Show simple item record

Education and re-education of the individual endangared by the volatile substance taking.
dc.creatorUrbanová, Michaela
dc.date.accessioned2019-02-19T12:34:07Z
dc.date.available2019-02-19T12:34:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47597
dc.description.abstractPředkládaný text se věnuje percepci těkavých látek v okolí sociálně vyloučených lokalit. Teoretickým východiskem této práce je na základě převzatých teoretických postulátů definovat vliv výchovy, sociálního vyloučení a dalších faktorů, které popisují zneuživatele toluenu. Stěžejní část tohoto textu se zaměřuje na kazuistiky, na nichž je popisována tendence ke zneužívání toluenu. Ta se projevuje zejména u lidí ze sociálně exkludovaných lokalit. Pozorování zneuživatele toluenu, fáze jeho závislosti a devastace však nenáležejí k hlavním záměrům této práce. Ta se soustřeďuje zejména na percepci zneužívání toluenu jakožto drogy mezi rizikovou generací potenciálních zneuživatelů (žáků základních a praktických základních škol) a v souvislosti s nimi se také zabývá postoji pedagogů k této problematice. Navzdory nebezpečnosti je však u vrstevníků, kteří zneužívají toluen, a zejména u starší generace tato těkavá látka považována za neškodnou zábavu. Tento fakt vyniká v kontextu s intravenózní aplikací heroinu či pervitinu, která veřejnost naopak jednoznačně děsí. Na základě dat, která jsou získávána dotazníkovým šetřením, přináší tato práce zjištění stran percepce toluenu v okolí jeho zneuživatelů. Výzkum je mimo jiné také zaměřený na efektivnost aktivity primární prevence proti zneužívání těkavých látek, a to...cs_CZ
dc.description.abstractThe text deals with the perception of volatile compounds in the vicinity of socially excluded localities. The theoretical basis of this work is taken on the basis of theory to define the impact of education, social exclusion and other factors that describe toluene abuser. The main part of the text focuses on case studies, which described the tendency to abuse toluene. This is particularly true for people from socially excluded localities. Observation of toluene abuser, phase of his addiction and devastation, however, do not belong to the main objective of this work. It focuses mainly on the perception of drug abuse toluene as the risk-generation potential abuser (primary and practical schools) in connection with the approach of the teachers also addresses this issue. Despite the danger, however, with peers who abuse toluene, and especially for the older generation of this volatile substance to be considered harmless fun. This fact stands out in the context of intravenous heroin and methamphetamine, contrary to the public clearly terrified. Based on data that are collected by questionnaire survey, this work gives the parties determine the perception of toluene in the vicinity of the abuser. Research is also focused on the effectiveness of the activities of primary prevention of abuse of volatile substances...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectadaptacecs_CZ
dc.subjectdiskriminacecs_CZ
dc.subjectchudinské enklávycs_CZ
dc.subjectnásledky zneužívání drogcs_CZ
dc.subjectprimární prevencecs_CZ
dc.subjectpsychoaktivní látkycs_CZ
dc.subjectrozpouštědla (toluen)cs_CZ
dc.subjectsocializace a výchovacs_CZ
dc.subjectsociální vyloučenícs_CZ
dc.subjectsubkultura chudobycs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectadaptationen_US
dc.subjectconsequences of drug useen_US
dc.subjectdependenceen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.subjectdissolvent (toluene)en_US
dc.subjectprimary preventionen_US
dc.subjectpsychoactive substancesen_US
dc.subjectslum enclavesen_US
dc.subjectsocial exclusionen_US
dc.subjectsocialization and educationen_US
dc.subjectsub-culture of povertyen_US
dc.titleVýchova a převýchova jedince ohroženého problémovým zneužíváním těkavých látekcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-07
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId110099
dc.title.translatedEducation and re-education of the individual endangared by the volatile substance taking.en_US
dc.contributor.refereeHanušová, Jaroslava
dc.contributor.refereeMarádová, Eva
dc.identifier.aleph001495503
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csPředkládaný text se věnuje percepci těkavých látek v okolí sociálně vyloučených lokalit. Teoretickým východiskem této práce je na základě převzatých teoretických postulátů definovat vliv výchovy, sociálního vyloučení a dalších faktorů, které popisují zneuživatele toluenu. Stěžejní část tohoto textu se zaměřuje na kazuistiky, na nichž je popisována tendence ke zneužívání toluenu. Ta se projevuje zejména u lidí ze sociálně exkludovaných lokalit. Pozorování zneuživatele toluenu, fáze jeho závislosti a devastace však nenáležejí k hlavním záměrům této práce. Ta se soustřeďuje zejména na percepci zneužívání toluenu jakožto drogy mezi rizikovou generací potenciálních zneuživatelů (žáků základních a praktických základních škol) a v souvislosti s nimi se také zabývá postoji pedagogů k této problematice. Navzdory nebezpečnosti je však u vrstevníků, kteří zneužívají toluen, a zejména u starší generace tato těkavá látka považována za neškodnou zábavu. Tento fakt vyniká v kontextu s intravenózní aplikací heroinu či pervitinu, která veřejnost naopak jednoznačně děsí. Na základě dat, která jsou získávána dotazníkovým šetřením, přináší tato práce zjištění stran percepce toluenu v okolí jeho zneuživatelů. Výzkum je mimo jiné také zaměřený na efektivnost aktivity primární prevence proti zneužívání těkavých látek, a to...cs_CZ
uk.abstract.enThe text deals with the perception of volatile compounds in the vicinity of socially excluded localities. The theoretical basis of this work is taken on the basis of theory to define the impact of education, social exclusion and other factors that describe toluene abuser. The main part of the text focuses on case studies, which described the tendency to abuse toluene. This is particularly true for people from socially excluded localities. Observation of toluene abuser, phase of his addiction and devastation, however, do not belong to the main objective of this work. It focuses mainly on the perception of drug abuse toluene as the risk-generation potential abuser (primary and practical schools) in connection with the approach of the teachers also addresses this issue. Despite the danger, however, with peers who abuse toluene, and especially for the older generation of this volatile substance to be considered harmless fun. This fact stands out in the context of intravenous heroin and methamphetamine, contrary to the public clearly terrified. Based on data that are collected by questionnaire survey, this work gives the parties determine the perception of toluene in the vicinity of the abuser. Research is also focused on the effectiveness of the activities of primary prevention of abuse of volatile substances...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.codeN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV