Show simple item record

Structure of non-active sorted patterned ground in the Giant Mts.
dc.contributor.advisorKřížek, Marek
dc.creatorUxa, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-08T07:26:55Z
dc.date.available2017-05-08T07:26:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/48024
dc.description.abstractTříděné strukturní půdy představují skupinu periglaciálních mikrotvarů, které vytvářejí více či méně symetrické vzory v důsledku působení mrazu a zejména opakovaných cyklů mrznutí a tání. Vznik tříděných půd v Krkonoších je předpokládán v pozdním pleistocénu a v současnosti jsou považovány za neaktivní (s výjimkou tříděných kruhů). Jejich výskyt je vázán na nejvyšší lokality s plochým reliéfem a intenzivním působením větru, které způsobuje nízkou sněhovou pokrývku a umožňuje hluboké promrzání půdy. Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu lokálních charakteristik (mikroklimatická extremita, morfologie terénu či litologie) na morfologii a stupeň vytřídění tříděných strukturních půd. Terénní výzkum byl proveden podél transektu sledujícího gradient mikroklimatické extremity (reprezentované nadmořskou výškou a tzv. relativní výškou sněhu) v oblasti Luční hory ve východních Krkonoších, který je relativně homogenní z hlediska litologie a expozičních charakteristik. Transekt byl prodloužen dále přes Modré sedlo na Studniční horu, kde se rovněž vyskytují různé typy fosilních tříděných strukturních půd, resp. kvazi-aktivní tříděné kruhy v Modrém sedle. Zde však dochází k variabilitě litologických a výškových poměrů. U jednotlivých tříděných půd byly měřeny jejich morfometrické charakteristiky (délka...cs_CZ
dc.description.abstractSorted patterned ground are a group of periglacial microforms which create more or less symmetrical forms due to frost action and especially repeated freeze-thaw cycles. The origin of sorted patterned ground in the Giant Mts. is presumed in late Pleistocene and they are suggested to be recently inactive (with the exception of sorted circles). Their occurrence is linked to the topmost localities with flat surfaces and intense wind action which causes low snow cover and allow deep soil freezing. The submitted diploma thesis deals with the influence of site characteristics (such as microclimatic extremity, terrain morphology and lithology) on morphology and sorting degree of sorted patterned ground. Field research was carried out along a transect tracing the microclimatic extremity gradient (represented by altitude and so-called relative snow height) in area of Mt. Luční hora in the eastern part of the Giant Mts. which in relatively homogeneous from the viewpoint of lithology and wind exposure. The transect was further extended across the Modré sedlo Saddle to the Mt. Studniční hora where there also occur various types of fossil sorted patterned ground or quasi- active sorted circles in the Modré sedlo Saddle, respectively. However, there is a variability of lithological as well as altitude...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjecttříděné strukturní půdycs_CZ
dc.subjectmikroklimatická extremitacs_CZ
dc.subjectmrazové tříděnícs_CZ
dc.subjectmorfologiecs_CZ
dc.subjectLuční horacs_CZ
dc.subjectKrkonošecs_CZ
dc.subjectsorted patterned grounden_US
dc.subjectmicroclimatic extremityen_US
dc.subjectfrost sortingen_US
dc.subjectmorphologyen_US
dc.subjectMt. Luční horaen_US
dc.subjectthe Giant Mtsen_US
dc.titleMorfologie fosilních tříděných strukturních půd Krkonošcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-19
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId79261
dc.title.translatedStructure of non-active sorted patterned ground in the Giant Mts.en_US
dc.contributor.refereeTreml, Václav
dc.identifier.aleph001425957
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTříděné strukturní půdy představují skupinu periglaciálních mikrotvarů, které vytvářejí více či méně symetrické vzory v důsledku působení mrazu a zejména opakovaných cyklů mrznutí a tání. Vznik tříděných půd v Krkonoších je předpokládán v pozdním pleistocénu a v současnosti jsou považovány za neaktivní (s výjimkou tříděných kruhů). Jejich výskyt je vázán na nejvyšší lokality s plochým reliéfem a intenzivním působením větru, které způsobuje nízkou sněhovou pokrývku a umožňuje hluboké promrzání půdy. Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu lokálních charakteristik (mikroklimatická extremita, morfologie terénu či litologie) na morfologii a stupeň vytřídění tříděných strukturních půd. Terénní výzkum byl proveden podél transektu sledujícího gradient mikroklimatické extremity (reprezentované nadmořskou výškou a tzv. relativní výškou sněhu) v oblasti Luční hory ve východních Krkonoších, který je relativně homogenní z hlediska litologie a expozičních charakteristik. Transekt byl prodloužen dále přes Modré sedlo na Studniční horu, kde se rovněž vyskytují různé typy fosilních tříděných strukturních půd, resp. kvazi-aktivní tříděné kruhy v Modrém sedle. Zde však dochází k variabilitě litologických a výškových poměrů. U jednotlivých tříděných půd byly měřeny jejich morfometrické charakteristiky (délka...cs_CZ
uk.abstract.enSorted patterned ground are a group of periglacial microforms which create more or less symmetrical forms due to frost action and especially repeated freeze-thaw cycles. The origin of sorted patterned ground in the Giant Mts. is presumed in late Pleistocene and they are suggested to be recently inactive (with the exception of sorted circles). Their occurrence is linked to the topmost localities with flat surfaces and intense wind action which causes low snow cover and allow deep soil freezing. The submitted diploma thesis deals with the influence of site characteristics (such as microclimatic extremity, terrain morphology and lithology) on morphology and sorting degree of sorted patterned ground. Field research was carried out along a transect tracing the microclimatic extremity gradient (represented by altitude and so-called relative snow height) in area of Mt. Luční hora in the eastern part of the Giant Mts. which in relatively homogeneous from the viewpoint of lithology and wind exposure. The transect was further extended across the Modré sedlo Saddle to the Mt. Studniční hora where there also occur various types of fossil sorted patterned ground or quasi- active sorted circles in the Modré sedlo Saddle, respectively. However, there is a variability of lithological as well as altitude...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV