Show simple item record

Czech-Slovak lexical correspondences and differences in terms of their position in the standard language and dialects
dc.contributor.advisorNábělková, Mira
dc.creatorTýrová, Eva
dc.date.accessioned2017-05-08T10:26:01Z
dc.date.available2017-05-08T10:26:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48704
dc.description.abstractPráce Česko-slovenské lexikální shody a diference z hlediska postavení ve spisovném jazyce a v nářečích se zaměřuje na lexémy vyskytující se shodně na území České a Slovenské republiky (s přednostním zaměřením na pohraniční pás východomoravských a západoslovenských nářečí) a konfrontaci jejich statusu v národních jazycích. Cílem práce je na vybraném vzorku lexikální zásoby sledovat rozdíly a shody českých (moravských) a slovenských nářečových lexikálních paralel z hlediska jejich vztahů k spisovné slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Úvodní kapitola se věnuje jazykovým atlasům a slovníkům využitým jako zdroje ke konfrontaci. Následuje obraz vývoje názorů na česko-slovenské jazykové vztahy, otázku hranice a hodnocení nářečí z hlediska příslušnosti k českým/slovenským nářečím a vymezení předpokládaných území s nejvyšším počtem jazykových shod. Jádro práce tvoří vybrané nářečové lexémy získané primárně s pomocí Atlasu slovenského jazyka a Českého jazykového atlasu, určení územního rozsahu výskytu zkoumaných lexémů a jejich srovnávání s kodifikačními slovníky, českými i slovenskými. Samostatná podkapitola se dotýká problematiky valašské kolonizace a s ní spojených tzv. karpatizmů. Práce představuje příspěvek ke konfrontaci slovní zásoby českého a slovenského jazyka, jejich vnitrojazykových a...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis Czech-Slovak lexical correspondences and differences in terms of their position in the standard language and dialects focuses on lexemes occurring equally in the areas of Czech and Slovak Republic (with a preference focus on border line of East Moravian and West Slovak dialects) and confrontation of their statuses in the national languages. The aim of the thesis is to track differences and concordances of Czech (Moravian) and Slovak dialect lexical parallels on a chosen sample of vocabulary from the perspective of their relation to the standard vocabulary of Czech and Slovak language. The opening chapter deals with language atlases and dictionaries used as sources for confrontation. This is followed by an image of Czech - Slovak language relations' development, question of border and evaluation of dialects from the perspective of belonging to Czech/Slovak dialects; and delimitation of assumed areas with the highest number of language concordances. The essence of the thesis are chosen dialectical lexemes obtained primarily from the Slovak Language Atlas (Atlas slovenského jazyka) and Czech Language Atlas (Český jazykový atlas), the assessment of extensity of area distribution of the researched lexemes and their comparison with codification dictionaries, Czech and Slovak. A separate...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlexikologiecs_CZ
dc.subjectdialektologiecs_CZ
dc.subjectkonfrontační lexikologiecs_CZ
dc.subjectslovenský jazykcs_CZ
dc.subjectčeský jazykcs_CZ
dc.subjectčesko-slovenské jazykové vztahycs_CZ
dc.subjectAtlas slovenského jazykacs_CZ
dc.subjectČeský jazykový atlascs_CZ
dc.subjectlexicologyen_US
dc.subjectdialectologyen_US
dc.subjectconfrontation lexicologyen_US
dc.subjectSlovak languageen_US
dc.subjectCzech languageen_US
dc.subjectCzech - Slovak language relationsen_US
dc.subjectSlovak language Atlasen_US
dc.subjectCzech language Atlasen_US
dc.titleČesko-slovenské lexikální shody a diference z hlediska postavení ve spisovném jazyce a v nářečíchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-21
dc.description.departmentDepartment of Central European Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra středoevropských studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId103020
dc.title.translatedCzech-Slovak lexical correspondences and differences in terms of their position in the standard language and dialectsen_US
dc.contributor.refereeMucsková, Gabriela
dc.identifier.aleph001399723
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVýchodoevropská studia se specializací rusistika - slovakistikaen_US
thesis.degree.disciplineVýchodoevropská studia se specializací rusistika - slovakistikacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVýchodoevropská studia se specializací rusistika - slovakistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enVýchodoevropská studia se specializací rusistika - slovakistikaen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce Česko-slovenské lexikální shody a diference z hlediska postavení ve spisovném jazyce a v nářečích se zaměřuje na lexémy vyskytující se shodně na území České a Slovenské republiky (s přednostním zaměřením na pohraniční pás východomoravských a západoslovenských nářečí) a konfrontaci jejich statusu v národních jazycích. Cílem práce je na vybraném vzorku lexikální zásoby sledovat rozdíly a shody českých (moravských) a slovenských nářečových lexikálních paralel z hlediska jejich vztahů k spisovné slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Úvodní kapitola se věnuje jazykovým atlasům a slovníkům využitým jako zdroje ke konfrontaci. Následuje obraz vývoje názorů na česko-slovenské jazykové vztahy, otázku hranice a hodnocení nářečí z hlediska příslušnosti k českým/slovenským nářečím a vymezení předpokládaných území s nejvyšším počtem jazykových shod. Jádro práce tvoří vybrané nářečové lexémy získané primárně s pomocí Atlasu slovenského jazyka a Českého jazykového atlasu, určení územního rozsahu výskytu zkoumaných lexémů a jejich srovnávání s kodifikačními slovníky, českými i slovenskými. Samostatná podkapitola se dotýká problematiky valašské kolonizace a s ní spojených tzv. karpatizmů. Práce představuje příspěvek ke konfrontaci slovní zásoby českého a slovenského jazyka, jejich vnitrojazykových a...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis Czech-Slovak lexical correspondences and differences in terms of their position in the standard language and dialects focuses on lexemes occurring equally in the areas of Czech and Slovak Republic (with a preference focus on border line of East Moravian and West Slovak dialects) and confrontation of their statuses in the national languages. The aim of the thesis is to track differences and concordances of Czech (Moravian) and Slovak dialect lexical parallels on a chosen sample of vocabulary from the perspective of their relation to the standard vocabulary of Czech and Slovak language. The opening chapter deals with language atlases and dictionaries used as sources for confrontation. This is followed by an image of Czech - Slovak language relations' development, question of border and evaluation of dialects from the perspective of belonging to Czech/Slovak dialects; and delimitation of assumed areas with the highest number of language concordances. The essence of the thesis are chosen dialectical lexemes obtained primarily from the Slovak Language Atlas (Atlas slovenského jazyka) and Czech Language Atlas (Český jazykový atlas), the assessment of extensity of area distribution of the researched lexemes and their comparison with codification dictionaries, Czech and Slovak. A separate...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV