czech sign language classes. Consequently, I discussed the situation with the Czech sign language teachers. A concrete result of this work is a conclusion that the most serious problem of CSL education is the lack of CSL didactic materials and vague position of the subject in school curriculum.I believe that my thesis will contribute to better mapping of the whole situation of Czech sign language teaching and its acquisition. Moreover, the work can serve as a source of information for Czech sign language teachers as well as...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.identifier.lisID990013897390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV