Show simple item record

Family and ways of prevention of socially deviant behavior among youth
dc.contributor.advisorPoláčková, Věra
dc.creatorFáberová, Jana
dc.date.accessioned2021-03-25T20:17:02Z
dc.date.available2021-03-25T20:17:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48927
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou tvoří čtyři kapitoly, část praktickou tvoří empirické šetření. První kapitola teoretické části je zaměřena na vysvětlení pojmu rodina a jejího významu. Kromě objasnění pojmu jsou zde popsány základní charakteristiky rodiny v současnosti, základní funkce rodiny a výchovné styly. Závěr první kapitoly pohlíží na rodinu jako na možný rizikový činitel vzniku a rozvoje sociálně patologického chování dětí a dospívajících. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů sociální deviace a sociální patologie a popisuje hlavní příčiny vzniku sociálně patologických jevů. Třetí kapitola charakterizuje jednotlivé sociálně patologické jevy, které představují největší riziko pro věkovou skupinu dětí a dospívajících. Podrobněji jsou zde popsány: závislosti na psychoaktivních látkách, agresivita a násilí, vandalismus, šikana, kyberšikana, kriminalita a delikvence a patologické hráčství. Poslední čtvrtá kapitola je věnována problematice prevence, zejména pak možnostem preventivního působení v rámci rodiny. Praktickou část diplomové práce tvoří empirické šetření, v jehož rámci byly zpracovány případové studie deseti dětí a dospívajících, kteří se dopustili některé z forem sociálně patologického chování.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is divided into two parts. Theoretical part consists of four chapters, empirical investigation, the practical part.Chapter one focuses on the notion of family and its importance. Except for clarification of the concept are described the basic characteristics of the family now, basic functions of the family and educational styles. Conclusion of the firts chapter looks at the family as a potential risk factor of development and socio-pathological behavior in children and adolescents. The second chapter explains the basic concepts of social deviance and social pathology and describes the main causes of social pathologies. The third chapter describes the various social pathologies, which pose the greatest risk for the age group of children and adolescents. There are described in more detail: dependence on psychoactive substances, aggression and violence, vandalism, bullying, cyber crime and delinquency and pathological gambling. The fourth chapter is devoted to prevention, especially for a preventive action in the family. Practical part is an empirical investigation, in which the case study of ten children and adolescents who have committed some form of pathological behavior.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectfamily functionen_US
dc.subjectfamily typologyen_US
dc.subjectstyles of educationen_US
dc.subjectsocial deviance,addictionen_US
dc.subjectaggression and violenceen_US
dc.subjectbullyingen_US
dc.subjectvandalismen_US
dc.subjectcrime and delinquencyen_US
dc.subjectgamblingen_US
dc.subjectsocial preventionen_US
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectfunkce rodinycs_CZ
dc.subjecttypologie rodinycs_CZ
dc.subjectstyly výchovycs_CZ
dc.subjectsociální deviacecs_CZ
dc.subjectsociálně patologické jevycs_CZ
dc.subjectzávislost na psychoaktivních látkáchcs_CZ
dc.subjectagresivita a násilícs_CZ
dc.subjectšikanacs_CZ
dc.subjectkyberšikanacs_CZ
dc.subjectvandalismuscs_CZ
dc.subjectkriminalita a delikvencecs_CZ
dc.subjectpatologické hráčstvícs_CZ
dc.subjectsociální precs_CZ
dc.titleRodina a možnosti prevence sociálně deviantního chování dětí a mládežecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-21
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId96554
dc.title.translatedFamily and ways of prevention of socially deviant behavior among youthen_US
dc.contributor.refereeKoťa, Jaroslav
dc.identifier.aleph001405488
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSociální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Educationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Educationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou tvoří čtyři kapitoly, část praktickou tvoří empirické šetření. První kapitola teoretické části je zaměřena na vysvětlení pojmu rodina a jejího významu. Kromě objasnění pojmu jsou zde popsány základní charakteristiky rodiny v současnosti, základní funkce rodiny a výchovné styly. Závěr první kapitoly pohlíží na rodinu jako na možný rizikový činitel vzniku a rozvoje sociálně patologického chování dětí a dospívajících. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů sociální deviace a sociální patologie a popisuje hlavní příčiny vzniku sociálně patologických jevů. Třetí kapitola charakterizuje jednotlivé sociálně patologické jevy, které představují největší riziko pro věkovou skupinu dětí a dospívajících. Podrobněji jsou zde popsány: závislosti na psychoaktivních látkách, agresivita a násilí, vandalismus, šikana, kyberšikana, kriminalita a delikvence a patologické hráčství. Poslední čtvrtá kapitola je věnována problematice prevence, zejména pak možnostem preventivního působení v rámci rodiny. Praktickou část diplomové práce tvoří empirické šetření, v jehož rámci byly zpracovány případové studie deseti dětí a dospívajících, kteří se dopustili některé z forem sociálně patologického chování.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is divided into two parts. Theoretical part consists of four chapters, empirical investigation, the practical part.Chapter one focuses on the notion of family and its importance. Except for clarification of the concept are described the basic characteristics of the family now, basic functions of the family and educational styles. Conclusion of the firts chapter looks at the family as a potential risk factor of development and socio-pathological behavior in children and adolescents. The second chapter explains the basic concepts of social deviance and social pathology and describes the main causes of social pathologies. The third chapter describes the various social pathologies, which pose the greatest risk for the age group of children and adolescents. There are described in more detail: dependence on psychoactive substances, aggression and violence, vandalism, bullying, cyber crime and delinquency and pathological gambling. The fourth chapter is devoted to prevention, especially for a preventive action in the family. Practical part is an empirical investigation, in which the case study of ten children and adolescents who have committed some form of pathological behavior.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code3
dc.contributor.consultantKoťa, Jaroslav
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990014054880106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV