Show simple item record

The Cult of St. Francis Xavier in Early Modern Czech Lands
dc.contributor.advisorŠedivá Koldinská, Marie
dc.creatorAndrle, Jan
dc.date.accessioned2017-05-08T12:17:33Z
dc.date.available2017-05-08T12:17:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49204
dc.description.abstractRESUMÉ Práce se zabývá studiem šíření, trvání, proměn a recepce kultu významného jezuitského světce sv. Františka Xaverského v prostředí raněnovověkých českých zemí. Jejím cílem je přispět k lepšímu poznání reality pobělohorské rekatolizace a české spirituality 17. a 18. století. Konkrétní kult byl vybrán s ohledem na skutečnost, že sv. František Xaverský byl úzce spojen s hlavním (resp. nejvýraznějším) aktérem pobělohorské rekatolizace, totiž jezuitským řádem, kde v neformální hierarchii řádových světců figuroval na druhém místě hned za zakladatelem řádu sv. Ignácem z Loyoly. Dále sv. František Xaverský patřil do skupiny pěti nových katolických světců, kteří byli kanonizováni roku 1622 (sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terezie z Avily, sv. Filip Neri a sv. Isidor z Madridu) a kteří představovali důležitý prvek obrozené potridentské katolické spirituality. Ačkoli dosavadní literatura předpokládá rozšířenou úctu ke sv. Františku Xaverskému v českém baroku, systematické prozkoumání tohoto tématu však dosud nebylo provedeno. První kapitola se zabývá vymezením tématu práce, mapuje dosavadní poznatky a dostupné prameny a předestírá metodiku práce. Druhá kapitola stručně popisuje život a dílo sv. Františka Xaverského. Třetí kapitola sleduje šíření úcty ke sv. Františku Xaverskému po jeho smrti a...cs_CZ
dc.description.abstractThe work deals with the dissemination, duration, transformations and reception of the cult of an important Jesuit Saint, St. Francis Xavier, in the early modern Czech lands. Its goal is to contribute to the better understanding of the reality of the re-catholicization after the Battle of White Montain and the forms of Czech spirituality of the 17th and 18th century. This particular cult was selected because of the fact that St. Francis Xavier was closely related to the main (or most prominent) participant of the re-catholicization, i. e. the Jesuit order, where he in the informal hierarchy of Saints occupied the second place immediately after the founder of the Society St. Ignacius of Loyola. Moreover, St. Francis Xavier belonged among the five new Catholic Saints canonized in 1622 (St. Ignacius of Loyola, St. Francis Xavier, St. Teresa of Avila, St. Philipp Neri, and St. Isidore of Madrid), who represented an important constituent of the revived post-Tridentine Catholic spirituality. However, although the existing secondary literature presupposes that the reverence to St. Francis Xavier was widespread in the Czech Baroque, no systematic study of this theme was realized untill now. First chapter deals with the specification of the theme of the work, maps existing knowledge and sources available and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectKult - Kult svatých - svatý František Xaverský - jezuité - jezuitští světci - české země - raný novověk - církevní dějiny - náboženské dějiny - spiritualita - zbožnost - katolicismus - rekatolizace - protireformace - katolická reformacecs_CZ
dc.subjectCult - cult of the Saints - St. Francis Xavier - Jesuits - Jesuit Saints - Czech lands - early modern period- church history - religious history - spirituality - devotion - Catholicism - re-catholicization - counter-reformation - Catholic reformationen_US
dc.titleKult sv. Františka Xaverského v českých zemích raného novověkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-15
dc.description.departmentInstitute of Czech Historyen_US
dc.description.departmentÚstav českých dějincs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId102654
dc.title.translatedThe Cult of St. Francis Xavier in Early Modern Czech Landsen_US
dc.contributor.refereeMikulec, Jiří
dc.identifier.aleph001390804
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistoryen_US
thesis.degree.disciplineHistoriecs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistoriecs_CZ
uk.degree-discipline.enHistoryen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRESUMÉ Práce se zabývá studiem šíření, trvání, proměn a recepce kultu významného jezuitského světce sv. Františka Xaverského v prostředí raněnovověkých českých zemí. Jejím cílem je přispět k lepšímu poznání reality pobělohorské rekatolizace a české spirituality 17. a 18. století. Konkrétní kult byl vybrán s ohledem na skutečnost, že sv. František Xaverský byl úzce spojen s hlavním (resp. nejvýraznějším) aktérem pobělohorské rekatolizace, totiž jezuitským řádem, kde v neformální hierarchii řádových světců figuroval na druhém místě hned za zakladatelem řádu sv. Ignácem z Loyoly. Dále sv. František Xaverský patřil do skupiny pěti nových katolických světců, kteří byli kanonizováni roku 1622 (sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terezie z Avily, sv. Filip Neri a sv. Isidor z Madridu) a kteří představovali důležitý prvek obrozené potridentské katolické spirituality. Ačkoli dosavadní literatura předpokládá rozšířenou úctu ke sv. Františku Xaverskému v českém baroku, systematické prozkoumání tohoto tématu však dosud nebylo provedeno. První kapitola se zabývá vymezením tématu práce, mapuje dosavadní poznatky a dostupné prameny a předestírá metodiku práce. Druhá kapitola stručně popisuje život a dílo sv. Františka Xaverského. Třetí kapitola sleduje šíření úcty ke sv. Františku Xaverskému po jeho smrti a...cs_CZ
uk.abstract.enThe work deals with the dissemination, duration, transformations and reception of the cult of an important Jesuit Saint, St. Francis Xavier, in the early modern Czech lands. Its goal is to contribute to the better understanding of the reality of the re-catholicization after the Battle of White Montain and the forms of Czech spirituality of the 17th and 18th century. This particular cult was selected because of the fact that St. Francis Xavier was closely related to the main (or most prominent) participant of the re-catholicization, i. e. the Jesuit order, where he in the informal hierarchy of Saints occupied the second place immediately after the founder of the Society St. Ignacius of Loyola. Moreover, St. Francis Xavier belonged among the five new Catholic Saints canonized in 1622 (St. Ignacius of Loyola, St. Francis Xavier, St. Teresa of Avila, St. Philipp Neri, and St. Isidore of Madrid), who represented an important constituent of the revived post-Tridentine Catholic spirituality. However, although the existing secondary literature presupposes that the reverence to St. Francis Xavier was widespread in the Czech Baroque, no systematic study of this theme was realized untill now. First chapter deals with the specification of the theme of the work, maps existing knowledge and sources available and...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějincs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV