Show simple item record

The Town book of Pacov from the 1475-1683
dc.contributor.advisorEbelová, Ivana
dc.creatorHolub, Pavel
dc.date.accessioned2017-05-08T00:03:32Z
dc.date.available2017-05-08T00:03:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47029
dc.description.abstract5 Anotace Cílem diplomové práce je představit pacovskou městskou knihu z hlediska diplomatického rozboru. Městská kniha vznikla v období druhé poloviny 15. století až druhé poloviny 17. století. Samotný rozbor zápisů je uveden dvěma podkapitolami. První z nich se zaměřuje na společensko-politicko-správní vývoj oblasti Pelhřimovska a Pacovska v průběhu pozdního středověku a raného novověku. Přímo prostředí Pacova se odráží v podkapitole věnované městským právům, jejímž cílem je zasadit obsah privilegií vydaných pro Pacov do širších společenských souvislostí. Stěžejní část rozboru pacovské městské knihy představují podkapitoly popisující rozbor jednotlivých zápisů z hlediska diplomaticko-obsahové analýzy a městskou knihu v kontextu písemné produkce městské kanceláře. Řazení obsahových skupin jednotlivých typů zápisů vychází z členění městských knih, jak je zevrubně aplikovala Ludmila Sulitková na prostředí brněnských městských knih v kontextu vývoje městských knih ve středověku. Toto členění vychází z výsledků dlouholetého výzkumu, jehož počátky lze spojovat s Václavem Vojtíškem. Hlavní zřetel v rámci pojednání každého zápisu je věnován zodpovězení otázky společenské funkce zápisů městské knihy, jeho zpísemnění v městské kanceláři, stejně jako je sledována role vrchnosti města v kontextu vzniku jednotlivých...cs_CZ
dc.description.abstract6 Annotation The aim of the thesis is to introduce an urban book of Pacov in term of a diplomatic analysis. This urban book was established from the second half of 15 century to the second half of 17th century. The actual analysis of the registers is introduced by two sub-chapters. The first one is focused on the socio-politico-administrative development of the areas of Pelhřimov and Pacov during the late medieval and early modern period. The environment of Pacov is directly reflected in the section devoted to municipal laws, which aim is to put the content of privileges issued for Pacov to a broader social context. The sub-sections describing the outward signs of the urban book, an analysis of the registers from a diplomatic-content analysis point of view and the urban book in the context of the written production of the municipal office are the central part of the analysis of the urban book of Pacov. The groups sorting of different types of registers is based on the structure of municipal book as Ludmila Sulitková has applied to the urban environment of Brno books in the context of the urban book development in the Middle Ages. This classification is based on the results of a longtime research, whose origin can be associated with Václav Vojtíšek. The main consideration in the discussion of each register...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectměstská kancelářcs_CZ
dc.subjectměstská knihacs_CZ
dc.subjectPacovcs_CZ
dc.subjectdiplomatikacs_CZ
dc.subjectdějiny správycs_CZ
dc.subjectsoudní činnostcs_CZ
dc.subjecttrestnícs_CZ
dc.subjectmunicipal officeen_US
dc.subjecturban booken_US
dc.subjectPacoven_US
dc.subjectdiplomaticsen_US
dc.subjecthistory managementen_US
dc.subjectlegal actionen_US
dc.subjectcriminalen_US
dc.titlePacovská městská kniha z let 1475-1683cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-02-09
dc.description.departmentDepartment of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra PVH a archivního studiacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId119794
dc.title.translatedThe Town book of Pacov from the 1475-1683en_US
dc.contributor.refereeSulitková, Ludmila
dc.identifier.aleph001442289
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAuxiliary Historical Sciences and Archive Studiesen_US
thesis.degree.disciplineArchivnictví a pomocné vědy historickécs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra PVH a archivního studiacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csArchivnictví a pomocné vědy historickécs_CZ
uk.degree-discipline.enAuxiliary Historical Sciences and Archive Studiesen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs5 Anotace Cílem diplomové práce je představit pacovskou městskou knihu z hlediska diplomatického rozboru. Městská kniha vznikla v období druhé poloviny 15. století až druhé poloviny 17. století. Samotný rozbor zápisů je uveden dvěma podkapitolami. První z nich se zaměřuje na společensko-politicko-správní vývoj oblasti Pelhřimovska a Pacovska v průběhu pozdního středověku a raného novověku. Přímo prostředí Pacova se odráží v podkapitole věnované městským právům, jejímž cílem je zasadit obsah privilegií vydaných pro Pacov do širších společenských souvislostí. Stěžejní část rozboru pacovské městské knihy představují podkapitoly popisující rozbor jednotlivých zápisů z hlediska diplomaticko-obsahové analýzy a městskou knihu v kontextu písemné produkce městské kanceláře. Řazení obsahových skupin jednotlivých typů zápisů vychází z členění městských knih, jak je zevrubně aplikovala Ludmila Sulitková na prostředí brněnských městských knih v kontextu vývoje městských knih ve středověku. Toto členění vychází z výsledků dlouholetého výzkumu, jehož počátky lze spojovat s Václavem Vojtíškem. Hlavní zřetel v rámci pojednání každého zápisu je věnován zodpovězení otázky společenské funkce zápisů městské knihy, jeho zpísemnění v městské kanceláři, stejně jako je sledována role vrchnosti města v kontextu vzniku jednotlivých...cs_CZ
uk.abstract.en6 Annotation The aim of the thesis is to introduce an urban book of Pacov in term of a diplomatic analysis. This urban book was established from the second half of 15 century to the second half of 17th century. The actual analysis of the registers is introduced by two sub-chapters. The first one is focused on the socio-politico-administrative development of the areas of Pelhřimov and Pacov during the late medieval and early modern period. The environment of Pacov is directly reflected in the section devoted to municipal laws, which aim is to put the content of privileges issued for Pacov to a broader social context. The sub-sections describing the outward signs of the urban book, an analysis of the registers from a diplomatic-content analysis point of view and the urban book in the context of the written production of the municipal office are the central part of the analysis of the urban book of Pacov. The groups sorting of different types of registers is based on the structure of municipal book as Ludmila Sulitková has applied to the urban environment of Brno books in the context of the urban book development in the Middle Ages. This classification is based on the results of a longtime research, whose origin can be associated with Václav Vojtíšek. The main consideration in the discussion of each register...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivního studiacs_CZ
dc.identifier.lisID990014422890106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV