Show simple item record

Consumer protection : (implementation of the selected consumer protection directives into German law)
dc.contributor.advisorTichý, Luboš
dc.creatorNeuman, Aleš
dc.date.accessioned2017-05-08T12:32:30Z
dc.date.available2017-05-08T12:32:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49256
dc.description.abstractPráce se zabývá evropským a německým právem ochrany spotřebitele, zejména pak implementací vybraných směrnic ochrany spotřebitele do německého právního řádu. Tématem práce jsou zejména následující směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Práce má snahu německé právo soukromoprávní ochrany spotřebitele zmapovat, popsat a ve vybraných kapitolách srovnat s českým právem. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola definuje základní pojmy spotřebitelského práva, spotřebitele a podnikatele (dodavatele), věnuje se též judikatuře ESD k pojmu spotřebitel, německé úpravě a judikatuře rozšiřující ochranu na další subjekty a porovnání s českou právní úpravou. Druhá a třetí kapitola se věnuje popisu primárního a sekundárního práva Evropské unie, vymezení pravomocí Evropské unie, základu práva ochrany spotřebitele v primárním právu a...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of my work is to describe and analyze the European and German consumer protection law, especially the implementation of selected consumer protection directives into German law. Main part of this work deal with the following EU Directives: Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premise and the Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts. I've also tried to analyze the German legal regulations and found out the differences and similarities between the German and Czech consumer protection law. My work contains 9 chapters: First chapter defines the basic terms of the consumer protection law like a consumer and a supplier. It deals also with the judicature of the European Court of Justice and German legal regulations and judicature, which extend the consumer's protection to another subjects. Second and third chapter describe the primary and secondary EU consumer law, competence of the EU, consumer law basics included in the primary law and list of secondary legal acts, which regulate the field of consumer protection. Fourth chapter contains the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectochrana spotřebitelecs_CZ
dc.subjectimplementace směrniccs_CZ
dc.subjectněmecké právocs_CZ
dc.subjectconsumer protectionen_US
dc.subjectimplementation of Directivesen_US
dc.subjectGerman lawen_US
dc.titleSoukromoprávní ochrana spotřebitele : (implementace vybraných směrnic ochrany spotřebitele do německého právního řádu)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-11-28
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId85139
dc.title.translatedConsumer protection : (implementation of the selected consumer protection directives into German law)en_US
dc.contributor.refereeŠmejkal, Václav
dc.identifier.aleph001403944
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá evropským a německým právem ochrany spotřebitele, zejména pak implementací vybraných směrnic ochrany spotřebitele do německého právního řádu. Tématem práce jsou zejména následující směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Práce má snahu německé právo soukromoprávní ochrany spotřebitele zmapovat, popsat a ve vybraných kapitolách srovnat s českým právem. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola definuje základní pojmy spotřebitelského práva, spotřebitele a podnikatele (dodavatele), věnuje se též judikatuře ESD k pojmu spotřebitel, německé úpravě a judikatuře rozšiřující ochranu na další subjekty a porovnání s českou právní úpravou. Druhá a třetí kapitola se věnuje popisu primárního a sekundárního práva Evropské unie, vymezení pravomocí Evropské unie, základu práva ochrany spotřebitele v primárním právu a...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of my work is to describe and analyze the European and German consumer protection law, especially the implementation of selected consumer protection directives into German law. Main part of this work deal with the following EU Directives: Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premise and the Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts. I've also tried to analyze the German legal regulations and found out the differences and similarities between the German and Czech consumer protection law. My work contains 9 chapters: First chapter defines the basic terms of the consumer protection law like a consumer and a supplier. It deals also with the judicature of the European Court of Justice and German legal regulations and judicature, which extend the consumer's protection to another subjects. Second and third chapter describe the primary and secondary EU consumer law, competence of the EU, consumer law basics included in the primary law and list of secondary legal acts, which regulate the field of consumer protection. Fourth chapter contains the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990014039440106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV