Show simple item record

Land-use rights
dc.contributor.advisorFranková, Martina
dc.creatorŠmíd, Michal
dc.date.accessioned2017-05-07T23:03:05Z
dc.date.available2017-05-07T23:03:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46829
dc.description.abstractResumé Cílem této práce je komplexně pojednat o historii, vývoji, současnosti a budoucnosti užívacích práv k půdě a to především s ohledem na specifické vlastnosti půdy jako předmětu občanskoprávních vztahů. Práci lze rozdělit do tří oddílů - historie a vývoj užívacích práv, popis a problematiku platné právní úpravy užívacích práv a srovnání této úpravy s návrhem nového občanského zákoníku a úpravou nájemních vztahů na Slovensku. Z důvodů větší přehlednosti však netvoří komparativní část práce samostatnou kapitolu, nýbrž je obsažena v jednotlivých kapitolách vztahujících se k daným užívacím institutům. V první části práce se zabývám historií pozemkových reforem na území českých zemí, dle kterých je patrné, jak úzce byly pozemkověprávní vztahy spojené se sociálními a politickými změnami na našem území. Po roce 1948 se instituty užívacích práv staly jedním z hlavních nástrojů budování socialistické společnosti, kdy se prosazovala zásada "půda patří těm, kdo na ní hospodaří". Další část mé práce je zaměřena na platnou právní úpravu užívacích práv, kdy hlavním užívacím institutem je institut nájmu dle občanského zákoníku, který je lex specialis k ostatním právním předpisům, jež problematiku nájmu rovněž upravují. V této části se podrobněji zabývám jednotlivými náležitostmi nájemní smlouvy a dalšími s nimi...cs_CZ
dc.description.abstractLand - use rights (Summary) The purpose of this thesis is to complexly discuss history, development, contemporary state and the future of the land-use rights, especially with respect to specific attribute of land as being an object of civil legal relationships. This paper can be divided into three parts - history and the development of usage rights, description and analysis of valid legal regulation of usage rights and finally comparison of this regulation with the draft of new Czech civil code and Slovak regulation of lease relationships. For the sake of better arrangement, the comparative part does not constitute a separate chapter, but is included in particular chapters related to relevant usage institutes instead. The first part of this thesis concerns the history of land reforms in Czech lands, demonstrating a close connection of land legal relationships with social and political changes in our territory. After the year 1948, the institutes of usage rights became one of the dominant instruments of building the socialist society, where the principle "land belongs to those who farm on in" applied. The next part of this paper is focused on valid legal regulation of usage rights, with its major usage institute being the lease according to civil code, which is a lex specialis to other legal acts that also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectužívací právacs_CZ
dc.subjectnájemcs_CZ
dc.subjectzemědělský pozemekcs_CZ
dc.subjectuse rightsen_US
dc.subjectrenten_US
dc.subjectagricultural landen_US
dc.titleUžívací práva k půděcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-26
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId93803
dc.title.translatedLand-use rightsen_US
dc.contributor.refereeDrobník, Jaroslav
dc.identifier.aleph001427854
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Cílem této práce je komplexně pojednat o historii, vývoji, současnosti a budoucnosti užívacích práv k půdě a to především s ohledem na specifické vlastnosti půdy jako předmětu občanskoprávních vztahů. Práci lze rozdělit do tří oddílů - historie a vývoj užívacích práv, popis a problematiku platné právní úpravy užívacích práv a srovnání této úpravy s návrhem nového občanského zákoníku a úpravou nájemních vztahů na Slovensku. Z důvodů větší přehlednosti však netvoří komparativní část práce samostatnou kapitolu, nýbrž je obsažena v jednotlivých kapitolách vztahujících se k daným užívacím institutům. V první části práce se zabývám historií pozemkových reforem na území českých zemí, dle kterých je patrné, jak úzce byly pozemkověprávní vztahy spojené se sociálními a politickými změnami na našem území. Po roce 1948 se instituty užívacích práv staly jedním z hlavních nástrojů budování socialistické společnosti, kdy se prosazovala zásada "půda patří těm, kdo na ní hospodaří". Další část mé práce je zaměřena na platnou právní úpravu užívacích práv, kdy hlavním užívacím institutem je institut nájmu dle občanského zákoníku, který je lex specialis k ostatním právním předpisům, jež problematiku nájmu rovněž upravují. V této části se podrobněji zabývám jednotlivými náležitostmi nájemní smlouvy a dalšími s nimi...cs_CZ
uk.abstract.enLand - use rights (Summary) The purpose of this thesis is to complexly discuss history, development, contemporary state and the future of the land-use rights, especially with respect to specific attribute of land as being an object of civil legal relationships. This paper can be divided into three parts - history and the development of usage rights, description and analysis of valid legal regulation of usage rights and finally comparison of this regulation with the draft of new Czech civil code and Slovak regulation of lease relationships. For the sake of better arrangement, the comparative part does not constitute a separate chapter, but is included in particular chapters related to relevant usage institutes instead. The first part of this thesis concerns the history of land reforms in Czech lands, demonstrating a close connection of land legal relationships with social and political changes in our territory. After the year 1948, the institutes of usage rights became one of the dominant instruments of building the socialist society, where the principle "land belongs to those who farm on in" applied. The next part of this paper is focused on valid legal regulation of usage rights, with its major usage institute being the lease according to civil code, which is a lex specialis to other legal acts that also...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV