Show simple item record

The termination of membership in a limited liability company and joint stock company
dc.contributor.advisorHoráček, Tomáš
dc.creatorMikuláš, Ondřej
dc.date.accessioned2017-05-08T00:02:15Z
dc.date.available2017-05-08T00:02:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47025
dc.description.abstractUkončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - abstrakt Záměrem této diplomové práce je shrnutí a analýza vybraných možností ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, společně s posouzením souvisejících důsledků takového ukončení. Zaměřil jsem se zejména na aktuální právní úpravu, zejména na obchodní zákoník, nicméně jsem vzal v potaz rovněž rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky. Při přípravě této diplomové práce jsem rovněž přihlédl k připravované nové úpravě v rámci návrhu zákona o obchodních korporacích. Tato diplomová práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru, přičemž druhá a třetí kapitola představují samotný obsah práce, neboť se věnují dvěma nejvíce obvyklým typům obchodních společnosti v České republice - společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Kapitola první představuje stručný obecný úvod do problematiky účasti na obchodní společnosti. Kapitola dvě je tvořena osmi částmi. Část 1 - 7 se zabývá jednotlivými konkrétními způsoby ukončení účasti na společnosti s ručením omezeným (dohoda, převod obchodního podílu, ukončení účasti soudem, vyloučení, insolvence a exekuce, smrt a zánik) a část 8 popisuje důsledky takového ukončení, jako zejména otázky týkající se vypořádacího podílu a úpravy společenské smlouvy....cs_CZ
dc.description.abstractThe termination of membership in a Limited Liability Company and Joint Stock Company - abstract The purpose of this thesis is to summarize and analyze selected possibilities of termination of membership in a Limited Liability Company and Joint Stock Company together with related consequences of such termination. I have aimed especially to the actual legal regulation contained mostly in the Czech Commercial Code however taking into consideration the decision making practice of the Czech Supreme Court as well. Within the writing of this thesis I have also reviewed upcoming new regulation contained within the Act on Business Corporation. The thesis is composed of foreword, three chapters and conclusion, where the second and third are most important ones as they deal with the two most usual kinds of business corporation in the Czech Republic - Limited Liability Company and Joint Stock Company. The first chapter represents general foreword in respect of the membership in a corporation. Chapter two is composed of eight parts. Part 1 - 7 deals with specific reasons for termination of membership in a Limited Liability Company (agreement, transfer of business interest, court-ordered termination, expulsion, bankruptcy and distraint, death and winding-up) and part 8 deals with consequences of such termination as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs_CZ
dc.subjectakciová společnostcs_CZ
dc.subjectukončení účastics_CZ
dc.subjectLimited Liability Companyen_US
dc.subjectJoint Stock Companyen_US
dc.subjecttermination of membershipen_US
dc.titleUkončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-02-24
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId120502
dc.title.translatedThe termination of membership in a limited liability company and joint stock companyen_US
dc.contributor.refereeČerná, Stanislava
dc.identifier.aleph001442287
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csUkončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - abstrakt Záměrem této diplomové práce je shrnutí a analýza vybraných možností ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, společně s posouzením souvisejících důsledků takového ukončení. Zaměřil jsem se zejména na aktuální právní úpravu, zejména na obchodní zákoník, nicméně jsem vzal v potaz rovněž rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky. Při přípravě této diplomové práce jsem rovněž přihlédl k připravované nové úpravě v rámci návrhu zákona o obchodních korporacích. Tato diplomová práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru, přičemž druhá a třetí kapitola představují samotný obsah práce, neboť se věnují dvěma nejvíce obvyklým typům obchodních společnosti v České republice - společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Kapitola první představuje stručný obecný úvod do problematiky účasti na obchodní společnosti. Kapitola dvě je tvořena osmi částmi. Část 1 - 7 se zabývá jednotlivými konkrétními způsoby ukončení účasti na společnosti s ručením omezeným (dohoda, převod obchodního podílu, ukončení účasti soudem, vyloučení, insolvence a exekuce, smrt a zánik) a část 8 popisuje důsledky takového ukončení, jako zejména otázky týkající se vypořádacího podílu a úpravy společenské smlouvy....cs_CZ
uk.abstract.enThe termination of membership in a Limited Liability Company and Joint Stock Company - abstract The purpose of this thesis is to summarize and analyze selected possibilities of termination of membership in a Limited Liability Company and Joint Stock Company together with related consequences of such termination. I have aimed especially to the actual legal regulation contained mostly in the Czech Commercial Code however taking into consideration the decision making practice of the Czech Supreme Court as well. Within the writing of this thesis I have also reviewed upcoming new regulation contained within the Act on Business Corporation. The thesis is composed of foreword, three chapters and conclusion, where the second and third are most important ones as they deal with the two most usual kinds of business corporation in the Czech Republic - Limited Liability Company and Joint Stock Company. The first chapter represents general foreword in respect of the membership in a corporation. Chapter two is composed of eight parts. Part 1 - 7 deals with specific reasons for termination of membership in a Limited Liability Company (agreement, transfer of business interest, court-ordered termination, expulsion, bankruptcy and distraint, death and winding-up) and part 8 deals with consequences of such termination as...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV