Show simple item record

Poetics of Holan's collections The Triumph of Death, The Breezing and The Arch
dc.contributor.advisorBinar, Vladimír
dc.creatorEnderlová, Hana
dc.date.accessioned2017-05-08T12:14:19Z
dc.date.available2017-05-08T12:14:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49189
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje poetiku prvních dvou sbírek Vladimíra Holana - Triumfu smrti (1930, přepracování 1936, 1948) a Vanutí (1932). V první řadě se zaměřuje na určení jejich rytmické struktury, jejích konstant a postupných proměn. Zvláštní pozornost věnuje přepracováním sbírky Triumf smrti - při rozboru jejích tří variant sleduje, jak se vyvíjelo a zpřesňovalo Holanovo pojetí básnického rytmu a jeho vztah k sémantice básnického textu a jejím proměnám. Součástí zkoumání poetiky je určení funkce rytmických konstant v jednotlivých sbírkách, doprovázené pokusem prokázat, že vztah rytmu a eufonie či instrumentace verše a jejich vzájemné působení patří k osnovným složkám Holanovy lyriky v tomto období. Dále se práce zabývá sémantikou těchto Holanových sbírek, především rozborem základních rysů Holanovy metafory a metonymie, jejich vzájemným vztahem a prostupováním. Poté proměnami metafor v metonymie a jejich přerůstáním v kontextu básnického textu v symboly. Smyslem práce je ukázat, že podstata básnické sémantiky těchto Holanových sbírek tkví ve specifice a jedinečnosti jejich poetiky a že se z ní zákonitě rodí, vyrůstá a utváří.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis analyzes the first two poetry collections by Vladimir Holan - Triumf smrti (1930, revision 1936, 1948) and Vanutí (1932). At first, it focuses on identifying their rhythmic structure, its constants and the successive transformations. Particular attention is given to reprocessing of collection Triumf smrti - in the analysis of its three variants to see, how did the Holan's conception of poetic rhythm developed and its relationship to semantics of poetic text and its transformations. Part of exploration is to determine the function of poetic rhythm constants in individual collections, accompanied by an attempt to demonstrate that the relationship of rhythm, euphony and instrumentation of verse and their interaction belongs to the basic components of Holan's lyricism in this period. Furthermore, the work deals with the semantics of these Holan's collections, especially analysis of the basic features of his metaphor and metonymy, their mutual relationship, changes of the metaphors into metonymy and overgrowth in the context of poetic text into symbols. The purpose of the work is to show that the essence of poetic semantics in these collections lies in the specificity and uniqueness of their poetics, from which it is inevitably born, grows and shapes.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectVladimír Holancs_CZ
dc.subjectpoetikacs_CZ
dc.subjectrytmuscs_CZ
dc.subjecttropikacs_CZ
dc.subjecteufoniecs_CZ
dc.subjectbásnická sémantikacs_CZ
dc.subjectVladimir Holanen_US
dc.subjectpoetryen_US
dc.subjectrhythmen_US
dc.subjecttropicsen_US
dc.subjecteuphonyen_US
dc.subjectpoetic semanticsen_US
dc.titlePoetika Holanových sbírek Triumf smrti, Vanutí a Obloukcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-22
dc.description.departmentDepartment of Czech and Comparative Literatureen_US
dc.description.departmentÚstav české literatury a komparatistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId93838
dc.title.translatedPoetics of Holan's collections The Triumph of Death, The Breezing and The Archen_US
dc.contributor.refereeWiendl, Jan
dc.identifier.aleph001394881
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Language and Literatureen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazyk a literaturacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav české literatury a komparatistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Czech and Comparative Literatureen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk a literaturacs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Language and Literatureen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce analyzuje poetiku prvních dvou sbírek Vladimíra Holana - Triumfu smrti (1930, přepracování 1936, 1948) a Vanutí (1932). V první řadě se zaměřuje na určení jejich rytmické struktury, jejích konstant a postupných proměn. Zvláštní pozornost věnuje přepracováním sbírky Triumf smrti - při rozboru jejích tří variant sleduje, jak se vyvíjelo a zpřesňovalo Holanovo pojetí básnického rytmu a jeho vztah k sémantice básnického textu a jejím proměnám. Součástí zkoumání poetiky je určení funkce rytmických konstant v jednotlivých sbírkách, doprovázené pokusem prokázat, že vztah rytmu a eufonie či instrumentace verše a jejich vzájemné působení patří k osnovným složkám Holanovy lyriky v tomto období. Dále se práce zabývá sémantikou těchto Holanových sbírek, především rozborem základních rysů Holanovy metafory a metonymie, jejich vzájemným vztahem a prostupováním. Poté proměnami metafor v metonymie a jejich přerůstáním v kontextu básnického textu v symboly. Smyslem práce je ukázat, že podstata básnické sémantiky těchto Holanových sbírek tkví ve specifice a jedinečnosti jejich poetiky a že se z ní zákonitě rodí, vyrůstá a utváří.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis analyzes the first two poetry collections by Vladimir Holan - Triumf smrti (1930, revision 1936, 1948) and Vanutí (1932). At first, it focuses on identifying their rhythmic structure, its constants and the successive transformations. Particular attention is given to reprocessing of collection Triumf smrti - in the analysis of its three variants to see, how did the Holan's conception of poetic rhythm developed and its relationship to semantics of poetic text and its transformations. Part of exploration is to determine the function of poetic rhythm constants in individual collections, accompanied by an attempt to demonstrate that the relationship of rhythm, euphony and instrumentation of verse and their interaction belongs to the basic components of Holan's lyricism in this period. Furthermore, the work deals with the semantics of these Holan's collections, especially analysis of the basic features of his metaphor and metonymy, their mutual relationship, changes of the metaphors into metonymy and overgrowth in the context of poetic text into symbols. The purpose of the work is to show that the essence of poetic semantics in these collections lies in the specificity and uniqueness of their poetics, from which it is inevitably born, grows and shapes.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV