Show simple item record

Social Theory and the Late-Modern Approaches to the Study Of Culture
dc.contributor.advisorBalon, Jan
dc.creatorLachmann, Filip
dc.date.accessioned2020-08-19T19:53:49Z
dc.date.available2020-08-19T19:53:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47757
dc.description.abstractStudium kultury je součástí zájmu sociologie, sociálních věd a vědy o člověku již od dob jejich vzniku. Tento zájem se však s postupem let a vývojem jednotlivých disciplin značně proměňoval, zejména ve 20. stol., kdy se fenomén kultury stal jedním z hlavních ukazatelů společenského soužití. Pojem kultura sám o sobě představuje velmi široký okruh činností, předmětů a charakteristik svázaných s člověkem a jeho jednáním. Předkládaná práce se zaměřuje na proces, v jehož průběhu sociální vědci začali kulturu vnímat už ne pouze jako soubor či zásobárnu hodnot, ale jako součást mocenského boje, hegemonie, ideologie a útlaku, v její každodennosti, vlivu na vědecké poznání a tvorbu společenského diskursu. Všímá si vzestupu kritických teorií, které vznikly především v souvislosti z tzv. "kulturním obratem" započatým v poválečném období. Je zde zachycen vývoj sociální teorie jako disciplíny kombinující více přístupů, ukotvené spíše ve volnějším referenčním rámci, přičemž hlavním cílem je poukázat na rozdíl mezi sociální vědou typickou pro modernitu a více či méně postmoderními autory, které dnes zároveň považujeme za přední vědce a filosofy 20. stol. Tento přehled zahrnuje frankfurtskou školu T. Adorna, M. Horkheimera a H. Marcuse, britská kulturální studia S. Halla, poststrukturalismus M. Foucaulta a R....cs_CZ
dc.description.abstractSociology, social science and human sciences in general are interested in the study of culture since its inception. This concern, however, have transformed over the years and the development of individual disciplines, especially in the 20th century, where the phenomenon of culture has become one of the main indicators of social coexistence. The concept of culture itself represents a very wide range of activities, objects and characteristics tied with the human and his behavior. This work focuses on the process, during which social scientists have begun to perceive the culture no longer just a file or a store of values, but as part of power struggle, hegemony, ideology and oppression in their everyday impact on the scientific knowledge and the creation of social discourse. It notes the rise of critical theory, which arose mainly in the context of the so-called "cultural turn", starting in the postwar period. It records the development of social theory as a discipline combining several approaches, grounded in a larger frame of reference, the main aim is to highlight the difference between social science typical for modernity and more or less postmodern authors, which we nowadays consider the leading scientists and philosophers of the 20th century. This report covers the Frankfurt School of T. Adorno,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectmodernityen_US
dc.subjectpostmodernityen_US
dc.subjectlate modernityen_US
dc.subjectsociologyen_US
dc.subjectsocial theoryen_US
dc.subjectcultural turnen_US
dc.subjectcultural studiesen_US
dc.subjectlingvistický obraten_US
dc.subjectconsumer societyen_US
dc.subjectglobalisation …en_US
dc.subjectKulturacs_CZ
dc.subjectmodernitacs_CZ
dc.subjectpostmodernitacs_CZ
dc.subjectpozdní modernitacs_CZ
dc.subjectsociologiecs_CZ
dc.subjectsociální teoriecs_CZ
dc.subjectkulturní obratcs_CZ
dc.subjectkulturální studiacs_CZ
dc.subjectlingvistický obratcs_CZ
dc.subjectkonzumní společnostcs_CZ
dc.subjectglobalizacecs_CZ
dc.titleSociální teorie a pozdně moderní přístupy ke studiu kulturycs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-10-20
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId113564
dc.title.translatedSocial Theory and the Late-Modern Approaches to the Study Of Cultureen_US
dc.contributor.refereeHoleček, Tomáš
dc.identifier.aleph001862553
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologyen_US
thesis.degree.disciplineSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csStudium kultury je součástí zájmu sociologie, sociálních věd a vědy o člověku již od dob jejich vzniku. Tento zájem se však s postupem let a vývojem jednotlivých disciplin značně proměňoval, zejména ve 20. stol., kdy se fenomén kultury stal jedním z hlavních ukazatelů společenského soužití. Pojem kultura sám o sobě představuje velmi široký okruh činností, předmětů a charakteristik svázaných s člověkem a jeho jednáním. Předkládaná práce se zaměřuje na proces, v jehož průběhu sociální vědci začali kulturu vnímat už ne pouze jako soubor či zásobárnu hodnot, ale jako součást mocenského boje, hegemonie, ideologie a útlaku, v její každodennosti, vlivu na vědecké poznání a tvorbu společenského diskursu. Všímá si vzestupu kritických teorií, které vznikly především v souvislosti z tzv. "kulturním obratem" započatým v poválečném období. Je zde zachycen vývoj sociální teorie jako disciplíny kombinující více přístupů, ukotvené spíše ve volnějším referenčním rámci, přičemž hlavním cílem je poukázat na rozdíl mezi sociální vědou typickou pro modernitu a více či méně postmoderními autory, které dnes zároveň považujeme za přední vědce a filosofy 20. stol. Tento přehled zahrnuje frankfurtskou školu T. Adorna, M. Horkheimera a H. Marcuse, britská kulturální studia S. Halla, poststrukturalismus M. Foucaulta a R....cs_CZ
uk.abstract.enSociology, social science and human sciences in general are interested in the study of culture since its inception. This concern, however, have transformed over the years and the development of individual disciplines, especially in the 20th century, where the phenomenon of culture has become one of the main indicators of social coexistence. The concept of culture itself represents a very wide range of activities, objects and characteristics tied with the human and his behavior. This work focuses on the process, during which social scientists have begun to perceive the culture no longer just a file or a store of values, but as part of power struggle, hegemony, ideology and oppression in their everyday impact on the scientific knowledge and the creation of social discourse. It notes the rise of critical theory, which arose mainly in the context of the so-called "cultural turn", starting in the postwar period. It records the development of social theory as a discipline combining several approaches, grounded in a larger frame of reference, the main aim is to highlight the difference between social science typical for modernity and more or less postmodern authors, which we nowadays consider the leading scientists and philosophers of the 20th century. This report covers the Frankfurt School of T. Adorno,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV