Show simple item record

Right to respect private and family life in case-law of the European Court of Human Rights
dc.contributor.advisorHonusková, Věra
dc.creatorJandáčková, Tereza
dc.date.accessioned2017-05-08T11:24:41Z
dc.date.available2017-05-08T11:24:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48959
dc.description.abstractA B S T R A K T Cílem této diplomové práce je vysvětlení litery a aplikace článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva) z pohledu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Rozsah článku 8, který zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, je velice široký, proto se diplomová práce zabývá především problematikou týkající se práva dítěte znát svůj původ a informace o svém raném dětství. Zejména se snaží nastínit, jakým způsobem ESLP vnímá a řeší střet práva dítěte znát svůj původ s právem rodiče na zachování identity. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, na kterých lze objasnit jednotlivé aspekty aplikace článku 8 Úmluvy. Tyto kapitoly jsou propojeny zejména pomocí rozsudků Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi a Phinirikadou, které se týkají práva dítěte znát svůj původ. Kapitola 1 podává obecný úvod do ochrany lidských práv na evropské úrovni a rozebírá Úmluvu a ESLP. Cílem kapitoly 2 je nastínit samotnou podstatu článku 8 a ukázat, jakým způsobem, za jakých podmínek a kritérií bude článek 8 aplikován právě při střetu práva dítěte znát svůj původ a práva rodiče na zachování identity. Nejdříve je zde objasněno pojetí článku 8 a dále definován rozsah tohoto článku z hlediska práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. V této...cs_CZ
dc.description.abstractR I G H T T O R E S P E C T F O R P R I V A T E A N D F A M I L Y L I F E I N T H E C A S E - L A W O F T H E E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S Abstract The aim of the thesis is to explain wording and application of the Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention) from the perspective of the European Court of Human Rights (the ECHR). The scope of Article 8, which guarantees the right to respect for private and family life, is very broad. For this reason the thesis especially deals with the issue of the right of the child to know his/her origin and information about his/her early childhood. In particular it attempts to outline the way how the ECHR deals with the conflict of the right to know one's origin with the right of the parent to stay anonymous. The thesis is divided into five chapters which illustrate the particular aspects of the application of Article 8. These chapters are linked through the judgements Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi and Phinirikadou which are related to the right of the child to know his/her origin. Chapter 1 provides with the general introduction to the protection of human rights at the European level and also analyses the Convention and the ECHR. The goal of chapter 2 is to outline the inner...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectČlánek 8cs_CZ
dc.subjectPrávo na respektování soukromého a rodinného životacs_CZ
dc.subjectPrávo znát svůj původcs_CZ
dc.subjectPrávo rodiče na utajení identitycs_CZ
dc.subjectArticle 8en_US
dc.subjectRight to respect for private and family lifeen_US
dc.subjectRight to know one's originen_US
dc.subjectRight of the parent to stay anonymousen_US
dc.titlePrávo na respektování soukromého a rodinného života v judikatuře Evropského soudu pro lidská právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-21
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95166
dc.title.translatedRight to respect private and family life in case-law of the European Court of Human Rightsen_US
dc.contributor.refereeScheu, Harald Christian
dc.identifier.aleph001388474
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csA B S T R A K T Cílem této diplomové práce je vysvětlení litery a aplikace článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva) z pohledu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Rozsah článku 8, který zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, je velice široký, proto se diplomová práce zabývá především problematikou týkající se práva dítěte znát svůj původ a informace o svém raném dětství. Zejména se snaží nastínit, jakým způsobem ESLP vnímá a řeší střet práva dítěte znát svůj původ s právem rodiče na zachování identity. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, na kterých lze objasnit jednotlivé aspekty aplikace článku 8 Úmluvy. Tyto kapitoly jsou propojeny zejména pomocí rozsudků Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi a Phinirikadou, které se týkají práva dítěte znát svůj původ. Kapitola 1 podává obecný úvod do ochrany lidských práv na evropské úrovni a rozebírá Úmluvu a ESLP. Cílem kapitoly 2 je nastínit samotnou podstatu článku 8 a ukázat, jakým způsobem, za jakých podmínek a kritérií bude článek 8 aplikován právě při střetu práva dítěte znát svůj původ a práva rodiče na zachování identity. Nejdříve je zde objasněno pojetí článku 8 a dále definován rozsah tohoto článku z hlediska práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. V této...cs_CZ
uk.abstract.enR I G H T T O R E S P E C T F O R P R I V A T E A N D F A M I L Y L I F E I N T H E C A S E - L A W O F T H E E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S Abstract The aim of the thesis is to explain wording and application of the Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention) from the perspective of the European Court of Human Rights (the ECHR). The scope of Article 8, which guarantees the right to respect for private and family life, is very broad. For this reason the thesis especially deals with the issue of the right of the child to know his/her origin and information about his/her early childhood. In particular it attempts to outline the way how the ECHR deals with the conflict of the right to know one's origin with the right of the parent to stay anonymous. The thesis is divided into five chapters which illustrate the particular aspects of the application of Article 8. These chapters are linked through the judgements Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi and Phinirikadou which are related to the right of the child to know his/her origin. Chapter 1 provides with the general introduction to the protection of human rights at the European level and also analyses the Convention and the ECHR. The goal of chapter 2 is to outline the inner...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013884740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV