Show simple item record

The rights of patients
dc.contributor.advisorSovová, Olga
dc.creatorKašparová, Anna
dc.date.accessioned2017-05-08T14:10:11Z
dc.date.available2017-05-08T14:10:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49672
dc.description.abstractPráva pacientů (shrnutí) Diplomová práce Práva pacientů není vyčerpávajícím přehledem všech práv, která pacienti dle platné právní úpravy mají, z důvodu rozsáhlosti tématu zaměřila autorka svou pozornost pouze na nejdůležitější z nich. Jednotlivým právům jsou věnovány samostatné kapitoly, jejichž pořadí v zásadě odpovídá důležitosti, jakou autorka konkrétním právům přikládá. Každá kapitola zahrnuje obecný výklad k danému právu, jeho úpravu v mezinárodních dokumentech, které jsou pro Českou republiku závazné, a následně vnitrostátní úpravu. V poznámkách pod čarou je pro srovnání uvedena úprava daných institutů v zahraničních předpisech. V úvodu práce autorka vymezuje pojem zdravotnického práva a lékařského práva a podává přehled nejvýznamnějších mezinárodních a vnitrostátních medicínskoprávních předpisů, doplněných výčtem jejich principů vztahujících s k oblasti poskytování zdravotní péče. S ohledem na aktuálně projednávané legislativní návrhy, které představují dlouho očekávanou novelu zdravotnického práva a, pokud budou schváleny, přinesou řadu významných změn proti současnému stavu, zařadila autorka na závěr první kapitoly samostatný oddíl jim věnovaný. Druhá kapitola pojednává o etických kodexech, které jsou významným, byť právně nevynutitelným, zdrojem práv pacientů. Autorka poskytuje stručný exkurz do...cs_CZ
dc.description.abstractRights of the Patients (resume) The thesis Rights of the Patients does not provide a comprehensive survey of all rights the patients have under applicable legislation, thus, for reasons of complexity of the theme, the author focused only on the most important of them. Separate chapters are dedicated to individual rights, in order basically corresponding to importance the author attaches to particular ones. Each chapter comprises general lecture on the respective right, its regulation in international legal documents binding on the Czech Republic and in domestic legal documents. In footnotes, the author provides, for the purposes of comparison, regulation of particular institutes in foreign legislation. In the opening, the author defines the terms "health law" and "medical law" and provides overview of the most important international and domestic health-law regulations, supplemented with enumeration of their principles related to the area of providing medical care. With regard to currently discussed legislative proposals, which mean the long-awaited amendment to domestic medical law and, if approved, will bring many significant changes compared to the present state, the author included a separate section dedicated to these legislative proposals at the end of the first chapter. The second chapter discusses...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPráva pacientůcs_CZ
dc.subjectZdravotnické právocs_CZ
dc.subjectZdravotní péčecs_CZ
dc.subjectAutonomie pacientacs_CZ
dc.subjectRights of the Patienten_US
dc.subjectMedical Lawen_US
dc.subjectHealth Careen_US
dc.subjectAutonomy of the Patienten_US
dc.titlePráva pacientůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-15
dc.description.departmentCentre for Medical Lawen_US
dc.description.departmentCentrum zdravotnického právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId67136
dc.title.translatedThe rights of patientsen_US
dc.contributor.refereeCísařová, Dagmar
dc.identifier.aleph001387009
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráva pacientů (shrnutí) Diplomová práce Práva pacientů není vyčerpávajícím přehledem všech práv, která pacienti dle platné právní úpravy mají, z důvodu rozsáhlosti tématu zaměřila autorka svou pozornost pouze na nejdůležitější z nich. Jednotlivým právům jsou věnovány samostatné kapitoly, jejichž pořadí v zásadě odpovídá důležitosti, jakou autorka konkrétním právům přikládá. Každá kapitola zahrnuje obecný výklad k danému právu, jeho úpravu v mezinárodních dokumentech, které jsou pro Českou republiku závazné, a následně vnitrostátní úpravu. V poznámkách pod čarou je pro srovnání uvedena úprava daných institutů v zahraničních předpisech. V úvodu práce autorka vymezuje pojem zdravotnického práva a lékařského práva a podává přehled nejvýznamnějších mezinárodních a vnitrostátních medicínskoprávních předpisů, doplněných výčtem jejich principů vztahujících s k oblasti poskytování zdravotní péče. S ohledem na aktuálně projednávané legislativní návrhy, které představují dlouho očekávanou novelu zdravotnického práva a, pokud budou schváleny, přinesou řadu významných změn proti současnému stavu, zařadila autorka na závěr první kapitoly samostatný oddíl jim věnovaný. Druhá kapitola pojednává o etických kodexech, které jsou významným, byť právně nevynutitelným, zdrojem práv pacientů. Autorka poskytuje stručný exkurz do...cs_CZ
uk.abstract.enRights of the Patients (resume) The thesis Rights of the Patients does not provide a comprehensive survey of all rights the patients have under applicable legislation, thus, for reasons of complexity of the theme, the author focused only on the most important of them. Separate chapters are dedicated to individual rights, in order basically corresponding to importance the author attaches to particular ones. Each chapter comprises general lecture on the respective right, its regulation in international legal documents binding on the Czech Republic and in domestic legal documents. In footnotes, the author provides, for the purposes of comparison, regulation of particular institutes in foreign legislation. In the opening, the author defines the terms "health law" and "medical law" and provides overview of the most important international and domestic health-law regulations, supplemented with enumeration of their principles related to the area of providing medical care. With regard to currently discussed legislative proposals, which mean the long-awaited amendment to domestic medical law and, if approved, will bring many significant changes compared to the present state, the author included a separate section dedicated to these legislative proposals at the end of the first chapter. The second chapter discusses...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Centrum zdravotnického právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV