Show simple item record

Effect of chronic morphine treatment of rats on myocardial signaling systems regulated by trimeric G-proteins
dc.contributor.advisorNovotný, Jiří
dc.creatorŠkrabalová, Jitka
dc.date.accessioned2017-05-08T09:12:48Z
dc.date.available2017-05-08T09:12:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48430
dc.description.abstractV nedávné době bylo zjištěno, že působení morfinu může významně omezovat poškození tkáně, ke kterému dochází v průběhu ischemie myokardu. Molekulární mechanismy, kterými morfin působí na srdce, jsou však doposud jen velmi málo objasněny. Záměrem této práce bylo sledovat vliv chronického 10denního a 27denního působení nízkých (1 mg/kg/den) a vysokých (10 mg/kg/den) dávek morfinu na expresi vybraných receptorů spřažených s G-proteiny (GPCR) a na expresi a aktivitu adenylylcyklázy (AC). Chronický vliv morfinu snižoval expresi к-opioidních receptorů až při 27denním působení, 10denní působení nemělo na expresi receptorů vliv. Při stanovení exprese β1-AR a β2-AR pomocí imunoblotů nebyla zjištěna významná změna jejich distribuce, avšak přesnější stanovení exprese β-AR pomocí saturační vazebné studie odhalilo, že při 27denním podávání vysokých dávek morfinu dochází k patrnému nárůstu celkového počtu těchto receptorů. Podávání vysokých dávek morfinu indukovalo zvýšenou expresi adenylylcyklázy (AC) isoformy V/VI, množství exprimované AC se přitom snižovalo úměrně s dobou od ukončení podávání morfinu. Nízké dávky morfinu indukovaly expresi AC jen při 27denním podávání. Chronické působení morfinu nemělo vliv na bazální aktivitu AC, zvyšovalo však stimulovanou aktivitu AC, a snížilo inhibiční vliv aktivovaných...cs_CZ
dc.description.abstractIt has recently been discovered that the effect of morphine can significantly reduce the tissue damage that occurs during myocardial ischemia. The molecular mechanisms by which morphine acts on the heart are still little understood. The aim of this thesis was to monitor the effect of chronic 27-day and 10-day administration of low (1 mg/kg/day) and high (10 mg/kg/ day) doses of morphine on the expression of selected G-protein-coupled receptors (GPCR) and on the expression and activity of adenylyl cyclase (AC). Chronic (27 days) morphine treatment reduced the expression of к-opioids receptors, but 10-day morphine exposure did not influence the expression of these receptors. Assessment of β1- and β2-AR by immunoblot technique did not show any significant change in the expression, but the more accurate determination of β-AR expression using the saturation binding studies revealed that 27-day treatment with high doses of morphine appreciable increased the total number of these receptors. Administration of high doses of morphine led to marked up-regulation of adenylyl cyclase (AC) isoforms V/VI, and the amount of AC decreased proportionally with the time of discontinuation of morphine administration. Low doses of morphine up- regulated AC only during 27-day administration. Chronic morphine exposure did...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectmorfincs_CZ
dc.subjectreceptory spřažené s G-proteinycs_CZ
dc.subjectopioidní receptorycs_CZ
dc.subjectβ adrenergní receptorycs_CZ
dc.subjectadenylylcyklázacs_CZ
dc.subjectmorphineen_US
dc.subjectG-protein coupled receptors (GPCR)en_US
dc.subjectopioid receptorsen_US
dc.subjectβ adrenergic receptorsen_US
dc.subjectadenylyl cyclaseen_US
dc.titleVliv chronického působení morfínu na funkci signálních systémů řízených trimérními G-proteiny v srdci potkanacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-19
dc.description.departmentDepartment of Physiologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyziologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78172
dc.title.translatedEffect of chronic morphine treatment of rats on myocardial signaling systems regulated by trimeric G-proteinsen_US
dc.contributor.refereeRudajev, Vladimír
dc.identifier.aleph001393092
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAnimal Physiologyen_US
thesis.degree.disciplineFyziologie živočichůcs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyziologie živočichůcs_CZ
uk.degree-discipline.enAnimal Physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV nedávné době bylo zjištěno, že působení morfinu může významně omezovat poškození tkáně, ke kterému dochází v průběhu ischemie myokardu. Molekulární mechanismy, kterými morfin působí na srdce, jsou však doposud jen velmi málo objasněny. Záměrem této práce bylo sledovat vliv chronického 10denního a 27denního působení nízkých (1 mg/kg/den) a vysokých (10 mg/kg/den) dávek morfinu na expresi vybraných receptorů spřažených s G-proteiny (GPCR) a na expresi a aktivitu adenylylcyklázy (AC). Chronický vliv morfinu snižoval expresi к-opioidních receptorů až při 27denním působení, 10denní působení nemělo na expresi receptorů vliv. Při stanovení exprese β1-AR a β2-AR pomocí imunoblotů nebyla zjištěna významná změna jejich distribuce, avšak přesnější stanovení exprese β-AR pomocí saturační vazebné studie odhalilo, že při 27denním podávání vysokých dávek morfinu dochází k patrnému nárůstu celkového počtu těchto receptorů. Podávání vysokých dávek morfinu indukovalo zvýšenou expresi adenylylcyklázy (AC) isoformy V/VI, množství exprimované AC se přitom snižovalo úměrně s dobou od ukončení podávání morfinu. Nízké dávky morfinu indukovaly expresi AC jen při 27denním podávání. Chronické působení morfinu nemělo vliv na bazální aktivitu AC, zvyšovalo však stimulovanou aktivitu AC, a snížilo inhibiční vliv aktivovaných...cs_CZ
uk.abstract.enIt has recently been discovered that the effect of morphine can significantly reduce the tissue damage that occurs during myocardial ischemia. The molecular mechanisms by which morphine acts on the heart are still little understood. The aim of this thesis was to monitor the effect of chronic 27-day and 10-day administration of low (1 mg/kg/day) and high (10 mg/kg/ day) doses of morphine on the expression of selected G-protein-coupled receptors (GPCR) and on the expression and activity of adenylyl cyclase (AC). Chronic (27 days) morphine treatment reduced the expression of к-opioids receptors, but 10-day morphine exposure did not influence the expression of these receptors. Assessment of β1- and β2-AR by immunoblot technique did not show any significant change in the expression, but the more accurate determination of β-AR expression using the saturation binding studies revealed that 27-day treatment with high doses of morphine appreciable increased the total number of these receptors. Administration of high doses of morphine led to marked up-regulation of adenylyl cyclase (AC) isoforms V/VI, and the amount of AC decreased proportionally with the time of discontinuation of morphine administration. Low doses of morphine up- regulated AC only during 27-day administration. Chronic morphine exposure did...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV