Show simple item record

Actuoecology of testate amoebae in fresh water and soil environment in enteraction with fungi and their analysis with new microscopic techniques
dc.contributor.advisorHolcová, Katarína
dc.creatorBurdíková, Zuzana
dc.date.accessioned2019-05-03T14:57:11Z
dc.date.available2019-05-03T14:57:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47497
dc.description.abstract4 Abstract The present thesis focuses on testate amoebae (TA) and their relationship to their natural environment, as well as on relevant microscopic imaging methods. The bulk of the data has been published in original scientific papers and is compiled into three separate chapters (Pt I, Pt II and Pt III), each annotated by a brief introduction. (Pt I) The methods section is devoted to specialized microscopic techniques employed to broaden the scope of the ecological analyses. In particular, precise discrimination between live and dead individuals, biomass determination inside individual tests and a multi-modal visualization of the cytoplasm and organelles enhance the data. Laser scanning confocal microscopy and two-photon microscopy are the main imaging modalities employed to study TA morphology in detail. The data have implications for taxonomy and ecophysiology, including the use of TA as bioindicators of pollution. (Pt II) An actuoecological analysis focuses on the seasonal variability of TA species composition in a freshwater ecosystem, namely the Komo any ponds in Prague, during the course of the year. The species composition variation is correlated to simultaneously recorded limnological parameters such as temperature, pH, contamination by (heavy) metals (As, Cd, Mn, Ni, Fe, Pb), polycyclic aromatic...en_US
dc.description.abstract3 Abstrakt Tato disertační práce se zabývá studiem krytének ve vztahu k jejich p irozenému biotopu a možností analýzy krytének pokročilými mikroskopickými technikami. Hlavní výzkum se opírá o p vodní publikované v decké články, ty jsou za azeny do t í samostatných kapitol (ýást I, ýást II & ýást III) a každá je opat ena úvodem. (ýást I) Metodická část disertační práce se v nuje využití pokročilých mikroskopických technik používaných k rozší ení rozsahu ekologických analýz. Zejména p esné rozlišení živých a mrtvých jedinc ve vzorku, p esné m ení biomasy uvnit schránky či vizualizace cytoplazmy mohou výrazn ovlivnit výsledky ekologických studií. Jako hlavní metody analýzy krytének byly použity nov konfokální a dvoufotonová mikroskopie. Tyto pokročilé mikroskopické metody umožnily zkoumat podrobn morfologii krytének. Údaje mohou mít vliv na taxonomii a ekofyziologii, včetn využití krytének jako bioindikátoru znečišt ní. (ýást II) Aktuoekologická analýza se zam uje na výkyvy v druhovém složení společenstva krytének ve sladkovodním ekosystému, jmenovit Komo anských t kách v Praze, v pr b hu roku. Zm ny v druhovém složení krytének jsou korelovány se současn zaznamenávanými limnologickými parametry jako je teplota, pH, koncentrace t žkých kov (Ni, Cd, Pb, Mn, As) nebo polycyklických aromatických uhlovodík a...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkryténkycs_CZ
dc.subjectkonfokální mikroskopiecs_CZ
dc.subjectdvoufotonová mikroskopiecs_CZ
dc.subjectinterakce hub a kryténekcs_CZ
dc.subjectaktuoekologiecs_CZ
dc.subjecttestate amoebaeen_US
dc.subjectconfocal laser scanning microscopyen_US
dc.subjecttwo photon microscopyen_US
dc.subjecttestate amoebae - fungi interactionen_US
dc.subjectactuoecologyen_US
dc.titleAktuoekologie krytének ve sladkovodním a půdním prostředí v interakci s houbami a jejich analýza novými mikroskopickými technikami.cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-03-06
dc.description.departmentInstitute of Geology and Paleontologyen_US
dc.description.departmentÚstav geologie a paleontologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83872
dc.title.translatedActuoecology of testate amoebae in fresh water and soil environment in enteraction with fungi and their analysis with new microscopic techniquesen_US
dc.contributor.refereeJansa, Jan
dc.contributor.refereeHudáčková-Hlavatá, Natália
dc.identifier.aleph001444654
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologie se zaměřenímics_CZ
thesis.degree.disciplineGeology with Specialisationen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologie se zaměřenímics_CZ
uk.degree-discipline.enGeology with Specialisationen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs3 Abstrakt Tato disertační práce se zabývá studiem krytének ve vztahu k jejich p irozenému biotopu a možností analýzy krytének pokročilými mikroskopickými technikami. Hlavní výzkum se opírá o p vodní publikované v decké články, ty jsou za azeny do t í samostatných kapitol (ýást I, ýást II & ýást III) a každá je opat ena úvodem. (ýást I) Metodická část disertační práce se v nuje využití pokročilých mikroskopických technik používaných k rozší ení rozsahu ekologických analýz. Zejména p esné rozlišení živých a mrtvých jedinc ve vzorku, p esné m ení biomasy uvnit schránky či vizualizace cytoplazmy mohou výrazn ovlivnit výsledky ekologických studií. Jako hlavní metody analýzy krytének byly použity nov konfokální a dvoufotonová mikroskopie. Tyto pokročilé mikroskopické metody umožnily zkoumat podrobn morfologii krytének. Údaje mohou mít vliv na taxonomii a ekofyziologii, včetn využití krytének jako bioindikátoru znečišt ní. (ýást II) Aktuoekologická analýza se zam uje na výkyvy v druhovém složení společenstva krytének ve sladkovodním ekosystému, jmenovit Komo anských t kách v Praze, v pr b hu roku. Zm ny v druhovém složení krytének jsou korelovány se současn zaznamenávanými limnologickými parametry jako je teplota, pH, koncentrace t žkých kov (Ni, Cd, Pb, Mn, As) nebo polycyklických aromatických uhlovodík a...cs_CZ
uk.abstract.en4 Abstract The present thesis focuses on testate amoebae (TA) and their relationship to their natural environment, as well as on relevant microscopic imaging methods. The bulk of the data has been published in original scientific papers and is compiled into three separate chapters (Pt I, Pt II and Pt III), each annotated by a brief introduction. (Pt I) The methods section is devoted to specialized microscopic techniques employed to broaden the scope of the ecological analyses. In particular, precise discrimination between live and dead individuals, biomass determination inside individual tests and a multi-modal visualization of the cytoplasm and organelles enhance the data. Laser scanning confocal microscopy and two-photon microscopy are the main imaging modalities employed to study TA morphology in detail. The data have implications for taxonomy and ecophysiology, including the use of TA as bioindicators of pollution. (Pt II) An actuoecological analysis focuses on the seasonal variability of TA species composition in a freshwater ecosystem, namely the Komo any ponds in Prague, during the course of the year. The species composition variation is correlated to simultaneously recorded limnological parameters such as temperature, pH, contamination by (heavy) metals (As, Cd, Mn, Ni, Fe, Pb), polycyclic aromatic...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV