Show simple item record

Didaktická propedeutika pro studenty angličtiny FF UK se specializací na učitelství AJ
dc.contributor.advisorMothejzíková, Jarmila
dc.creatorGráf, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-08T13:59:43Z
dc.date.available2017-05-08T13:59:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49634
dc.description.abstractDiplomová práce pøedstavuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia pro kurz Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. Tento pøípravný kurz didaktiky by mìl sloužit jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele angliètiny na støedních školách, kterým má poskytnout teoretické obeznámení s obecnými principy uèení, jazykové akvizice a uèení se cizím jazykùm. Práce pøedstavuje osnovy kurzu - v jednotlivých kapitolách popisuje teoretická východiska pro jednotlivé semináøe. Zpracovávanými tématy jsou teorie uèení a jejich aplikace na výuku jazykù, jazyková identita, teorie a popis osvojování mateøského a cizího jazyka, promìnné ve výuce (vìk, pohlaví, nadání, inteligence, motivace, afektivní filtr, uèební styly, typy inteligencí, pøedstavy o uèení se jazykùm, mozek a pamì pøi nabývání jazyka, metody výuky cizích jazykù, mezijazyk, jazykové chyby, úrovnì pokroèilosti, komunikaèní a studijní strategie, výchova k autonomii, teorie dobrého žáka a dobrého uèitele jazykù. Souèástí diplomové práce je pøíloha obsahující tištìné podklady pro jednotlivé semináøe (handouty) a studentský dotazník k vyhodnocení kvality vedení semináøe.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis presents a theoretical framework for the preparation of a portfolio for the course Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. This preparatory course in didactics should serve as an introduction to the subject for future teachers of English in secondary schools, whom it should equip with a basic level of understanding of the general principles of learning, language acquisition and language learning. The work presents a course syllabus and in its individual chapters it describes the theoretical background for each seminar. The themes introduced in the course are: theories of learning and their application to language teaching, language identity, theory and description of first and second language acquisition, learner variables (age, gender, aptitude, intelligence, motivation, affective filter, learning styles, multiple intelligences, learner beliefs, the role of brain and memory in language acquisition, methods of teaching foreign languages, interlanguage, linguistic errors, levels of proficiency, communication and learning strategies, learner autonomy, the theory of a good language learner and teacher. The thesis includes an appendix containing handouts for each seminar and a student evaluation form for the assessment of the quality of the seminar.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlingvodidaktikacs_CZ
dc.subjectjazyková akvizicecs_CZ
dc.subjectELTen_US
dc.subjectsecond language acquisitionen_US
dc.titleIntroduction to ELT Methodology - Learning Languagesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-14
dc.description.departmentDepartment of the English Language and ELT Methodologyen_US
dc.description.departmentÚstav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId97928
dc.title.translatedDidaktická propedeutika pro studenty angličtiny FF UK se specializací na učitelství AJcs_CZ
dc.contributor.refereeKlégr, Aleš
dc.identifier.aleph001392091
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish and American Studiesen_US
thesis.degree.disciplineAnglistika - amerikanistikacs_CZ
thesis.degree.programEnglish and American Studiesen_US
thesis.degree.programAnglistika - amerikanistikacs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglistika - amerikanistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish and American Studiesen_US
uk.degree-program.csAnglistika - amerikanistikacs_CZ
uk.degree-program.enEnglish and American Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce pøedstavuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia pro kurz Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. Tento pøípravný kurz didaktiky by mìl sloužit jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele angliètiny na støedních školách, kterým má poskytnout teoretické obeznámení s obecnými principy uèení, jazykové akvizice a uèení se cizím jazykùm. Práce pøedstavuje osnovy kurzu - v jednotlivých kapitolách popisuje teoretická východiska pro jednotlivé semináøe. Zpracovávanými tématy jsou teorie uèení a jejich aplikace na výuku jazykù, jazyková identita, teorie a popis osvojování mateøského a cizího jazyka, promìnné ve výuce (vìk, pohlaví, nadání, inteligence, motivace, afektivní filtr, uèební styly, typy inteligencí, pøedstavy o uèení se jazykùm, mozek a pamì pøi nabývání jazyka, metody výuky cizích jazykù, mezijazyk, jazykové chyby, úrovnì pokroèilosti, komunikaèní a studijní strategie, výchova k autonomii, teorie dobrého žáka a dobrého uèitele jazykù. Souèástí diplomové práce je pøíloha obsahující tištìné podklady pro jednotlivé semináøe (handouty) a studentský dotazník k vyhodnocení kvality vedení semináøe.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis presents a theoretical framework for the preparation of a portfolio for the course Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. This preparatory course in didactics should serve as an introduction to the subject for future teachers of English in secondary schools, whom it should equip with a basic level of understanding of the general principles of learning, language acquisition and language learning. The work presents a course syllabus and in its individual chapters it describes the theoretical background for each seminar. The themes introduced in the course are: theories of learning and their application to language teaching, language identity, theory and description of first and second language acquisition, learner variables (age, gender, aptitude, intelligence, motivation, affective filter, learning styles, multiple intelligences, learner beliefs, the role of brain and memory in language acquisition, methods of teaching foreign languages, interlanguage, linguistic errors, levels of proficiency, communication and learning strategies, learner autonomy, the theory of a good language learner and teacher. The thesis includes an appendix containing handouts for each seminar and a student evaluation form for the assessment of the quality of the seminar.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV