Show simple item record

The scope of liability to damages under the Commercial Code
dc.contributor.advisorPlíva, Stanislav
dc.creatorNetík, Martin
dc.date.accessioned2017-05-08T09:51:01Z
dc.date.available2017-05-08T09:51:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48572
dc.description.abstractTéma diplomové práce nese název "Rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku". Toto téma jsem si vybral vzhledem k tomu, že náhrada škody je jedním z nejdůležitějších právních institutů a v souvislosti se současnými rozhodnutími českých soudů a zákonodárným vývojem rovněž jednou z rozvíjejících se součástí soukromého práva, zejména s ohledem na nový vývoj tohoto instrumentu v kontextu návrhu nového občanského zákoníku. Cílem této práce je seznámit čtenáře se současným právním stavem, tento právní stav podrobit srovnání s příslušnými soudními rozhodnutími a názory odborné právní veřejnosti a nabídnout nový pohled na předmětnou problematiku. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitolou je úvod, ve kterém je definován předmět zkoumání celé práce. Poslední kapitolou je závěr, který obsahuje závěrečný pohled na rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku a krátce pojednává o závěrech obsažených v této práci. Kapitola druhá se zabývá právní úpravou vzniku povinnosti k náhradě škody a je složena ze tří částí, kdy každá z těchto částí pojednává o jiných skutečnostech týkajících se tohoto vzniku. První část obsahuje vymezení základních předpokladů, které musí být splněny pro vznik nároku na náhradu škody dle obchodního zákoníku. Druhá část se zaměřuje na povinnost...cs_CZ
dc.description.abstractThe following diploma thesis is called "The scope of liability to damages under the Commercial Code". I have chosen this theme because the damages are one of the most important legal instrument and in accordance with the actual practice of the courts and legislative development also a dynamically developing part of the civil law with perspective on the new attitude to this instrument with respect to the draft bill of the new Civil Code. The aim of the thesis is to acquaint the reader with the current legislation, compare current legislation with respective court decision and opinions of the juristic community and offer new look on the issue. The thesis is divided into seven chapters. The first one is a preface and defines the matter of thesis. The last one is a conclusion and contains the final look on the scope of liability to damages under the Commercial Code and the brief review of conclusions contained in the thesis. Chapter Two deals with legal regulation of formation of the liability to damages and is composed of three parts, each of them is dealing with different matter of this formation. Part One contains the basic precondition, which shall be met in order to claim damages according to the Commercial Code. Part Two focuses on the duty to inform about the occurred damage. Part Three looks at...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectškodacs_CZ
dc.subjectnáhrada škodycs_CZ
dc.subjectrozsah náhrady škodycs_CZ
dc.subjectskutečná škodacs_CZ
dc.subjectušlý ziskcs_CZ
dc.subjectomezení náhrady škodycs_CZ
dc.subjectvzdát se nároku na náhradu škodycs_CZ
dc.subjectdamageen_US
dc.subjectdamagesen_US
dc.subjectextent of damagesen_US
dc.subjectactual damageen_US
dc.subjectlost profiten_US
dc.subjectlimitation of damagesen_US
dc.subjectto waive a claim on damagesen_US
dc.titleRozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-26
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId77710
dc.title.translatedThe scope of liability to damages under the Commercial Codeen_US
dc.contributor.refereeLiška, Petr
dc.identifier.aleph001389441
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTéma diplomové práce nese název "Rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku". Toto téma jsem si vybral vzhledem k tomu, že náhrada škody je jedním z nejdůležitějších právních institutů a v souvislosti se současnými rozhodnutími českých soudů a zákonodárným vývojem rovněž jednou z rozvíjejících se součástí soukromého práva, zejména s ohledem na nový vývoj tohoto instrumentu v kontextu návrhu nového občanského zákoníku. Cílem této práce je seznámit čtenáře se současným právním stavem, tento právní stav podrobit srovnání s příslušnými soudními rozhodnutími a názory odborné právní veřejnosti a nabídnout nový pohled na předmětnou problematiku. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitolou je úvod, ve kterém je definován předmět zkoumání celé práce. Poslední kapitolou je závěr, který obsahuje závěrečný pohled na rozsah povinnosti k náhradě škody v obchodním zákoníku a krátce pojednává o závěrech obsažených v této práci. Kapitola druhá se zabývá právní úpravou vzniku povinnosti k náhradě škody a je složena ze tří částí, kdy každá z těchto částí pojednává o jiných skutečnostech týkajících se tohoto vzniku. První část obsahuje vymezení základních předpokladů, které musí být splněny pro vznik nároku na náhradu škody dle obchodního zákoníku. Druhá část se zaměřuje na povinnost...cs_CZ
uk.abstract.enThe following diploma thesis is called "The scope of liability to damages under the Commercial Code". I have chosen this theme because the damages are one of the most important legal instrument and in accordance with the actual practice of the courts and legislative development also a dynamically developing part of the civil law with perspective on the new attitude to this instrument with respect to the draft bill of the new Civil Code. The aim of the thesis is to acquaint the reader with the current legislation, compare current legislation with respective court decision and opinions of the juristic community and offer new look on the issue. The thesis is divided into seven chapters. The first one is a preface and defines the matter of thesis. The last one is a conclusion and contains the final look on the scope of liability to damages under the Commercial Code and the brief review of conclusions contained in the thesis. Chapter Two deals with legal regulation of formation of the liability to damages and is composed of three parts, each of them is dealing with different matter of this formation. Part One contains the basic precondition, which shall be met in order to claim damages according to the Commercial Code. Part Two focuses on the duty to inform about the occurred damage. Part Three looks at...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013894410106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV