Show simple item record

Analysis of the Current Relationship of Civil society organizations and European Programmes in Prague
dc.contributor.advisorHyánek, Vladimír
dc.creatorSvěchotová, Petra
dc.date.accessioned2020-08-17T10:53:10Z
dc.date.available2020-08-17T10:53:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46875
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zmapovat možnosti pražských organizací ob anské spole nosti ohledn erpání pen z z evropských fond . V rešeršní ásti jsem se zam ila na zmapování sou asných evropských program pro pražské organizace ob anské spole nosti (program stanovených na programovací období 2007 - 2013). Dále jsem pak sou asné možnosti srovnala s t mi, které byly v p edchozím programovacím období 2004 - 2006. Sou ástí rešeršní ásti jsou i kapitoly v nované financování organizací ob anské spole nosti a prom jejich organiza ní struktury. V ásti empirické jsem se v rámci výzkumu soust edila na vybrané organizace ob anské spole nosti, které administrovaly projekt v rámci Opera ního programu Praha - adaptabilita. Cílem výzkumu bylo pomocí polostrukturovaných rozhovor zjistit, jak se jednotlivé organizace ob anské spole nosti dívají na celý pr h administrace evropských projekt , s jakými se potýkaly problémy, i jaké p ipomínky k celému procesu mají. P i analýze rozhovor a dokument jsem rovn ž sledovala, zda se vybrané organizace ob anské spole nosti v souvislosti s erpáním z evropských fond n jak prom nily, co se organiza ní struktury tý e. Klí ová slova Evropská unie, evropské fondy, organizace ob anské spole nosti, Opera ní program Praha - Adaptabilita, evropeizace, organiza ní izomorfismus.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to map out the possibilities of Prague civil society organizations regarding the drawing of EU funds. In the search I focused on mapping of current European programs for the Prague civil society organizations (programs provided for the programming period 2007 - 2013). I will also present opportunities compared with those in the previous programming period 2004 - 2006. Part of the search are chapters dedicated to the financing of civil society and the transformation of their organizational structure. In the empirical part I focused my on selected civil society organizations that administrated project under the Operational Programme Prague - Adaptability. The aim of the research were through semi-structured interviews to determine how individual civil society organizations look at the whole process of administration of European projects, whether they were faced with some problems or have comments on how the whole process. When analyzing the interviews and documents I have also monitored whether the selected civil society organizations in connection with the drawing of EU funds somehow transformed their organizational structure is concerned. Key words The European Union, European funds, civil society organizations, the Operational Programme Prague - Adaptability,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectThe European Unionen_US
dc.subjectEuropean fundsen_US
dc.subjectcivil society organizationsen_US
dc.subjectthe Operational Programme Prague - Adaptabilityen_US
dc.subjectEuropeanizationen_US
dc.subjectOrganizational isomorphismen_US
dc.subjectEvropská uniecs_CZ
dc.subjectevropské fondycs_CZ
dc.subjectorganizace občanské společnostics_CZ
dc.subjectOperační program Praha - Adaptabilitacs_CZ
dc.subjectevropeizacecs_CZ
dc.subjectorganizační izomorfismuscs_CZ
dc.titleAnalýza současné situace organizací občanské společnosti v oblasti čerpání evropských dotací v Prazecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-02-17
dc.description.departmentKatedra studií občanské společnostics_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Society Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId94739
dc.title.translatedAnalysis of the Current Relationship of Civil society organizations and European Programmes in Pragueen_US
dc.contributor.refereePospíšilová, Tereza
dc.identifier.aleph001442999
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCivil Sector Studiesen_US
thesis.degree.disciplineStudia občanského sektorucs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra studií občanské společnostics_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Civil Society Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csStudia občanského sektorucs_CZ
uk.degree-discipline.enCivil Sector Studiesen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce je zmapovat možnosti pražských organizací ob anské spole nosti ohledn erpání pen z z evropských fond . V rešeršní ásti jsem se zam ila na zmapování sou asných evropských program pro pražské organizace ob anské spole nosti (program stanovených na programovací období 2007 - 2013). Dále jsem pak sou asné možnosti srovnala s t mi, které byly v p edchozím programovacím období 2004 - 2006. Sou ástí rešeršní ásti jsou i kapitoly v nované financování organizací ob anské spole nosti a prom jejich organiza ní struktury. V ásti empirické jsem se v rámci výzkumu soust edila na vybrané organizace ob anské spole nosti, které administrovaly projekt v rámci Opera ního programu Praha - adaptabilita. Cílem výzkumu bylo pomocí polostrukturovaných rozhovor zjistit, jak se jednotlivé organizace ob anské spole nosti dívají na celý pr h administrace evropských projekt , s jakými se potýkaly problémy, i jaké p ipomínky k celému procesu mají. P i analýze rozhovor a dokument jsem rovn ž sledovala, zda se vybrané organizace ob anské spole nosti v souvislosti s erpáním z evropských fond n jak prom nily, co se organiza ní struktury tý e. Klí ová slova Evropská unie, evropské fondy, organizace ob anské spole nosti, Opera ní program Praha - Adaptabilita, evropeizace, organiza ní izomorfismus.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this diploma thesis is to map out the possibilities of Prague civil society organizations regarding the drawing of EU funds. In the search I focused on mapping of current European programs for the Prague civil society organizations (programs provided for the programming period 2007 - 2013). I will also present opportunities compared with those in the previous programming period 2004 - 2006. Part of the search are chapters dedicated to the financing of civil society and the transformation of their organizational structure. In the empirical part I focused my on selected civil society organizations that administrated project under the Operational Programme Prague - Adaptability. The aim of the research were through semi-structured interviews to determine how individual civil society organizations look at the whole process of administration of European projects, whether they were faced with some problems or have comments on how the whole process. When analyzing the interviews and documents I have also monitored whether the selected civil society organizations in connection with the drawing of EU funds somehow transformed their organizational structure is concerned. Key words The European Union, European funds, civil society organizations, the Operational Programme Prague - Adaptability,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnostics_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990014429990106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV