Show simple item record

Proceedings Relating to Pension Insurance
dc.contributor.advisorVysokajová, Margerita
dc.creatorPešulová, Anita
dc.date.accessioned2017-05-08T04:16:33Z
dc.date.available2017-05-08T04:16:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47592
dc.description.abstractCílem mé práce je snaha poukázat na významné změny právní úpravy důchodového pojištění včetně předpisů upravující řízení před správními orgány a soudy, přičemž největší důraz se snažím klást na změnu právní úpravy, platné od 1. ledna 2010, jejíž účinností došlo k nejzásadnějším změnám v řízení ve věcech důchodového pojištění od roku 1992, kdy nabyl účinnost zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Přestože je tématem mé práce "Řízení ve věcech důchodového pojištění", považovala jsem za důležité do jejího obsahu začlenit vznik, vývoj, vymezení pojmu a popsání systému práva sociálního zabezpečení, jehož je důchodové pojištění součástí. Až ve druhé části, po přehledu hmotněprávní úpravy, se dostávám ke stěžejnímu tématu mé práce, kde nejprve nastiňuji, jak je pojem řízení definován v odborné literatuře a vymezuji právní úpravu, podle níž správní orgány postupují při svém rozhodování. Další část jsem věnovala přezkumnému řízení soudnímu, kde nejprve popisuji vývoj správního soudnictví ve vybraných evropských zemí a rovněž na našem území. Poté se snažím o komparaci právní úpravy přezkumu rozhodnutí dle občanského soudního řádu a soudního řádu správního, v rámci něhož charakterizuji jednotlivé fáze soudního řízení a snažím se poukázat na odlišnosti od obecné právní úpravy, dané...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of my work is to highlight the significant changes to the pension insurance legislation, including the rules governing the procedure before administrative bodies and courts. Hereat, I try to lay most emphasis on the amended legislation effective as of January 1, 2010, which has brought the most far-reaching changes in the proceedings in pension insurance matters since 1991, when Act No. 582/1991 Coll., on Organization and Implementation of Social Security, came into force. I have broken down the work into two main parts: Part I deal with the substantive aspect of pension insurance. Although the theme of my work is: "Proceedings in matters of pension insurance scheme", I thought it important to integrate its creation, development, term definition, and description of social security law system, which comprises the pension insurance scheme. Then, in Part II, after review of the material enactment, I get to the principal theme of my work, where I first outline how the concept of proceedings is defined in the literature and then I define the rules under which the administrative authorities shall act in their decisions. The next part is devoted to the judicial review proceedings where I first describe the development of administrative justice in the selected European countries and also in our country....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSociální zabezpečenícs_CZ
dc.subjectPrávo důchodového pojištěnícs_CZ
dc.subjectŘízení ve věcech důchodového pojištění;cs_CZ
dc.subjectSocial Securityen_US
dc.subjectPension insurance Lawen_US
dc.subjectProceedings in matters of pension insurance schemeen_US
dc.titleŘízení ve věcech důchodového pojištěnícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-12-15
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId105075
dc.title.translatedProceedings Relating to Pension Insuranceen_US
dc.contributor.refereeZemanová, Jana
dc.identifier.aleph001404984
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csCílem mé práce je snaha poukázat na významné změny právní úpravy důchodového pojištění včetně předpisů upravující řízení před správními orgány a soudy, přičemž největší důraz se snažím klást na změnu právní úpravy, platné od 1. ledna 2010, jejíž účinností došlo k nejzásadnějším změnám v řízení ve věcech důchodového pojištění od roku 1992, kdy nabyl účinnost zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Přestože je tématem mé práce "Řízení ve věcech důchodového pojištění", považovala jsem za důležité do jejího obsahu začlenit vznik, vývoj, vymezení pojmu a popsání systému práva sociálního zabezpečení, jehož je důchodové pojištění součástí. Až ve druhé části, po přehledu hmotněprávní úpravy, se dostávám ke stěžejnímu tématu mé práce, kde nejprve nastiňuji, jak je pojem řízení definován v odborné literatuře a vymezuji právní úpravu, podle níž správní orgány postupují při svém rozhodování. Další část jsem věnovala přezkumnému řízení soudnímu, kde nejprve popisuji vývoj správního soudnictví ve vybraných evropských zemí a rovněž na našem území. Poté se snažím o komparaci právní úpravy přezkumu rozhodnutí dle občanského soudního řádu a soudního řádu správního, v rámci něhož charakterizuji jednotlivé fáze soudního řízení a snažím se poukázat na odlišnosti od obecné právní úpravy, dané...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of my work is to highlight the significant changes to the pension insurance legislation, including the rules governing the procedure before administrative bodies and courts. Hereat, I try to lay most emphasis on the amended legislation effective as of January 1, 2010, which has brought the most far-reaching changes in the proceedings in pension insurance matters since 1991, when Act No. 582/1991 Coll., on Organization and Implementation of Social Security, came into force. I have broken down the work into two main parts: Part I deal with the substantive aspect of pension insurance. Although the theme of my work is: "Proceedings in matters of pension insurance scheme", I thought it important to integrate its creation, development, term definition, and description of social security law system, which comprises the pension insurance scheme. Then, in Part II, after review of the material enactment, I get to the principal theme of my work, where I first outline how the concept of proceedings is defined in the literature and then I define the rules under which the administrative authorities shall act in their decisions. The next part is devoted to the judicial review proceedings where I first describe the development of administrative justice in the selected European countries and also in our country....en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990014049840106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV