Show simple item record

Proper Names as a Potential Indicator of "Strangeness" in Translation of Non-literary Texts
dc.contributor.advisorKrálová, Jana
dc.creatorBičíková, Romana
dc.date.accessioned2017-05-08T10:17:29Z
dc.date.available2017-05-08T10:17:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48671
dc.description.abstractResumé Tato diplomová práce se zabývá vlastními jmény v češtině a ve španělštině a překladem vlastních jmen ze španělštiny do češtiny. Teoretická část shrnuje současný stav zkoumané problematiky v češtině a ve španělštině. V češtině se vlastními jmény zabývají jak příručky gramatické, tak onomastické, neboť onomastika je v českém prostředí poměrně rozvinutou lingvistickou disciplínou. Ve španělštině se vlastními jmény zabývají zejména příručky gramatické. V obou jazycích se autoři do značné míry shodují v definici vlastních jmen a v rozdělení vlastních jmen do tříd (antroponyma, toponyma, chrématonyma a jejich podtřídy), španělští autoři nicméně nevydělují chrématonyma jako samostatnou kategorii pod tímto názvem. Na rozdíl od českého prostředí se v prostředí španělském dosud nikdo nevěnoval funkcím vlastních jmen. Na překlad vlastních jmen dodnes existují rozdílné názory. Vlastní jména jsou polyfunkční jednotky, jejichž překládání či nepřekládání je do značné míry podmíněno normami a dobově podmíněnými konvencemi, funkcí textu, textovým typem a žánrem, vztahem pracovních jazyků atd. Autoři též navrhují strategie, které se mohou při převodu vlastních jmen používat. Empirická část stručně charakterizuje vybrané texty z hlediska funkčního stylu, žánru a funkce. Jedná se zde o anotace, texty psané v...cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of this thesis is proper names in Czech and Spanish language and proper names in translation from Spanish into Czech. The theoretical part of the thesis comprises of an overview of the current state of investigation in the field both in Czech and in Spanish. In Czech linguistics, onomastics is a comparatively developed discipline. In Spanish, it is mostly grammatical manuals that deal with proper names. In both languages, authors tend to agree on the definition and classification of proper names into anthroponyms, toponyms and chrematonyms; however, Spanish authors usually do not separate chrematonyms as a category under such name. Furthermore, nobody has yet defined or classified the functions of proper names in Spanish language (an action which has already been done for the Czech language). Opinions on the translation of proper names differ to a large degree. Authors recognize proper names as polyfunctional units and agree that their translation (or non-translation) is in large measure conditioned by norms and specific historically conditioned conventions; by the function of the text, text type and genre; by the relationship of the working languages and so on. Authors also suggest their own set of strategies which can be used in the transfer of proper names from one language into...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectvlastní jménocs_CZ
dc.subjectantroponymumcs_CZ
dc.subjecttoponymumcs_CZ
dc.subjectchrématonymumcs_CZ
dc.subjectfunkce vlastních jmencs_CZ
dc.subjectpřeklad vlastních jmencs_CZ
dc.subjectpřekladatelské strategiecs_CZ
dc.subjectproper nameen_US
dc.subjectanthroponymsen_US
dc.subjecttoponymsen_US
dc.subjectchrematonymsen_US
dc.subjectfunctions of proper namesen_US
dc.subjecttranslation of proper namesen_US
dc.subjectstrategies of translationen_US
dc.titleVlastní jména jako potenciální projev "cizosti" v překladu neliterárního textucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-19
dc.description.departmentInstitute of Translation Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav translatologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112672
dc.title.translatedProper Names as a Potential Indicator of "Strangeness" in Translation of Non-literary Textsen_US
dc.contributor.refereeHoffmannová, Jana
dc.identifier.aleph001405198
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMA in Translation and Interpreting: English - MA in Translation and Interpreting: Spanishen_US
thesis.degree.disciplinePřekladatelství a tlumočnictví - angličtina - Překladatelství a tlumočnictví - španělštinacs_CZ
thesis.degree.programTranslation and Interpretingen_US
thesis.degree.programPřekladatelství a tlumočnictvícs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPřekladatelství a tlumočnictví - angličtina - Překladatelství a tlumočnictví - španělštinacs_CZ
uk.degree-discipline.enMA in Translation and Interpreting: English - MA in Translation and Interpreting: Spanishen_US
uk.degree-program.csPřekladatelství a tlumočnictvícs_CZ
uk.degree-program.enTranslation and Interpretingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tato diplomová práce se zabývá vlastními jmény v češtině a ve španělštině a překladem vlastních jmen ze španělštiny do češtiny. Teoretická část shrnuje současný stav zkoumané problematiky v češtině a ve španělštině. V češtině se vlastními jmény zabývají jak příručky gramatické, tak onomastické, neboť onomastika je v českém prostředí poměrně rozvinutou lingvistickou disciplínou. Ve španělštině se vlastními jmény zabývají zejména příručky gramatické. V obou jazycích se autoři do značné míry shodují v definici vlastních jmen a v rozdělení vlastních jmen do tříd (antroponyma, toponyma, chrématonyma a jejich podtřídy), španělští autoři nicméně nevydělují chrématonyma jako samostatnou kategorii pod tímto názvem. Na rozdíl od českého prostředí se v prostředí španělském dosud nikdo nevěnoval funkcím vlastních jmen. Na překlad vlastních jmen dodnes existují rozdílné názory. Vlastní jména jsou polyfunkční jednotky, jejichž překládání či nepřekládání je do značné míry podmíněno normami a dobově podmíněnými konvencemi, funkcí textu, textovým typem a žánrem, vztahem pracovních jazyků atd. Autoři též navrhují strategie, které se mohou při převodu vlastních jmen používat. Empirická část stručně charakterizuje vybrané texty z hlediska funkčního stylu, žánru a funkce. Jedná se zde o anotace, texty psané v...cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of this thesis is proper names in Czech and Spanish language and proper names in translation from Spanish into Czech. The theoretical part of the thesis comprises of an overview of the current state of investigation in the field both in Czech and in Spanish. In Czech linguistics, onomastics is a comparatively developed discipline. In Spanish, it is mostly grammatical manuals that deal with proper names. In both languages, authors tend to agree on the definition and classification of proper names into anthroponyms, toponyms and chrematonyms; however, Spanish authors usually do not separate chrematonyms as a category under such name. Furthermore, nobody has yet defined or classified the functions of proper names in Spanish language (an action which has already been done for the Czech language). Opinions on the translation of proper names differ to a large degree. Authors recognize proper names as polyfunctional units and agree that their translation (or non-translation) is in large measure conditioned by norms and specific historically conditioned conventions; by the function of the text, text type and genre; by the relationship of the working languages and so on. Authors also suggest their own set of strategies which can be used in the transfer of proper names from one language into...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV