Show simple item record

Hybrid compound words in the most recent vocabulary
dc.contributor.advisorBozděchová, Ivana
dc.creatorTesařová, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-08T15:52:05Z
dc.date.available2017-05-08T15:52:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/50065
dc.description.abstractbakalářské práce Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě Tato bakalářská práce nakládá s problematikou hybridních kompozit nejen jako s izolovaným lingvistickým jevem, ale jako se součástí jazykového vývoje společnosti a slovní zásoby odrážející její vyjadřovací potřeby. Teoretická část práce proto vychází z poznatků o jazykových tendencích a dynamice mediálního diskurzu, a poskytuje tak podklad pro vylíčení slovotvorného jádra práce a pro klasifikaci hybridních kompozit s prvním členem z vybraného souboru internacionálních komponentů s významem "kvantum, rozsah". Do analýzy v korpusech publicistických textů SYN2006pub a SYN2009pub byly zahrnuty komponenty obecně kvantifikačně- intenzifikačního (mini-, mikro-, nano-, super-, maxi-, multi-, extra-, ultra-, mega-, giga-, makro-, monstr, top-) i numerálního rázu (mono-, di-, tri-, tetra-). Jako vysoce produktivní se (oproti komponentům s významem určitého množství) jeví první soubor komponentů, který zasahuje mnoho oblastí napříč společenskou slovní zásobou. Zde nacházíme expresivní hybridní kompozita i odborné termíny. Tyto komponenty nabízí ve spojení s domácími základy rozmanité sémantické proměny (každý komponent se specializuje na určitý okruh pojmenování a zapojuje se do vzájemných synonymních i antonymních významových vztahů s jinými...cs_CZ
dc.description.abstractof the bachelor thesis Hybrid compound words in the most recent vocabulary In this bachelor thesis we treat the issue of hybrid compounds not only as an isolated linguistic phenomena, but as a part of language development of contemporary society and its vocabulary, which reflects social expression needs. Theoretical part of the thesis is based on knowledge about language tendencies and about dynamics of the media discourse. The core of the thesis is represented by the treatise on word-formation problems and classification of hybrid compounds with first international constituent complying with meaning "quantity, intensity, extent". In the corpus analysis, which was performed on material of two corpuses of media texts, SYN2006pub and SYN2009pub, were included components with general quantity-intensity semantics (mini-, mikro-, nano-, super-, maxi-, multi-, extra-, ultra-, mega-, giga-, makro-, monstr, top-) and also constituents with numeral meaning (mono-, di-, tri-, tetra-). As a high productive we consider the first set of components, which became involved in many spheres across the vocabulary of current social communication. Here we can find expressive hybrid compound as well as technical terms. These components give us opportunity to capture varied semantic transformations between them (e. g....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjecthybridní kompozitacs_CZ
dc.subjectsoučasná slovní zásobacs_CZ
dc.subjectkompozicecs_CZ
dc.subjectinternacionální komponenty s významem "kvantumcs_CZ
dc.subjectrozsah"cs_CZ
dc.subjectkorpusová analýzacs_CZ
dc.subjectjazykové tendencecs_CZ
dc.subjecthybrid compoundsen_US
dc.subjectmost recent vocabularyen_US
dc.subjectcompositionen_US
dc.subjectcompoundingen_US
dc.subjectinternational components with meaning "quantityen_US
dc.subjectintensityen_US
dc.subjectextent"en_US
dc.subjectcorpus analysisen_US
dc.subjectlanguage tendenciesen_US
dc.titleHybridní kompozita v nejnovější slovní zásoběcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-12
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78170
dc.title.translatedHybrid compound words in the most recent vocabularyen_US
dc.contributor.refereeLehečková, Eva
dc.identifier.aleph001385612
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Language and Literatureen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazyk a literaturacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk a literaturacs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Language and Literatureen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csbakalářské práce Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě Tato bakalářská práce nakládá s problematikou hybridních kompozit nejen jako s izolovaným lingvistickým jevem, ale jako se součástí jazykového vývoje společnosti a slovní zásoby odrážející její vyjadřovací potřeby. Teoretická část práce proto vychází z poznatků o jazykových tendencích a dynamice mediálního diskurzu, a poskytuje tak podklad pro vylíčení slovotvorného jádra práce a pro klasifikaci hybridních kompozit s prvním členem z vybraného souboru internacionálních komponentů s významem "kvantum, rozsah". Do analýzy v korpusech publicistických textů SYN2006pub a SYN2009pub byly zahrnuty komponenty obecně kvantifikačně- intenzifikačního (mini-, mikro-, nano-, super-, maxi-, multi-, extra-, ultra-, mega-, giga-, makro-, monstr, top-) i numerálního rázu (mono-, di-, tri-, tetra-). Jako vysoce produktivní se (oproti komponentům s významem určitého množství) jeví první soubor komponentů, který zasahuje mnoho oblastí napříč společenskou slovní zásobou. Zde nacházíme expresivní hybridní kompozita i odborné termíny. Tyto komponenty nabízí ve spojení s domácími základy rozmanité sémantické proměny (každý komponent se specializuje na určitý okruh pojmenování a zapojuje se do vzájemných synonymních i antonymních významových vztahů s jinými...cs_CZ
uk.abstract.enof the bachelor thesis Hybrid compound words in the most recent vocabulary In this bachelor thesis we treat the issue of hybrid compounds not only as an isolated linguistic phenomena, but as a part of language development of contemporary society and its vocabulary, which reflects social expression needs. Theoretical part of the thesis is based on knowledge about language tendencies and about dynamics of the media discourse. The core of the thesis is represented by the treatise on word-formation problems and classification of hybrid compounds with first international constituent complying with meaning "quantity, intensity, extent". In the corpus analysis, which was performed on material of two corpuses of media texts, SYN2006pub and SYN2009pub, were included components with general quantity-intensity semantics (mini-, mikro-, nano-, super-, maxi-, multi-, extra-, ultra-, mega-, giga-, makro-, monstr, top-) and also constituents with numeral meaning (mono-, di-, tri-, tetra-). As a high productive we consider the first set of components, which became involved in many spheres across the vocabulary of current social communication. Here we can find expressive hybrid compound as well as technical terms. These components give us opportunity to capture varied semantic transformations between them (e. g....en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV