Show simple item record

Chantry chapels by burghers in Kutná Hora in pre-Hussite period
dc.contributor.advisorHlaváček, Ivan
dc.creatorVaněk, Vojtěch
dc.date.accessioned2018-10-29T19:55:06Z
dc.date.available2018-10-29T19:55:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47043
dc.description.abstractOltářní fundace kutnohorských měšťanů v předhusitské době Vojtěch Vaněk Abstrakt Studie vychází ze sociálně historického chápání role fundací a liturgické memorie ve středověké společnosti, tak jak je představili zejména něměčtí medievisté Otto G. Oexle a Michael Borgolte. Fundace jako trvalé zbožné dary v jejich pojetí hrály roli spojnice mezi světem živých a zemřelých, udržovaly přítomnost mrtvých ve společnosti a sloužily ke spáse jejich duší prostřednictvím vzájemné solidarity mezi živými a mrtvými. Studie zároveň zvažuje podněty ze strany nové kulturní historie, která přisuzuje fundacím roli symbolického kapitálu ve společnosti, který sloužil k reprezentaci společenského postavení a k legitimizaci moci prostřednictvím okázalé demonstrace zbožnosti. Předhusitská Kutná Hora byla jedním z nejlidnatějších měst v českých zemích za vlády Lucemburků a současně jedním z největších center těžby a zpracování stříbrné rudy na evropském kontinentu. Vznik dolování klademe do osmdesátých let 13. století, založení města do prvního desetiletí 14. století. Kutná Hora byla sídlem centrální mincovny českého státu a královských úřadů spojených s mincovnou i těžbou. Přitahovala rovněž elitu z řad měšťanů, kteří se účastnili horního podnikání a obchodu s drahým kovem, pocházeli z řady významných měst střední Evropy a...cs_CZ
dc.description.abstractChantry chapels by burghers in Kutná Hora in pre-Hussite period Vojtěch Vaněk This study is based on the social-historical understanding of the role of chantries and of liturgical memory in medieval society, as discussed especially by Otto G. Oexle and Michael Borgolte. Chantries as permanent pious gifts connected the world of the living with the world of the dead, kept the presence of the dead among the living and, simultaneously, contributed to the salvation of their souls through mutual solidarity between the living and the dead. This study also evaluates the insights of the new cultural history, which understands the endowments as symbolic capital in a given society, capital which enabled display of social status and legitimized power through ostentatious demonstration of devotion. Under the House of Luxembourg, Kutná Hora was one of the most populous towns in Bohemia and Moravia as well as one of the biggest centers of mining and processing of silver ore in Europe. 1280's saw the origins of mining there, the first decade of the 14th century saw the city's founding. Kutná Hora was the residence of the central mint in the Czech kingdom and of the royal offices related to the mint and mining. It also attracted burgher elite, who participated in the mining entrepreneurship and traded with precious metals....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectKutná Horaen_US
dc.subjectKuttenbergen_US
dc.subjectpre-Hussite perioden_US
dc.subjectburghersen_US
dc.subjectchantry chapelsen_US
dc.subjectmemoriaen_US
dc.subjectpietyen_US
dc.subjectchurchen_US
dc.subjectKutná Horacs_CZ
dc.subjectpředhusitská dobacs_CZ
dc.subjectměšťanécs_CZ
dc.subjectoltářní fundacecs_CZ
dc.subjectmemoriacs_CZ
dc.subjectzbožnostcs_CZ
dc.subjectcírkevcs_CZ
dc.titleOltářní fundace kutnohorských měšťanů v předhusitské doběcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-07
dc.description.departmentDepartment of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra PVH a archivního studiacs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId24997
dc.title.translatedChantry chapels by burghers in Kutná Hora in pre-Hussite perioden_US
dc.contributor.refereeKejř, Jiří
dc.contributor.refereeKrafl, Pavel
dc.identifier.aleph001386919
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAuxiliary Historical Sciencesen_US
thesis.degree.disciplinePomocné vědy historickécs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPomocné vědy historickécs_CZ
uk.degree-discipline.enAuxiliary Historical Sciencesen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csOltářní fundace kutnohorských měšťanů v předhusitské době Vojtěch Vaněk Abstrakt Studie vychází ze sociálně historického chápání role fundací a liturgické memorie ve středověké společnosti, tak jak je představili zejména něměčtí medievisté Otto G. Oexle a Michael Borgolte. Fundace jako trvalé zbožné dary v jejich pojetí hrály roli spojnice mezi světem živých a zemřelých, udržovaly přítomnost mrtvých ve společnosti a sloužily ke spáse jejich duší prostřednictvím vzájemné solidarity mezi živými a mrtvými. Studie zároveň zvažuje podněty ze strany nové kulturní historie, která přisuzuje fundacím roli symbolického kapitálu ve společnosti, který sloužil k reprezentaci společenského postavení a k legitimizaci moci prostřednictvím okázalé demonstrace zbožnosti. Předhusitská Kutná Hora byla jedním z nejlidnatějších měst v českých zemích za vlády Lucemburků a současně jedním z největších center těžby a zpracování stříbrné rudy na evropském kontinentu. Vznik dolování klademe do osmdesátých let 13. století, založení města do prvního desetiletí 14. století. Kutná Hora byla sídlem centrální mincovny českého státu a královských úřadů spojených s mincovnou i těžbou. Přitahovala rovněž elitu z řad měšťanů, kteří se účastnili horního podnikání a obchodu s drahým kovem, pocházeli z řady významných měst střední Evropy a...cs_CZ
uk.abstract.enChantry chapels by burghers in Kutná Hora in pre-Hussite period Vojtěch Vaněk This study is based on the social-historical understanding of the role of chantries and of liturgical memory in medieval society, as discussed especially by Otto G. Oexle and Michael Borgolte. Chantries as permanent pious gifts connected the world of the living with the world of the dead, kept the presence of the dead among the living and, simultaneously, contributed to the salvation of their souls through mutual solidarity between the living and the dead. This study also evaluates the insights of the new cultural history, which understands the endowments as symbolic capital in a given society, capital which enabled display of social status and legitimized power through ostentatious demonstration of devotion. Under the House of Luxembourg, Kutná Hora was one of the most populous towns in Bohemia and Moravia as well as one of the biggest centers of mining and processing of silver ore in Europe. 1280's saw the origins of mining there, the first decade of the 14th century saw the city's founding. Kutná Hora was the residence of the central mint in the Czech kingdom and of the royal offices related to the mint and mining. It also attracted burgher elite, who participated in the mining entrepreneurship and traded with precious metals....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivního studiacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV