Show simple item record

Czech Language in the Crimea
dc.contributor.advisorJanovec, Ladislav
dc.creatorWildová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-08T08:55:03Z
dc.date.available2017-05-08T08:55:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48357
dc.description.abstractPráce se zabývá sou asným stavem jazyka eské minority na Krymu. Popisuje na základ materiálu získaného v terénu jevy a zm ny, které v jazyce krymských ech vznikly vlivem p sobení cizího jazykového, ale i kulturního prost edí. Je zam ena na oblast fonetiky, tedy na to, jakým zp sobem se u mluv ích projevují vlivy ruské výslovnostní normy. Práce obsahuje historicko-kulturní kontext týkající se odchodu ech na Krym a podoby eské minority v sou asnosti. Jednotlivé kapitoly jsou v novány vybraným jev m: odchylkám ve výslovnosti vokál v prvních slabikách slov, zm nám ve výslovnosti souhlásky [j], labializované výslovnosti konsonantu [v], zm nám ve výslovnosti slov p ejatých, výslovnostní podob souhlásek [ ] a [ ] v eských slovech, výslovnosti toponym, protezi a vypou t ní hlásek na za átku slov, odchylkám ve výslovnosti hlásek uprost ed slov, vokalizaci p edlo ek a vlivu ruské jazykové normy na u ití jejich vokalizované podoby.cs_CZ
dc.description.abstractThe text deals with the current state of the language of the Czech minority in Crimea. Based on field research, it describes phenomena and changes that occurred in the language of Crimean Czechs that were caused by the influences of the foreign language and culture environment. Main focus of the text is phonetics, i.e. the way how speakers are affected by the Russian pronunciation standards. The text contains historical and cultural context relevant to the departure of Czechs to Crimea and the shape of the Czech minority nowadays. Individual chapters are dedicated to specific phenomena: deviations in the pronunciation of vocals in first syllables of words, changes in the pronunciation of the consonant [j], labialization in pronunciation of consonant [v], changes in the pronunciation of loanwords, pronunciation of consonants [ ] and [ ] in Czech words, pronunciation of toponyms, prosthesis and elimination of speech sounds from the beginning of words, deviations in the pronunciation of speech sounds from the middle of words, vocalization of prepositions and influences of Russian language standards on the use of their vocalized form.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectekonomická migracecs_CZ
dc.subjectetnická menšinacs_CZ
dc.subjectjazyková revitalizacecs_CZ
dc.subjectKrymcs_CZ
dc.subjectkrymští Češics_CZ
dc.subjectmigracecs_CZ
dc.subjectčeská ortoepická normacs_CZ
dc.subjectfonetikacs_CZ
dc.subjectkonsonantycs_CZ
dc.subjectlabializacecs_CZ
dc.subjectodchylka od ortoepické normycs_CZ
dc.subjectpalatalizacecs_CZ
dc.subjectpobočná slabikacs_CZ
dc.subjectpřízvučná slabikycs_CZ
dc.subjectpřízvukcs_CZ
dc.subjectruskács_CZ
dc.subjectortoepickács_CZ
dc.subjecteconomic migrationen_US
dc.subjectethnic minorityen_US
dc.subjectlanguage revitalizationen_US
dc.subjectCrimeaen_US
dc.subjectCrimean Czechsen_US
dc.subjectmigrationen_US
dc.subjectCzech language standarden_US
dc.subjectphoneticsen_US
dc.subjectconsonantsen_US
dc.subjectvocalizationen_US
dc.subjectdivergence from Czech language standarden_US
dc.subjectpalatalizationen_US
dc.subjectbranch syllableen_US
dc.subjectaccent syllableen_US
dc.subjectaccenen_US
dc.titleČeský jazyk na Krymucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-08
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95644
dc.title.translatedCzech Language in the Crimeaen_US
dc.contributor.refereeHájková, Eva
dc.identifier.aleph001384862
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá sou asným stavem jazyka eské minority na Krymu. Popisuje na základ materiálu získaného v terénu jevy a zm ny, které v jazyce krymských ech vznikly vlivem p sobení cizího jazykového, ale i kulturního prost edí. Je zam ena na oblast fonetiky, tedy na to, jakým zp sobem se u mluv ích projevují vlivy ruské výslovnostní normy. Práce obsahuje historicko-kulturní kontext týkající se odchodu ech na Krym a podoby eské minority v sou asnosti. Jednotlivé kapitoly jsou v novány vybraným jev m: odchylkám ve výslovnosti vokál v prvních slabikách slov, zm nám ve výslovnosti souhlásky [j], labializované výslovnosti konsonantu [v], zm nám ve výslovnosti slov p ejatých, výslovnostní podob souhlásek [ ] a [ ] v eských slovech, výslovnosti toponym, protezi a vypou t ní hlásek na za átku slov, odchylkám ve výslovnosti hlásek uprost ed slov, vokalizaci p edlo ek a vlivu ruské jazykové normy na u ití jejich vokalizované podoby.cs_CZ
uk.abstract.enThe text deals with the current state of the language of the Czech minority in Crimea. Based on field research, it describes phenomena and changes that occurred in the language of Crimean Czechs that were caused by the influences of the foreign language and culture environment. Main focus of the text is phonetics, i.e. the way how speakers are affected by the Russian pronunciation standards. The text contains historical and cultural context relevant to the departure of Czechs to Crimea and the shape of the Czech minority nowadays. Individual chapters are dedicated to specific phenomena: deviations in the pronunciation of vocals in first syllables of words, changes in the pronunciation of the consonant [j], labialization in pronunciation of consonant [v], changes in the pronunciation of loanwords, pronunciation of consonants [ ] and [ ] in Czech words, pronunciation of toponyms, prosthesis and elimination of speech sounds from the beginning of words, deviations in the pronunciation of speech sounds from the middle of words, vocalization of prepositions and influences of Russian language standards on the use of their vocalized form.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ
dc.identifier.lisID990013848620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV