Show simple item record

Community interest society
dc.contributor.advisorFrinta, Ondřej
dc.creatorMazanec, David
dc.date.accessioned2017-05-08T11:03:31Z
dc.date.available2017-05-08T11:03:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48863
dc.description.abstractResumé Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené novely, vymezení nejpodstatnějších znaků právnických osob tzv. neziskového sektoru a využití komparativního srovnání původního znění zákona s aktuální právní úpravou. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž vychází ze základní charakteristiky právnických osob neziskového sektoru ve spojení s krátkým exkurzem ohledně jejich historického vývoje. Dále je věnována pozornost obecným definičním znakům těchto právnických osob a podrobně se zaměřuje na právní postavení obecně prospěšné společnosti v kontextu českého právního řádu. Značná pozornost je věnována novele zákona o obecně prospěšných společnostech, zejména s přihlédnutím k nově konstruovanému pojetí v oblasti postavení orgánů obecně prospěšné společnosti a vymezení jejich působnosti. Pozornost je též věnována procesním postupům při vlastním založení a zrušení tohoto druhu nevládní neziskové organizace a činnostem, které jsou charakteristické pro obecně prospěšnou společnost. Toto jádro diplomové práce je charakteristické použitím komparativního pohledu na původní znění zákona o obecně prospěšných společnostech a jeho poslední...cs_CZ
dc.description.abstractGrounds for the topic of my thesis are connected with approved Amendment Act of Community Interest Societies. The aim of the work is to explain reasons that made the legislation power approve the amendment (mentioned above), specification of the most essential features of legal entities of a non-profit sphere, and usage of comparative levelling of the original statutory text with the actual legal regulations. The thesis is devided into 8 chapters and results from the basic characteristics of legal entities of the non-profit sphere in relation to a short discursion respecting their historical evolution. Attention is paid to general definition signs of these legal entities. The work focuses on legal status a Community Interest Society in the context of the Czech Legal Order. Great attention is paid to the Amendment Act of a Community Interest Society, especially with respect to the newly constructed conception in the area of authorities status of Community Interest Society and alignment of their acticity. The thesis deals with procedural process during foundation and liquidation of that kind of non-governmental organization and activities that are typical of the Community Interest Society. The merits of the thesis is characteristic of use of comparative view of the original statutory text concerning...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectObecně prospěšná společnostcs_CZ
dc.subjectobčanské právocs_CZ
dc.subjectnezisková organizacecs_CZ
dc.subjectCommunity interest societyen_US
dc.subjectcivil lawen_US
dc.subjectnot-for-profit organizationen_US
dc.titleObecně prospěšná společnostcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-20
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId105527
dc.title.translatedCommunity interest societyen_US
dc.contributor.refereeRadvanová, Senta
dc.identifier.aleph001390174
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené novely, vymezení nejpodstatnějších znaků právnických osob tzv. neziskového sektoru a využití komparativního srovnání původního znění zákona s aktuální právní úpravou. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž vychází ze základní charakteristiky právnických osob neziskového sektoru ve spojení s krátkým exkurzem ohledně jejich historického vývoje. Dále je věnována pozornost obecným definičním znakům těchto právnických osob a podrobně se zaměřuje na právní postavení obecně prospěšné společnosti v kontextu českého právního řádu. Značná pozornost je věnována novele zákona o obecně prospěšných společnostech, zejména s přihlédnutím k nově konstruovanému pojetí v oblasti postavení orgánů obecně prospěšné společnosti a vymezení jejich působnosti. Pozornost je též věnována procesním postupům při vlastním založení a zrušení tohoto druhu nevládní neziskové organizace a činnostem, které jsou charakteristické pro obecně prospěšnou společnost. Toto jádro diplomové práce je charakteristické použitím komparativního pohledu na původní znění zákona o obecně prospěšných společnostech a jeho poslední...cs_CZ
uk.abstract.enGrounds for the topic of my thesis are connected with approved Amendment Act of Community Interest Societies. The aim of the work is to explain reasons that made the legislation power approve the amendment (mentioned above), specification of the most essential features of legal entities of a non-profit sphere, and usage of comparative levelling of the original statutory text with the actual legal regulations. The thesis is devided into 8 chapters and results from the basic characteristics of legal entities of the non-profit sphere in relation to a short discursion respecting their historical evolution. Attention is paid to general definition signs of these legal entities. The work focuses on legal status a Community Interest Society in the context of the Czech Legal Order. Great attention is paid to the Amendment Act of a Community Interest Society, especially with respect to the newly constructed conception in the area of authorities status of Community Interest Society and alignment of their acticity. The thesis deals with procedural process during foundation and liquidation of that kind of non-governmental organization and activities that are typical of the Community Interest Society. The merits of the thesis is characteristic of use of comparative view of the original statutory text concerning...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013901740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV