Show simple item record

Immaterial damage and monetary compensation in medical disputes
dc.contributor.advisorŠvestka, Jiří
dc.creatorMilatová, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-08T13:46:19Z
dc.date.available2017-05-08T13:46:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49574
dc.description.abstractResumé Lidský život a zdraví jsou těmi nejcennějšími hodnotami každého z nás. Neoprávněné zásahy, ke kterým může dojít při poskytování zdravotní péče, jsou spojeny s civilní odpovědností. Peněžní náhrada nemajetkové újmy byla v českém právu dlouho opomíjeným institutem a nyní je roztříštěna do dvou systémů, ochrany osobnosti a náhrady škody na zdraví. Bez hlubšího studia je tato právní oblast těžko srozumitelná samotným právníků, natož potom laické veřejnosti. Účelem této práce je prozkoumat aktuální stav posuzování nemajetkových újem a zhodnotit jeho klady a zápory. Zabývám se za typy zásahů do osobnostních práv, ke kterým dochází při poskytování zdravotní péče, a následně popisuji systémy, ve kterých vzniklá nehmotná újma v českém právu odčiňována. Přitom se podrobně zaměřuji na způsob určování výše peněžní náhrady za nehmotnou újmu, výše peněžní náhrady českou soudní praxí skutečně přiznávané a zhodnocení přiměřenosti těchto náhrad. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola přináší teoretický základ pro zbytek textu, vymezení základních právních pojmů a stanovení definic, se kterými bude dále v textu pracováno. Druhá kapitola se zabývá jedním ze systémů nápravy nehmotné újmy, a to ochranou osobnosti a v jejím rámci přiznávaným peněžitým zadostiučiněním. Vymezuji zde jednotlivé předměty...cs_CZ
dc.description.abstractLife and health represent the most precious values of each human being. Unlawful encroachment upon these values, which can occur in the health care service, is connected with civil liability. Monetary compensation for immaterial damage has been a neglected legal institute for a long time under Czech law. It is divided into two systems now, a protection of personal rights and reimbursement of the damage. This legal area is not easily understandable to legal professionals, let alone to lay men. The purpose of this thesis is to analyze the up to date state of assessment of immaterial damage and to evaluate its pros and cons. It deals with the types of infridgement of personal rights which can occur in the health care service, and subsequently, it describes the systems under which the immaterial damage is reimbursed. Concurrently, I focus on the way of determination of the monetary compensation of the immaterial damage, the amount of monetary compensation actually awarded under Czech law and I evaluate adequacy of such compensation. This thesis is divided into four chapters. Chapter One provides theoretical grounds for the rest of the text, a specification of essential terms and definitions which shall be used in the text later. Chapter Two deals with one of the systems of compensation for immaterial...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectImateriální újma-peněžitá náhrada-medicínské právocs_CZ
dc.subjectPersonal injuries- damages-medical lawen_US
dc.titleImateriální újma a její peněžní náhrada ve zdravotnických sporechcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-26
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118385
dc.title.translatedImmaterial damage and monetary compensation in medical disputesen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001431895
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Lidský život a zdraví jsou těmi nejcennějšími hodnotami každého z nás. Neoprávněné zásahy, ke kterým může dojít při poskytování zdravotní péče, jsou spojeny s civilní odpovědností. Peněžní náhrada nemajetkové újmy byla v českém právu dlouho opomíjeným institutem a nyní je roztříštěna do dvou systémů, ochrany osobnosti a náhrady škody na zdraví. Bez hlubšího studia je tato právní oblast těžko srozumitelná samotným právníků, natož potom laické veřejnosti. Účelem této práce je prozkoumat aktuální stav posuzování nemajetkových újem a zhodnotit jeho klady a zápory. Zabývám se za typy zásahů do osobnostních práv, ke kterým dochází při poskytování zdravotní péče, a následně popisuji systémy, ve kterých vzniklá nehmotná újma v českém právu odčiňována. Přitom se podrobně zaměřuji na způsob určování výše peněžní náhrady za nehmotnou újmu, výše peněžní náhrady českou soudní praxí skutečně přiznávané a zhodnocení přiměřenosti těchto náhrad. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola přináší teoretický základ pro zbytek textu, vymezení základních právních pojmů a stanovení definic, se kterými bude dále v textu pracováno. Druhá kapitola se zabývá jedním ze systémů nápravy nehmotné újmy, a to ochranou osobnosti a v jejím rámci přiznávaným peněžitým zadostiučiněním. Vymezuji zde jednotlivé předměty...cs_CZ
uk.abstract.enLife and health represent the most precious values of each human being. Unlawful encroachment upon these values, which can occur in the health care service, is connected with civil liability. Monetary compensation for immaterial damage has been a neglected legal institute for a long time under Czech law. It is divided into two systems now, a protection of personal rights and reimbursement of the damage. This legal area is not easily understandable to legal professionals, let alone to lay men. The purpose of this thesis is to analyze the up to date state of assessment of immaterial damage and to evaluate its pros and cons. It deals with the types of infridgement of personal rights which can occur in the health care service, and subsequently, it describes the systems under which the immaterial damage is reimbursed. Concurrently, I focus on the way of determination of the monetary compensation of the immaterial damage, the amount of monetary compensation actually awarded under Czech law and I evaluate adequacy of such compensation. This thesis is divided into four chapters. Chapter One provides theoretical grounds for the rest of the text, a specification of essential terms and definitions which shall be used in the text later. Chapter Two deals with one of the systems of compensation for immaterial...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV